Ponieważ nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie kable i przewody miały zostać wyparte z rynku, dlatego firmy działające w tej branży wciąż udoskonalają i poszerzają swoją tradycyjną ofertę. TECHNOKABEL SA wprowadził właśnie do swojej oferty nowość – kable elektroenergetyczne na napięcie 0,6/1 kV, projektowane w oparciu o wymagania poniżej wymienionych norm:

- zharmonizowanych PN-HD 603 i 604,
- polskiej PN-93/E-90400,
- europejskiej IEC 60502,
- i niemieckich DIN VDE 0266 i 0276.

Najpopularniejszym rozwiązaniem są kable o izolacji i powłoce polwinitowej typu YKY lub NYY. Maksymalna dopuszczalna temperatura żył w takim przypadku nie powinna przekraczać 70 oC a przy zwarciach 160 oC. Kable mogą być układane w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi.

całość artykułu do pobrania:

acrobat reader_50x50