PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny przewód audio-video PPAV-05 3x0,45/2,0+4x0,22c przeznaczony jest do podłączeń monitorów, kamer telewizyjnych oraz telewizorów.

Może być również wykorzystany do podłączeń sygnałów video komputera (sygnałów RGB), poprzez interfejsy i przełączniki, do monitorów lub projektorów w salach projekcyjnych.

Dzięki specjalnej konstrukcji uzyskano małe wymiary i ciężar przewodu przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów przesyłanych sygnałów video.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne zapewniając prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

 

BUDOWA

Żyły wizyjne (R,G,B) 0,45/2,0 mm

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,15 mm),

- izolacja żył wykonana ze spienionego polietylenu izolacyjnego, średnica 2,0 mm,

- ekran żył w postaci obwoju z drutów miedzianych oraz taśmy aluminiowo-poliestrowej,

- żyły ekranowane w indywidualnych powłokach z tworzywa bezhalogenowego,

- kolory powłok: czerwony, zielony, niebieski,

- średnica na powłoce żył wizyjnych: 2,7±0,1 mm,

Żyły pomocnicze (sterownicze) 0,22c mm2

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,2 mm),

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył: biały, brązowy, żółty, czarny.

- średnica na izolacji żył pomocniczych: 1,1±0,1 mm,

Przewód

- ośrodek skręcony z trzech żył wizyjnych i czterech żył pomocniczych,

- ośrodek przewodu owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z bardzo miękkiego polwinitu oponowego (PVC) w kolorze szarym, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj żył

 

Żyły wizyjne 0,45/2,0 mm

Żyły pomocnicze 0,22c mm2

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

160

85

Minimalna rezystancja izolacji

×km

100

10

Próba napięciowa

V sk

700

1200

Pojemność skuteczna przy 1 kHz, około

nF/km

58

-

Impedancja falowa

W

75 ± 3

-

 

Tłumienność falowa żył wizyjnych- maks.

f

MHz

1

2

5

50

100

200

300

a

dB/100 m

1,5

3,0

4,2

12,1

19,0

26,2

44,3

Napięcie pracy, maks.                   150 V

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych               od -20 do +70 °C
      dla instalacji ruchomych          od    0 do +50 °C

Minimalny promień gięcia              10 x średnica kabla

Palność kabla                             nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                            PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Budowa

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

 

mm

kg/km

kg/km

0205 003

3x0,45/2,0 + 4x0,22c

8,0

26,6

74

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.