ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY MONTAŻOWE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Jednożyłowe elektroenergetyczne przewody montażowe LY i LYc na napięcie znamionowe 500 V i 750 V przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w szafach sterowniczych i kontrolnych, w urządzeniach RTV, dla elektroniki i innych. Stosowane są również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych

BUDOWA

- żyły wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - przewody LY,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego ciepłoodpornego (PVC 90°C) - przewody LYc,

- kolory izolacji żył zgodnie z życzeniem klienta wg normy PN-87/E-90050.

WYKONANIA SPECJALNE

LYc 105°C - przewody, w których izolację żył wykonano z polwinitu ciepłoodpornego o zwiększonej odporności na temperaturę. Temperatura pracy ciągłej tych przewodów wynosi 105°C.

LY-LSF  - przewody, w których izolację żył wykonano z polwinitu o zmniejszonej emisji dymu (PVC LSF). W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest zmniejszona, a emitowane gazy są mniej korozyjne niż przy tradycyjnych polwinitach.

H05V-R i H07V-R - przewody wykonane wg normy harmonizowanej PN-EN-50525-2-31.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,50

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

Minimalna rezystancja izolacji dla PVC w temp. 70°C i PVC ciepłoodp. w temp. 95°C

LY 500, LYc 500

LY 750, LYc 750

 

MΩ·km

 

 

0,013

0,016

 

 

0,011

0,014

 

 

0,010

0,012

 

 

0,0091

0,011

 

 

0,0074

0,0093

 

 

0,0069

0,0084

 

 

0,0059

0,0072

Przekrój żył

mm2

10

16

25

35

50

70

 

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

 

Minimalna rezystancja izolacji dla PVC w temp. 70°C i PVC ciepłoodp. w temp. 95°C

LY 750, LYc 750

MΩ·km

 

 

0,0068

 

 

0,0056

 

 

0,0053

 

 

0,0046

 

 

0,0042

 

 

0,0042

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

     przewody 500 V

     przewody 750 V

Próba napięciowa

     przewody 500 V

     przewody 750 V

Zakres temperatur pracy

      LY

      LYc

 

 

300/500 V

450/750 V

 

2000 V sk

3500 V sk

 


od - 30 do + 70°C

od - 30 do + 90°C

 

Minimalny promień gięcia

                do  8 mm

       od 8 do 12 mm

                od 12 mm

Palność przewodu

Próby palności


Wykonanie wg normy

 

4 x średnica kabla

5 x średnica kabla

6 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-87/E-90050, PN-87/E-90054

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

LY 500 V

0863 005

0,50

2,1

4,9

8,5

0863 006

0,75

2,3

7,2

11,5

0863 003

1,00

2,5

9,6

15,0

0863 004

1,50

2,8

14,4

20,2

0863 007

2,50

3,2

24,0

30,8

LY 750 V

0729 014

0,50

2,5

4,8

10,6

0729 015

0,75

2,7

7,2

13,7

0729 026

1,00

2,9

9,6

17,4

0729 016

1,50

3,2

14,4

22,8

0729 017

2,50

3,7

24,0

33,8

0729 018

4,00

4,4

38,4

52,3

0729 019

6,00

5,0

57,6

74,9

0729 020

10,0

6,3

96,0

117,0

0729 021

16,0

7,3

153,6

176,0

0729 022

25,0

9,0

240,0

270,0

0729 023

35,0

10,2

336,0

365,0

0729 024

50,0

12,1

480,0

495,0

0729 025

70,0

13,6

672,0

680,0

LYc 500 V

0863 008

0,50

2,1

4,9

8,5

0863 002

0,75

2,3

7,2

11,5

0863 001

1,00

2,5

9,6

15,0

0863 009

1,50

2,8

14,4

20,2

0863 010

2,50

3,2

24,0

30,8

LYc 750 V

0729 003

0,50

2,5

4,8

10,6

0729 002

0,75

2,7

7,2

13,7

0729 001

1,00

2,9

9,6

17,4

0729 004

1,50

3,2

14,4

22,8

0729 005

2,50

3,7

24,0

33,8

0729 006

4,00

4,4

38,4

52,3

0729 007

6,00

5,0

57,6

74,9

0729 008

10,0

6,3

96,0

117,0

0729 009

16,0

7,3

153,6

176,0

0729 010

25,0

9,0

240,0

270,0

0729 011

35,0

10,2

336,0

365,0

0729 012

50,0

12,1

480,0

495,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.