KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Kable YnTKSXekp 1x2x0,4c mm i Yn-YTKSXekp nx(1x2x0,4c) mm z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Kable zapewniają transmisję w systemach: ISDN, PCM i innych.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Kable nadają się do ułożenia wewnątrz budynków.

BUDOWA YnTKSXekp

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o średnicy 0,4 mm,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: czarny, naturalny,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ekran statyczny pary z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze szarym RAL 7035, inne kolory na życzenie.

BUDOWA Yn-YTKSXekp

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o średnicy 0,4 mm,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: czarny, naturalny,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka na parach ekranowanych wykonana z polwinitu (PVC) w celu wzajemnego odizolowania ekranów par, z nadrukowanymi czarnymi numerami par,

- pary ekranowane w powłokach skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze szarym RAL 7035, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz

Tłumienność falowa, maks. przy częstotliwości 1 MHz

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

Próba napięciowa

120 ± 15 Ω

50 ± 5 nF/km

 

6 dB/100 m

 

 

1000 MΩ·km

 

150 V

1500 V sk

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Zakres temperatur pracy

           podczas pracy

           podczas układania

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

290 Ω/km

 


od - 30 do + 70 °C

od - 10 do + 50 °C

 

15 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

PN-92/T-90320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Numer symbolu

Liczba par x średnica żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

 

mm

mm

kg/km

kg/km

0524 001

YnTKSXekp

1x2x0,4c

3,9

3,6

17,0

0481 001

Yn-YTKSXekp

8x(1x2x0,4c)

14,5

28,8

175,0

0481 003

Yn-YTKSXekp

24x(1x2x0,4c)

23,9

86,9

523,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.