TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Kable stacyjne YTKSYekp o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w bardzo dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych, o średnicy 0,5; 0,6 i 0,8 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, warstwa metalowa na zewnątrz,

- pary ekranowane skręcone w ośrodek,

- ekran statyczny ośrodka z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze białym RAL 9010, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

HTKSHekp - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
 
DANE TECHNICZNE

Średnica żył

mm

0,5

0,6

0,8

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

195,6

135,8

75,0

Próba napięciowa, min.

 

- napięcie przemienne przez 60s

- napięcie stałe


V sk

V

 

 


1000

1500

 

 


1000

1500

 

 


1500

2250

 

Napięcie pracy

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

150 V

200 MΩ·km

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 50°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-92/T-90323, PN-92/T-90320

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Liczba par x średnica żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

0414 001

2 x 2 x 0,5

5,1

8,7

28,5

0414 002

3 x 2 x 0,5

5,3

12,5

35,0

0414 013

4 x 2 x 0,5

5,6

16,3

41,0

0414 010

5 x 2 x 0,5

6,1

20,1

48,5

0414 009

6 x 2 x 0,5

6,5

23,8

55,5

0414 011

7 x 2 x 0,5

6,2

27,6

59,5

0414 003

10 x 2 x 0,5

8,7

38,9

85,5

0414 004

12 x 2 x 0,5

9,8

46,4

105,0

0414 005

21 x 2 x 0,5

10,9

80,4

158,0

0414 006

2 x 2 x 0,6

5,6

12,1

30,0

0414 007

12 x 2 x 0,6

11,4

66,4

142,0

0414 012

2 x 2 x 0,8

6,6

20,5

49,5

0414 014

3 x 2 x 0,8

7,0

30,2

64,0