Informujemy, że Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Świadectwo dopuszczenia zostało wydane na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu:
NHXH FE180 PH30/E30; NHXH FE180 PH90/E90;
NHXCH FE180 PH30/E30; NHXCH FE180 PH90/E90
(N)HXH FE180 PH30/E30; (N)HXH FE180 PH90/E90;
(N)HXCH FE180 PH30/E30; (N)HXCH FE180 PH90/E90
NHXHX FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90


Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej odpornej na działanie wody podczas pożaru, które można instalować w pomieszczeniach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

Świadectwo
acrobat reader_50x50