Informujemy, że Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej CNBOP-PIB.

Świadectwo dopuszczenia zostało wydane na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu:

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych został wydany na kable ognioodporne typu:

NHXH FE180 PH90/E90, NHXH-J FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90,

(N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXH-J FE180 PH90/E90 (N)HXCH FE180 PH90/E90,

NHXHX FE180 PH90/E90, NHXHX-J FE180 PH90/E90,

NHXHRHX FE180 PH90/E90, NHXHRHX-J FE180 PH90/E90,

(N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90

Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej odpornej na działanie wody podczas pożaru, które można instalować w pomieszczeniach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG). Kable (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 również można instalować w pomieszczeniach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

Świadectwo
acrobat reader_50x50