Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na kable ognioodporne typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Świadectwo
acrobat reader_50x50