Technokabel S.A. uzyskał nowe Świadectwo Dopuszczenia Nr 3356/2018 na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:  

HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500V,

HDGsekw  FE180 PH90/E30-E90 300/500V,

HLGs  FE180 PH90/E30-E90 300/500V,

HLGsekw  FE180 PH90/E30-E90 300/500V,

HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500V - przewody odporne na działanie wody

Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym przewody typu HDGs-W z możliwością instalowania w strefach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi oraz klasyfikacją pożarową E30 i E90.

Świadectwo Dopuszczenia
acrobat reader_50x50