KABLE DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kabel Li2Y2YCY 2x1,5 mm2 przeznaczony jest do pracy w przemysłowych systemach komputerowych.

Kabel charakteryzuje się niską pojemnością pomiędzy żyłami.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków i na zewnątrz. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 

BUDOWA

- żyły giętkie wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych o przekroju 1,5 mm2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: bezbarwny, brązowy,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ośrodek skręcony z dwóch żył izolowanych,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- kabel w powłoce wewnętrznej polietylenowej (PE),

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu » 80 %,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego mrozoodpornego (PVC), kolory na życzenie.

 

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

 

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz

 

Indukcyjność, około

150 V

 

1000 V sk

 

10 GΩ·km

26,6 W/km

 

<= 52 nF/km

 

750 uH/km

Zakres temperatur pracy

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

od - 40 do + 70°C

 

10 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE