TECHNOKABEL S.A. jest dostawcą kabli dla wojsk NATO i posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 1463H.

Do zastosowań militarnych przewidziane są następujące rodzaje kabli wytwarzane przez TECHNOKABEL S.A.:

PKL 1x2 – polowy kabel abonencki, jednoparowy, przeznaczony do budowy szerokopasmowych, cyfrowych łączy abonenckich typu xDSL, o zasięgu do 750 m przy przepływności binarnej do 2 Mb/s (megabitów na sekundę), w systemach łączności polowej i zdalnego sterowania na polu walki;

PKM kat.5e 4x2x0,34 mm2 – polowy kabel miejscowy, czteroparowy, ekranowany, przeznaczony do budowy lokalnych łączy sieci komputerowej na polu walki. Optymalna budowa ekranu zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB;

PKM 5x2x0,34 mm2 oraz PKM 10x2x0,34 mm2 – polowe kable miejscowe, wieloparowe (5 i 10 par), ekranowane, przeznaczone do okablowania polowych central cyfrowych oraz do budowy połączeń z centralami stacjonarnymi sieci publicznej. Optymalna budowa ekranów zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB, dzięki czemu zasięg połączeń przy transmisji cyfrowej z przepływnością 34 (37) Mb/s wynosi 200 m przy dopuszczalnej stopie błędów transmisji;

PKM-3 10x2x0,50 mm2 oraz PKM-4 (10x2+1)x0,50 mm2 – polowe kable miejscowe, 10-parowe (kabel PKM-4 z dodatkową pojedyńczą żyłą), ekranowane, przeznaczone do okablowania radiolinii polowych oraz do budowy połączeń tych radiolinii z centralami stacjonarnymi sieci publicznej. Optymalna budowa ekranów tych kabli zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB, dzięki czemu zasięg połączeń przy transmisji cyfrowej z przepływnością 34 (37) Mb/s wynosi 300 m przy dopuszczalnej stopie błędów transmisji;

PKD 1x4x0,68 mm2 – polowy kabel dalekosiężny (nazwa tradycyjna), jednoczwórkowy, ekranowany, przeznaczony do budowy łączy cyfrowych o większym zasięgu – do 400 m przy transmisji z przepływnością binarną 34 (37) Mb/s.

PKF-A; PKF-B oraz PKF-C – polowy kabel foniczny, wykorzystywany głownie w uzbrojonych pojazdach wojskowych jak również w warunkach polowych do realizowania odpornej na zakłócenia łączności interkomowej;

XWL-PR 50 2,25/7,25 – kabel współosiowy promieniujący, przeznaczony do budowy systemów ochrony obwodowej obiektów. Emisja pola elektromagnetycznego jest możliwa przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji ekranu. Dwa kable ułożone równolegle obok siebie (nadajnik i odbiornik pola) stanowią sensor systemu ochrony;

Kable do zastosowań militarnych projektowane wg wymagań zamawiającego.