TECHNOKABEL S.A. jest innowacyjną, otwartą na nowe wyzwania firmą działającą w różnych obszarach rynku kablowego. Staramy się rozszerzać nasz asortyment o wyroby nie standardowe sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach. Często konkretne rozwiązania techniczne wymagają zastosowania specjalnych konstrukcji kabli realizujących złożone zadania i charakteryzujących się specyficznymi własnościami. Przy projektowaniu kabli wg wymagań Klienta uwzględniane są wymienione poniżej aspekty.

Rozszerzony zakres temperatury pracy.

Realizowany poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów. Kable produkowane w Technokablu mogą pracować w temperaturach mieszczących się w zakresie od -60 do +200 °C.

Podwyższona wytrzymałość mechaniczna.

Realizowana jest poprzez: wzmocnione powłoki i osłony, zastosowanie specjalnych materiałów, wprowadzenie elementów wzmacniających w ośrodku kabla, uzbrojenie z oplotu z drutów stalowych, opancerzenie taśmami stalowymi ocynkowanymi oraz okrągłymi drutami stalowymi ocynkowanymi.

Podwyższona odporność chemiczna.

Realizowana jest poprzez zastosowanie powłok i osłon ze specjalnych materiałów o podwyższonej odporności chemicznej. Wśród kabli Technokabla znajdują się wyroby odporne na: oleje, ropopochodne, węglowodory proste i aromatyczne, kwasy, zasady,…

Odporność na uwarunkowania środowiskowe.

Realizowana jest poprzez zastosowanie materiałów odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz oddziaływania mikrobiologiczne, jak również poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających kable przed wnikaniem i penetracją wzdłużną wilgoci.

Podwyższona niepalność.

Realizowana przez odpowiednią konstrukcję kabli i zastosowanie specjalnych materiałów o podwyższonej niepalności.

Zmniejszona emisja dymów.

Realizowana poprzez zastosowanie materiałów, które podczas palenia emitują zmniejszoną ilość dymów oraz trujących i korozyjnych substancji.

Bezhalogenowość.

Realizowana poprzez zastosowanie materiałów bezhalogenowych o podwyższonej niepalności.

Przesyłanie różnych sygnałów i kompatybilność elektromagnetyczna.

Realizowane poprzez hybrydowe konstrukcje kabli, na które składają się różne tory elektryczne (żyłowe, parowe i trójkowe) i różne przekroje żył w jednym kablu, ekrany na wiązkach i ośrodku kabla oraz wielowarstwowe ekrany o dużej skuteczności tłumienia zakłóceń.