GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:                                               

     wg normy IEC 60189-2 (zgodna z PN-92/T-90321) – kable TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 0,6/1 kV

     czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary – kable TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane skręcone w ośrodek,

- ośrodek owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005 , inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YvKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-O 0,6/1 kV i  TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2 , IEC 60332-1-2

WT-TK-17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.