GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:                                               

     wg normy IEC 60189-2 (zgodna z PN-92/T-90321) – kable TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 0,6/1 kV

     czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary – kable TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane skręcone w ośrodek,

- ośrodek owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005 , inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YvKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-O 0,6/1 kV i  TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekpekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2 , IEC 60332-1-2

WT-TK-17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0302 019

2 x 2 x 0,5

11,5

26,7

118,5

0302 001

3 x 2 x 0,5

12,2

38,8

152,0

0302 027

4 x 2 x 0,5

13,4

50,9

187,5

0302 028

5 x 2 x 0,5

15,0

63,0

231,0

0302 024

6 x 2 x 0,5

16,3

75,2

268,5

0302 003

8 x 2 x 0,5

17,4

99,4

333,5

0302 029

10 x 2 x 0,5

20,2

123,7

425,5

0302 030

12 x 2 x 0,5

21,2

147,0

490,5

0302 031

14 x 2 x 0,5

22,6

170,4

559,0

0302 021

16 x 2 x 0,5

24,4

196,5

649,5

0302 032

18 x 2 x 0,5

25,7

220,7

718,0

0302 033

24 x 2 x 0,5

29,1

293,5

921,0

0302 004

2 x 2 x 0,75

12,4

43,6

144,5

0302 034

3 x 2 x 0,75

13,2

63,0

187,0

0302 016

4 x 2 x 0,75

14,7

82,5

239,5

0302 035

5 x 2 x 0,75

16,2

101,9

287,0

0302 036

8 x 2 x 0,75

19,2

160,1

436,5

0302 018

10 x 2 x 0,75

20,9

198,9

525,0

0302 025

12 x 2 x 0,75

23,3

237,8

637,5

0302 026

16 x 2 x 0,75

26,4

315,4

816,0

0302 014

2 x 2 x 1,0

12,8

53,4

157,5

0302 007

3 x 2 x 1,0

13,4

77,7

205,5

0302 037

4 x 2 x 1,0

15,1

102,0

265,0

0302 008

5 x 2 x 1,0

16,6

126,3

318,5

0302 038

8 x 2 x 1,0

19,8

199,2

485,5

0302 039

10 x 2 x 1,0

22,5

247,8

593,0

0302 020

12 x 2 x 1,0

24,0

296,4

711,5

0302 009

2 x 2 x 1,5

13,8

78,7

195,0

0302 040

3 x 2 x 1,5

14,8

114,4

265,0

0302 010

4 x 2 x 1,5

16,3

150,2

333,5

0302 011

5 x 2 x 1,5

18,0

185,9

402,5

0302 023

8 x 2 x 1,5

21,4

293,1

617,0

0302 041

10 x 2 x 1,5

24,8

364,6

778,5

0302 042

2 x 2 x 2,5

15,4

116,9

254,5

0302 043

3 x 2 x 2,5

16,3

171,7

341,5

0302 044

4 x 2 x 2,5

18,0

226,5

433,0

0302 045

5 x 2 x 2,5

20,3

281,4

545,0

0302 046

8 x 2 x 2,5

24,0

447,9

834,5

0302 047

10 x 2 x 2,5

27,4

555,6

1024,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.