Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia Nr 3680/2019 na kable do instalacji przeciwpożarowych w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na kable typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

Świadectwo Dopuszczenia
acrobat reader_50x50

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 2106/2014 obowiązujące dla kabli magazynowanych

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50