KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYC-CY-P o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone w pary,

-   pary owinięte taśmą poliestrową,

-   ekran par w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstość krycia,

-   pary skręcone w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstość krycia,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYC-CY-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiYC-C11Y- P - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK IB-LiYC-CY-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,14

0,25

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

350

350

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

288,0

158,0

114,0

78,0

52,0

39,0

26,6

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

200

210

210

220

240

250

250

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

 

300 pF/100 m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1220 004

2 x 2 x 0,14

6,4

25,4

50

1220 005

3 x 2 x 0,14

6,7

33,6

57

1220 006

4 x 2 x 0,14

7,3

42,4

69

1220 007

5 x 2 x 0,14

8,1

55,4

86

1220 008

6 x 2 x 0,14

8,8

64,8

99

1220 009

8 x 2 x 0,14

9,8

81,6

130

1220 010

12 x 2 x 0,14

11,8

116,5

183

1220 011

16 x 2 x 0,14

13,2

150,5

229

1220 012

25 x 2 x 0,14

16,3

233,5

345

1220 013

2 x 2 x 0,25

7,1

32,2

65

1220 014

3 x 2 x 0,25

7,5

43,2

70

1220 002

4 x 2 x 0,25

8,4

60,1

91

1220 015

5 x 2 x 0,25

9,6

71,6

116

1220 016

6 x 2 x 0,25

10,4

84,0

133

1220 017

8 x 2 x 0,25

11,0

106,6

161

1220 018

12 x 2 x 0,25

13,3

152,3

229

1220 019

16 x 2 x 0,25

15,3

204,6

302

1220 020

25 x 2 x 0,25

18,6

306,5

443

1220 021

2 x 2 x 0,34

7,5

38,6

73

1220 022

3 x 2 x 0,34

8,0

56,4

86

1220 023

4 x 2 x 0,34

8,8

71,6

106

1220 024

5 x 2 x 0,34

10,1

87,1

136

1220 025

6 x 2 x 0,34

11,0

103,0

158

1220 026

8 x 2 x 0,34

11,8

130,2

198

1220 027

12 x 2 x 0,34

14,2

188,0

281

1220 028

16 x 2 x 0,34

16,1

252,6

363

1220 029