KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYCY-CY-P o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone w pary,

-   pary owinięte taśmą poliestrową,

-   ekran par w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstość krycia,

-   powłoki na parach ekranowanych wykonane z polwinitu (PVC) w celu wzajemnego izolowania ekranów par,

-   pary ekranowane i w powłokach skręcone w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstość krycia,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYCY-CY-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiYCY-C11Y- P - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK IB-LiYCY-CY-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,14

0,25

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

350

350

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

288,0

158,0

114,0

78,0

52,0

39,0

26,6

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

200

210

210

220

240

250

250

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

 

300 pF/100 m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0119 024

2 x 2 x 0,14

7,8

31,9

75

0119 025

3 x 2 x 0,14

8,2

40,5

83

0119 026

4 x 2 x 0,14

9,0

50,2

102

0119 027

5 x 2 x 0,14

10,3

60,1

131

0119 028

6 x 2 x 0,14

11,2

70,0

151

0119 029

8 x 2 x 0,14

12,2

87,3

191

0119 030

12 x 2 x 0,14

14,6

123,3

270

0119 031

16 x 2 x 0,14

16,6

166,1

348

0119 032

25 x 2 x 0,14

20,3

245,3

512

0119 006

2 x 2 x 0,25

8,6

39,5

91

0119 033

3 x 2 x 0,25

9,1

50,8

99

0119 007

4 x 2 x 0,25

10,4

63,4

133

0119 017

5 x 2 x 0,25

11,4

76,3

157

0119 034

6 x 2 x 0,25

12,6

89,1

187

0119 035

8 x 2 x 0,25

13,4

111,8

228

0119 001