KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiYCY-Nr przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYCEY-Nr - kable z giętką, wielodrutową żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem.

TECHNOTRONIK LiYCY-Nr-O i TECHNOTRONIK LiYCEY-Nr-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiYC11Y-Nr i TECHNOTRONIK LiYCE11Y-Nr - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHCH-Nr i TECHNOTRONIK LiHCEH-Nr - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYCY-Nr - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km]

110

120

130

140

140

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0123 032

2 x 0,5

4,5

17,7

30

0123 001

3 x 0,5

4,7

22,4

37

0123 002

4 x 0,5

5,3

27,3

46

0123 033

5 x 0,5

5,8

33,7

57

0123 045

6 x 0,5

6,3

38,8

66

0123 034

7 x 0,5

6,3

43,6

69

0123 003

8 x 0,5

6,7

49,2

79

0123 035

10 x 0,5

7,9

64,9

98

0123 036

12 x 0,5

8,1

75,0

111

0123 037

14 x 0,5

8,5

86,2

126

0123 004

16 x 0,5

9,0

96,6

141

0123 005

18 x 0,5

9,9

108,1

168

0123 006

20 x 0,5

10,3

118,1

184

0123 007

21 x 0,5

10,3

122,9

187

0123 046

27 x 0,5

11,8

155,0

235

0123 043

30 x 0,5

12,2

170,5

255

0123 008

36 x 0,5

13,2

201,8

301

0123 009

40 x 0,5

13,6

222,1

326

0123 026

61 x 0,5

16,6

337,4

482

0123 025

2 x 0,75

4,9

22,4

36

0123 028

3 x 0,75

5,3

29,7

47

0123 029

4 x 0,75

5,8

38,5

58

0123 047

5 x 0,75

6,3

46,0

70

0123 048

6 x 0,75

6,8

54,2

83

0123 049

7 x 0,75

6,8

61,4

87

0123 050

8 x 0,75

7,3

69,6

100

0123 051

10 x 0,75

8,6

91,0

124

0123 052

12 x 0,75

8,9

105,9

142

0123 053

16 x 0,75

10,2

137,0

191

0123 054

20 x 0,75

11,3

168,6

235

0123 055

24 x 0,75

12,7

200,5

275

0123 056

27 x 0,75

12,9

222,7

301

0123 057

30 x 0,75

13,4

245,6

328

0123 058

44 x 0,75

16,4

360,7

476

0123 010

2 x 1,0

5,4

27,4

44

0123 011

3 x 1,0

5,7

38,5

57

0123 012

4 x 1,0

6,2

48,2

69

0123 040

5 x 1,0

6,8

59,0

86

0123 013

6 x 1,0

7,3

69,6

101

0123 039

7 x 1,0

7,3

79,2

107

0123 014

10 x 1,0

9,7

116,5

162

0123 042

12 x 1,0

10,0

136,9

185

0123 015

16 x 1,0

11,1

178,0

237

0123 059

20 x 1,0

12,4

219,1

297

0123 017

25 x 1,0

14,3

271,4

371

0123 060

44 x 1,0

17,9

471,0

595

0123 021

2 x 1,5

6,2

38,6

58

0123 031

3 x 1,5

6,5

53,6

75

0123 061

4 x 1,5

7,1

69,2

94

0123 062

5 x 1,5

7,9

88,9

119

0123 063

6 x 1,5

8,5

105,4

142

0123 022

7 x 1,5

8,5

119,8

151

0123 064

9 x 1,5

11,2

154,0

212

0123 038

12 x 1,5

11,8

198,2

260

0123 065

16 x 1,5

13,0

258,9

333

0123 066

20 x 1,5

14,6

320,1

420

0123 067

37 x 1,5

18,8

583,6

717

0123 068

2 x 2,5

7,0

59,4

79

0123 069

3 x 2,5

7,4

84,2

105

0123 070

4 x 2,5

8,2

113,7

136

0123 071

5 x 2,5

9,0

139,8

170

0123 027

6 x 2,5

10,2

165,8

213

0123 072

7 x 2,5

10,2

189,8

227

0123 073

10 x 2,5

13,1

268,8

323

0123 074

12 x 2,5

13,6

318,1

375

0123 075

16 x 2,5

15,3

424,6

499

0123 076

19 x 2,5

16,2

499,4

573

0123 077

24 x 2,5

19,1

627,7

724

0123 078

27 x 2,5

19,5

701,0

799

0123 079

30 x 2,5

20,2

775,1

877

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.