KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYY-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiY11Y - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHH - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYY - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,14

0,25

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

350

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

144,0

79,0

57,0

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

90

90

100

100

120

120

130

130

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0162 007

2 x 0,14

3,0

2,69

13

0162 010

3 x 0,14

3,1

4,0

15

0162 013

4 x 0,14

3,4

5,4

17

0162 014

5 x 0,14

3,7

6,7

21

0162 015

6 x 0,14

4,0

8,1

25

0162 016

7 x 0,14

4,0

9,4

25

0162 017

8 x 0,14

4,3

10,8

28

0162 018

10 x 0,14

5,2

13,4

37

0162 019

12 x 0,14

5,4

16,1

42

0162 020

14 x 0,14

5,6

18,8

46

0162 021

16 x 0,14

5,9

21,5

52

0162 257

18 x 0,14

6,3

24,2

59

0162 192

20 x 0,14

6,6

26,9

65

0162 272

21 x 0,14

6,6

28,2

65

0162 240

27 x 0,14

7,4

36,3

79

0162 273

30 x 0,14

7,7

40,3

86

0162 022

36 x 0,14

8,3

48,4

102

0162 138

40 x 0,14

8,6

53,8

110

0162 274

44 x 0,14

9,7

59,1

129

0162 275

48 x 0,14

9,9

64,5

138

0162 276

52 x 0,14

10,2

69,9

147

0162 277

56 x 0,14

10,5

75,3

158

0162 278

61 x 0,14

10,8

82,0

168

0162 024

2 x 0,25

3,3

4,8

17

0162 026

3 x 0,25

3,5

7,2

20

0162 029

4 x 0,25

3,8

9,6

24

0162 136

5 x 0,25

4,1

12,0

29

0162 031

6 x 0,25

4,5

14,4

34

0162 032

7 x 0,25

4,5

16,8

35

0162 033

8 x 0,25

4,8

19,2

38

0162 035

10 x 0,25

5,9

24,0

52

0162 036

12 x 0,25

6,0

28,8

58

0162 037

14 x 0,25

6,4

33,6

66

0162 262

16 x 0,25

6,7

38,4

75

0162 279

18 x 0,25

7,1

43,2

83

0162 038

20 x 0,25

7,4

48,0

92

0162 280

21 x 0,25

7,4

50,4

92

0162 263

24 x 0,25

8,2

57,6

105

0162 281

27 x 0,25

8,4

64,8

115

0162 040

30 x 0,25

8,7

72,0

126

0162 041

36 x 0,25

9,8

86,4

157

0162 264

40 x 0,25

10,2

96,0

170

0162 282

44 x 0,25

11,0

105,6

187

0162 283

48 x 0,25

11,2

115,2

201

0162 284

52 x 0,25

11,5

124,8

215

0162 265

56 x 0,25

12,1

134,4

235

0162 285

61 x 0,25

12,4

146,4

252

0162 105

2 x 0,34

3,5

6,5

20

0162 109

3 x 0,34

3,7

9,8

24

0162 112

4 x 0,34

4,0

13,1

29

0162 115

5 x 0,34

4,4

16,3

36

0162 116

6 x 0,34

4,8

19,6

42

0162 117

7 x 0,34

4,8

22,8

44

0162 118

8 x 0,34

5,4

26,1

51

0162 119

10 x 0,34

6,3

32,6

65

0162 120

12 x 0,34

6,5

39,2

74

0162 162

14 x 0,34

6,8

45,7

84

0162 254

16 x 0,34

7,2

52,2

95

0162 174

18 x 0,34

7,6

58,8

106

0162 121

20 x 0,34

8,0

65,3

118

0162 286

21 x 0,34

8,0

68,5

118

0162 287

27 x 0,34

9,1

88,1

149

0162 266

30 x 0,34

9,8

97,9

171

0162 288

36 x 0,34

10,6

117,5

203

0162 267

40 x 0,34

11,0

130,6

220

0162 289

44 x 0,34

12,1

143,6

248

0162 290

48 x 0,34

12,3

156,7

266

0162 291

52 x 0,34

12,6

169,7

284

0162 292

56 x 0,34

13,0

182,8

305

0162 122

61 x 0,34

13,4

199,1

327

0162 044

2 x 0,5

4,0

9,6

25

0162 046

3 x 0,5

4,2

14,4

31

0162 050

4 x 0,5

4,6

19,2

37

0162 051

5 x 0,5

5,3

24,0

49

0162 052

6 x 0,5

5,8

28,8

58

0162 054

7 x 0,5

5,8

33,6

61

0162 056

8 x 0,5

6,2

38,4

70

0162 057

10 x 0,5

7,3

48,0

85

0162 058

12 x 0,5

7,5

57,6

97

0162 203

14 x 0,5

7,9

67,2

110

0162 059

16 x 0,5

8,4

76,8

125

0162 224

18 x 0,5

8,9

86,4

140

0162 293

20 x 0,5

9,7

96,0

164

0162 294

21 x 0,5

9,7

100,8

166

0162 295

27 x 0,5

11,0

129,6

206

0162 268

30 x 0,5

11,4

144,0

225

0162 296

36 x 0,5

12,6

172,8

273

0162 269

40 x 0,5

13,0

192,0

298

0162 297

44 x 0,5

14,3

211,2

332

0162 298

48 x 0,5

14,5

230,4

356

0162 299

52 x 0,5

14,9

249,6

381

0162 300

56 x 0,5

15,4

268,8

409

0162 060

61 x 0,5

15,9

292,8

439

0162 062

2 x 0,75

4,4

14,4

32

0162 063

3 x 0,75

4,6

21,6

39

0162 065

4 x 0,75

5,3

28,8

51

0162 068

5 x 0,75

5,8

36,0

63

0162 070

6 x 0,75

6,3

43,2

74

0162 072

7 x 0,75

6,3

50,4

78

0162 130

8 x 0,75

6,8

57,6

90

0162 074

10 x 0,75

8,0

72,0

111

0162 075

12 x 0,75

8,3

86,4

127

0162 142

16 x 0,75

9,6

115,2

172

0162 076

20 x 0,75

10,7

144,0

213

0162 220

24 x 0,75

12,1

172,8

251

0162 077

27 x 0,75

12,3

194,4

275

0162 301

30 x 0,75

12,8

216,0

302

0162 302

36 x 0,75

14,0

259,2

365

0162 303

40 x 0,75

14,5

288,0

398

0162 304

42 x 0,75

15,1

302,4

425

0162 305

44 x 0,75

15,7

316,8

436

0162 306

48 x 0,75

16,0

345,6

469

0162 307

52 x 0,75

16,5

374,4

504

0162 308

56 x 0,75

17,0

403,2

540

0162 309

61 x 0,75

17,5

439,2

581

0162 079

2 x 1,0

4,7

19,2

39

0162 080

3 x 1,0

5,2

28,8

51

0162 081

4 x 1,0

5,7

38,4

62

0162 093

5 x 1,0

6,3

48,0

77

0162 082

6 x 1,0

6,8

57,6

92

0162 084

7 x 1,0

6,8

67,2

97

0162 184

10 x 1,0

8,7

96,0

139

0162 194

12 x 1,0

9,0

115,2

159

0162 086

16 x 1,0

10,5

153,6

216

0162 270

20 x 1,0

11,8

192,0

273

0162 226

25 x 1,0

13,5

240,0

338

0162 310

27 x 1,0

13,5

259,2

349

0162 311

30 x 1,0

14,2

288,0

388

0162 312

36 x 1,0

15,3

345,6

462

0162 313

40 x 1,0

15,9

384,0

505

0162 087

2 x 1,5

5,7

28,8

56

0162 089

3 x 1,5

6,0

43,2

70

0162 091

4 x 1,5

6,6

57,6

87

0162 092

5 x 1,5

7,3

72,0

108

0162 095

6 x 1,5

7,9

86,4

128

0162 096

7 x 1,5

7,9

100,8

137

0162 098

9 x 1,5

10,6

129,6

196

0162 099

12 x 1,5

11,0

172,8

236

0162 100

16 x 1,5

12,4

230,4

310

0162 314

20 x 1,5

14,0

288,0

392

0162 188

24 x 1,5

15,6

345,6

455

0162 102

2 x 2,5

6,5

48,0

79

0162 103

3 x 2,5

6,9

72,0

101

0162 123

4 x 2,5

7,6

96,0

126

0162 104

5 x 2,5

8,4

120,0

158

0162 315

6 x 2,5

9,6

144,0

198

0162 271

7 x 2,5

9,6

168,0

212

0162 316

10 x 2,5

12,5

240,0

307

0162 317

12 x 2,5

13,0

288,0

355

0162 318

16 x 2,5

14,6

384,0

467

0162 319

19 x 2,5

15,5

456,0

539

0162 320

24 x 2,5

18,4

576,0

687

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.