KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiYYCY-Nr przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla. Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   ośrodek kabla w powłoce wewnętrznej z polwinitu oponowego (PVC),

-   ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYYCY-Nr-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiYYC11Y-Nr - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHHCH-Nr - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYYCY-Nr - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

 

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

110

120

130

130

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0172 011

1 x 0,5

4,4

11,4

29

0172 012

2 x 0,5

6,1

19,3

49

0172 013

3 x 0,5

6,3

24,4

57

0172 014

4 x 0,5

6,7

30,0

66

0172 015

5 x 0,5

7,2

35,8

78

0172 016

6 x 0,5

7,8

45,4

93

0172 017

7 x 0,5

7,8

50,2

96

0172 018

8 x 0,5

8,2

56,1

107

0172 019

10 x 0,5

9,7

68,5

135

0172 020

12 x 0,5

9,9

79,3

149

0172 021

16 x 0,5

10,8

100,2

182

0172 022

24 x 0,5

13,0

143,7

252

0172 023

25 x 0,5

13,2

149,0

267

0172 024

27 x 0,5

13,2

158,6

272

0172 025

37 x 0,5

14,9

217,0

358

0172 026

40 x 0,5

15,3

232,6

382

0172 027

48 x 0,5

16,6

275,0

441

0172 028

1 x 0,75

4,5

15,3

33

0172 029

2 x 0,75

6,5

24,8

57

0172 030

3 x 0,75

6,7

32,4

66

0172 031

4 x 0,75

7,2

40,6

79

0172 032

5 x 0,75

7,8

52,6

97

0172 033

6 x 0,75

8,3

61,1

111

0172 034

7 x 0,75

8,3

68,3

115

0172 035

8 x 0,75

8,8

76,8

130

0172 036

10 x 0,75

10,4

94,3

163

0172 037

12 x 0,75

10,7

109,5

182

0172 038

16 x 0,75

11,8

140,6

230

0172 039

24 x 0,75

14,3

204,2

321

0172 040

25 x 0,75

14,5

211,9

339

0172 041

27 x 0,75

14,5

226,3

347

0172 042

36 x 0,75

16,1

302,6

447

0172 043

37 x 0,75

16,1

309,8

451

0172 044

1 x 1,0

4,7

17,6

37

0172 045

2 x 1,0

6,8

30,2

64

0172 001

3 x 1,0

7,1

40,4

77

0172 004

4 x 1,0

7,7

54,8

95

0172 005

5 x 1,0

8,3

65,9

113

0172 006

6 x 1,0

8,8

76,8

131

0172 046

7 x 1,0

8,8

86,4

136

0172 047

8 x 1,0

9,8

97,5

164

0172 007

10 x 1,0

11,1

120,4

194

0172 008

12 x 1,0

11,4

140,1

217

0172 048

16 x 1,0

12,7

181,3

278

0172 002

24 x 1,0

15,5

271,6

398

0172 009

25 x 1,0

15,8

282,1

422

0172 049

27 x 1,0

15,8

301,3

432

0172 050

1 x 1,5

5,3

22,5

46

0172 051

2 x 1,5

7,7

45,2

84

0172 052

3 x 1,5

8,0

60,3

102

0172 053

4 x 1,5

8,6

76,6

122

0172 054

5 x 1,5

9,7

92,5

155

0172 055

6 x 1,5

10,3

108,5

180

0172 056

7 x 1,5

10,3

122,9

188

0172 057

8 x 1,5

11,0

139,6

216

0172 058

10 x 1,5

12,8

172,0

262

0172 059

12 x 1,5

13,2

201,8

296

0172 060

16 x 1,5

14,6

262,5

379

0172 061

24 x 1,5

17,7

393,6

538

0172 062

25 x 1,5

21,7

470,4

827,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.