KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLY-P z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321, zgodnej z IEC 60189-2,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności
z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY-P - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH-P - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY-P - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL IB-YKSLY-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

110,8

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

100

100

120

120

130

130

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

 

300 pF/100 m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-16

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0289 018

2 x 2 x 0,35

5,6

13,4

36

0289 019

3 x 2 x 0,35

5,9

20,2

42

0289 020

4 x 2 x 0,35

6,4

26,9

52

0289 021

5 x 2 x 0,35

7,1

33,6

63

0289 022

6 x 2 x 0,35

7,7

40,3

72

0289 023

7 x 2 x 0,35

7,7

47,0

81

0289 024

8 x 2 x 0,35

8,2

53,8

91

0289 025

10 x 2 x 0,35

9,8

67,2

121

0289 026

12 x 2 x 0,35

10,2

80,6

139

0289 027

14 x 2 x 0,35

10,9

94,1

158

0289 028

16 x 2 x 0,35

11,8

107,5

183

0289 029

18 x 2 x 0,35

12,4

121,0

202

0289 030

20 x 2 x 0,35

13,0

134,4

221

0289 031

24 x 2 x 0,35

14,2

161,3

266

0289 032

25 x 2 x 0,35

14,5

168,0

276

0289 033

30 x 2 x 0,35

15,7

201,6

323

0289 034

31 x 2 x 0,35

15,9

208,3

332

0289 035

33 x 2 x 0,35

16,3

221,8

350

0289 036

37 x 2 x 0,35

17,2

248,6

388

0289 037

40 x 2 x 0,35

17,8

268,8

415

0289 038

44 x 2 x 0,35

18,8

295,7

462

0289 039

48 x 2 x 0,35

19,5

322,6

498

0289 040

50 x 2 x 0,35

19,9

336,0

517

0289 041

52 x 2 x 0,35

20,2

349,4

535

0289 042

56 x 2 x 0,35

20,9

376,3

572

0289 002

2 x 2 x 0,5

6,5

19,2

48

0289 009

3 x 2 x 0,5

6,9

28,8