KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLYekpekw o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w bardzo dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu. Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321, zgodnej z IEC 60189-2,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLHekpekw - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLYekpekw - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL IB-YKSLYekpekw - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

220

240

260

260

290

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

40 Ω

 

250 pF/100m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-18

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0301 001

2 x 2 x 0,5

6,9

26,4

64

0301 035

3 x 2 x 0,5

7,3

38,4

73

0301 002

4 x 2 x 0,5

8,1

50,4

91

0301 029

5 x 2 x 0,5

8,9

62,4

109

0301 003

6 x 2 x 0,5

10,1

74,4

126

0301 004

8 x 2 x 0,5

10,8

98,4

168

0301 005

10 x 2 x 0,5

12,5

122,4

216

0301 025

12 x 2 x 0,5

13,0

146,4

250

0301 007

16 x 2 x 0,5

15,0

194,4

328

0301 006

18 x 2 x 0,5

15,7

218,4

363

0301 008

24 x 2 x 0,5

17,9

290,4

468

0301 040

36 x 2 x 0,5

21,6

434,4

685

0301 041

48 x 2 x 0,5

24,8

578,4

902

0301 009

2 x 2 x 0,75

7,5

43,2

86

0301 011

3 x 2 x 0,75

8,0

62,4

98

0301 012

4 x 2 x 0,75

8,8

81,6

123

0301 013

5 x 2 x 0,75

10,1

100,8

159

0301 030

8 x 2 x 0,75

12,0

158,4

233

0301 015

10 x 2 x 0,75

13,6

196,8

293

0301 031

12 x 2 x 0,75

14,5

235,2

348

0301 036

16 x 2 x 0,75

16,4

312,0

448

0301 017

24 x 2 x 0,75

19,8

465,6

654

0301 042

36 x 2 x 0,75

23,9

696,0

957

0301 018

2 x 2 x 1,0

8,1

52,8

102

0301 032

3 x 2 x 1,0

8,6

76,8

115

0301 037

4 x 2 x 1,0

9,9

100,8

156

0301 033

5 x 2 x 1,0

10,9

124,8

187

0301 043

8 x 2 x 1,0

13,0

196,8

277

0301 038

10 x 2 x 1,0

15,0

244,8

356

0301 019

12 x 2 x 1,0

15,7

292,8

415

0301 024

16 x 2 x 1,0

17,8

388,8

537

0301 044

24 x 2 x 1,0

21,5

580,8

785

0301 045

2 x 2 x 1,5

9,8

79,2

147

0301 020

3 x 2 x 1,5

10,4

115,2

169

0301 023

4 x 2 x 1,5

11,5

151,2

213

0301 046

5 x 2 x 1,5

12,8

187,2

264

0301 021

6 x 2 x 1,5

14,2

223,2

285

0301 047

8 x 2 x 1,5

15,2

295,2

390

0301 014

10 x 2 x 1,5

17,3

367,2

493

0301 048

12 x 2 x 1,5

18,4

439,2

586

0301 022

16 x 2 x 1,5

20,9

583,2

759

0301 049

2 x 2 x 2,5

11,3

117,6

201

0301 050

3 x 2 x 2,5

12,2

172,8

236

0301 051

4 x 2 x 2,5

13,4

228,0

299

0301 039

5 x 2 x 2,5

15,0

283,2

371

0301 052

8 x 2 x 2,5

17,6

448,8

542

0301 053

10 x 2 x 2,5

20,3

559,2

697

0301 054

12 x 2 x 2,5

21,3

669,6

819

0301 055

16 x 2 x 2,5

24,4

890,4

1073