KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321, zgodnej z IEC 60189-2,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.                                                                            

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLHekw-P - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL IB-YnKSLYekw-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

110,8

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

110

110

120

130

140

140


Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

 

300 pF/100 m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

WT-TK-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0970 018

2 x 2 x 0,35

5,7

15,8

40

0970 019

3 x 2 x 0,35

6,0

22,6

46

0970 020

4 x 2 x 0,35

6,5

29,3

56

0970 021

5 x 2 x 0,35

7,2

36,0

67

0970 022

6 x 2 x 0,35

7,8

42,7

77

0970 023

7 x 2 x 0,35

7,8

49,4

85

0970 024

8 x 2 x 0,35

8,3

56,2

95

0970 025

10 x 2 x 0,35

9,9

69,6

126

0970 026

12 x 2 x 0,35

10,3

83,0

143

0970 027

14 x 2 x 0,35

11,0

96,5

163

0970 028

16 x 2 x 0,35

11,9

109,9

188

0970 029

18 x 2 x 0,35

12,5

123,4

208

0970 030

20 x 2 x 0,35

13,1

136,8

227

0970 031

24 x 2 x 0,35

14,3

163,7

272

0970 032

25 x 2 x 0,35

14,6

170,4

282

0970 033

30 x 2 x 0,35

15,8

204,0

329

0970 034

31 x 2 x 0,35

16,0

210,7

339

0970 035

33 x 2 x 0,35

16,4

224,2

357

0970 036

37 x 2 x 0,35

17,3

251,0

395

0970 037

40 x 2 x 0,35

17,9

271,2

422

0970 038

44 x 2 x 0,35

18,9

298,1

469

0970 039

48 x 2 x 0,35

19,6

325,0

506

0970 040

50 x 2 x 0,35

20,0

338,4

525

0970 041

52 x 2 x 0,35

20,3

351,8

543

0970 042

56 x 2 x 0,35

21,0

378,7

580

0970 008

2 x 2 x 0,5

6,6

21,6

52

0970 043

3 x 2 x 0,5

7,0

31,2

61

0970 009

4 x 2 x 0,5

7,7

40,8

75

0970 017

5 x 2 x 0,5

8,4

50,4

89

0970 014

6 x 2 x 0,5

9,6

60,0

113

0970 044

7 x 2 x 0,5

9,6

69,6

125

0970 012

8 x 2 x 0,5

10,2

79,2

140

0970 013

10 x 2 x 0,5

11,8

98,4

176

0970 010

12 x 2 x 0,5

12,4

117,6

202

0970 045

14 x 2 x 0,5

13,2

136,8

230

0970 046

16 x 2 x 0,5

14,2

156,0

265

0970 047

18 x 2 x 0,5

14,9

175,2

292

0970 016

20 x 2 x 0,5

15,6

194,4

320

0970 011

24 x 2 x 0,5

16,9

232,8

374

0970 048

25 x 2 x 0,5

17,2

242,4

388

0970 049

30 x 2 x 0,5

18,9

290,4

465

0970 050

31 x 2 x 0,5

19,1

300,0

478

0970 051

33 x 2 x 0,5

19,7

319,2

505

0970 052

37 x 2 x 0,5

20,7

357,6

559

0970 053

40 x 2 x 0,5

21,4

386,4

598

0970 054

44 x 2 x 0,5

22,5

424,8

662

0970 055

48 x 2 x 0,5

23,4

463,2

715

0970 056

50 x 2 x 0,5

23,9

482,4

740

0970 057

52 x 2 x 0,5

24,3

501,6

767

0970 058

56 x 2 x 0,5

25,1

540,0

819

0970 059

2 x 2 x 0,75

7,2

33,6

69

0970 060

3 x 2 x 0,75

7,6

48,0

78

0970 061

4 x 2 x 0,75

8,4

62,4

97

0970 062

5 x 2 x 0,75

9,7

76,8

126

0970 063

7 x 2 x 0,75

10,5

105,6

162

0970 007

10 x 2 x 0,75

13,0

148,8

228

0970 064

12 x 2 x 0,75

13,6

177,6

263

0970 065

14 x 2 x 0,75

14,7

206,4

307

0970 066

16 x 2 x 0,75

15,6

235,2

345

0970 067

24 x 2 x 0,75

18,8

350,4

500

0970 068

27 x 2 x 0,75

19,8

393,6

555

0970 069

30 x 2 x 0,75

20,8

436,8

610

0970 070

33 x 2 x 0,75

21,7

480,0

663

0970 071

37 x 2 x 0,75

23,0

537,6

746

0970 003

2 x 2 x 1,0

7,8

43,2

81

0970 072

3 x 2 x 1,0

8,3

62,4

95

0970 004

4 x 2 x 1,0

9,1

81,6

119

0970 005

5 x 2 x 1,0

10,5

100,8

154

0970 073

7 x 2 x 1,0

11,4

139,2

201

0970 074

10 x 2 x 1,0

14,3

196,8

290

0970 015

12 x 2 x 1,0

15,0

235,2

336

0970 075

14 x 2 x 1,0

16,0

273,6

384

0970 006

16 x 2 x 1,0

17,0

312,0

431

0970 076

24 x 2 x 1,0

20,5

465,6

629

0970 077

27 x 2 x 1,0

21,6

523,2

699

0970 078

30 x 2 x 1,0

22,9

580,8

781

0970 079

33 x 2 x 1,0

23,9

638,4

848

0970 080

37 x 2 x 1,0

25,2

715,2

941

0970 001

2 x 2 x 1,5

9,1

64,8

107

0970 081

3 x 2 x 1,5

10,0

93,6

142

0970 082

4 x 2 x 1,5

11,0

122,4

177

0970 083

5 x 2 x 1,5

12,4

151,2

220

0970 084

7 x 2 x 1,5

13,5

208,8

287

0970 085

10 x 2 x 1,5

16,7

295,2

404

0970 086

12 x 2 x 1,5

17,5

352,8

471

0970 087

14 x 2 x 1,5

18,9

410,4

549

0970 088

16 x 2 x 1,5

20,1

468,0

619

0970 089

24 x 2 x 1,5

24,3

698,4

900

0970 090

2 x 2 x 2,5

10,9

103,2

162

0970 091

3 x 2 x 2,5

11,8

151,2

207

0970 092

4 x 2 x 2,5

13,0

199,2

261

0970 093

5 x 2 x 2,5

14,6

247,2

324

0970 094

7 x 2 x 2,5

15,9

343,2

428

0970 095

10 x 2 x 2,5

19,6

487,2

603

0970 096

12 x 2 x 2,5

20,6

583,2

706

0970 097

14 x 2 x 2,5

22,1

679,2

811

0970 098

16 x 2 x 2,5

23,6

775,2

925