KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YnKSLYekw przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie enie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr - kable z czarną izolacją i białym nadrukiem numeru żyły (opcja dostępna dla kabli z żyłami o przekroju ³ 0,50 mm2).

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLHekw - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL IB-YKSLYekw - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

55,4

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

110

110

120

130

140

140


Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

WT-TK-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0374 022

2 x 0,35

3,7

9,1

21

0374 023

3 x 0,35

3,9

12,5

25

0374 024

4 x 0,35

4,2

15,8

30

0374 025

5 x 0,35

4,6

19,2

36

0374 026

6 x 0,35

4,9

22,6

42

0374 027

7 x 0,35

4,9

25,9

44

0374 028

8 x 0,35

5,5

29,3

52

0374 029

10 x 0,35

6,4

36,0

63

0374 030

12 x 0,35

6,6

42,7

73

0374 031

14 x 0,35

7,0

49,4

82

0374 032

16 x 0,35

7,3

56,2

92

0374 033

19 x 0,35

7,7

66,2

105

0374 034

20 x 0,35

8,1

69,6

114

0374 035

21 x 0,35

8,1

73,0

114

0374 036

24 x 0,35

9,0

83,0

130

0374 037

25 x 0,35

9,6

86,4

148

0374 038

27 x 0,35

9,6

93,1

152

0374 039

30 x 0,35

9,9

103,2

166

0374 040

32 x 0,35

10,3

109,9

179

0374 041

33 x 0,35

10,3

113,3

181

0374 042

34 x 0,35

10,7

116,6

192

0374 043

37 x 0,35

10,7

126,7

198

0374 044

40 x 0,35

11,1

136,8

212

0374 045

42 x 0,35

11,4

143,5

227

0374 046

44 x 0,35

12,1

150,2

238

0374 047

48 x 0,35

12,3

163,7

255

0374 048

50 x 0,35

12,7

170,4

269

0374 049

52 x 0,35

12,7

177,1

273

0374 050

56 x 0,35

13,0

190,6

292

0374 051

61 x 0,35

13,4

207,4

313

0374 009

2 x 0,5

4,2

12,0

26

0374 052

3 x 0,5

4,4

16,8

32

0374 015

4 x 0,5

4,8

21,6

39

0374 053

5 x 0,5

5,5

26,4

51

0374 054

6 x 0,5

6,0

31,2

60

0374 016

7 x 0,5

6,0

36,0

62

0374 055

8 x 0,5

6,4

40,8

72

0374 056

10 x 0,5

7,5

50,4

85

0374 057

12 x 0,5

7,7

60,0

98

0374 058

14 x 0,5

8,1

69,6

111

0374 059

16 x 0,5

8,6

79,2

126

0374 060

19 x 0,5

9,1

93,6

144

0374 061

20 x 0,5

9,9

98,4

167

0374 062

21 x 0,5

9,9

103,2

169

0374 063

24 x 0,5

11,0

117,6

190

0374 064

27 x 0,5

11,2

132,0

208

0374 065

30 x 0,5

11,8

146,4

234

0374 066

33 x 0,5

12,3

160,8

255

0374 067

37 x 0,5

12,8

180,0

280

0374 068

44 x 0,5

14,5

213,6

336

0374 069

48 x 0,5

14,7

232,8

361

0374 070

52 x 0,5

15,1

252,0

386

0374 002

2 x 0,75

4,6

19,2

33

0374 071

3 x 0,75

4,8

26,4

42

0374 003

4 x 0,75

5,5

33,6

54

0374 072

5 x 0,75

6,0

40,8

65

0374 004

7 x 0,75

6,5

55,2

82

0374 011

10 x 0,75

8,2

76,8

112

0374 073

12 x 0,75

8,5

91,2

129

0374 074

14 x 0,75

8,9

105,6

146

0374 075

16 x 0,75

9,8

120,0

176

0374 076

19 x 0,75

10,4

141,6

201

0374 077

24 x 0,75

12,3

177,6

255

0374 078

27 x 0,75

12,5

199,2

280

0374 005

30 x 0,75

13,0

220,8

306

0374 079

33 x 0,75

13,5

242,4

335

0374 080

37 x 0,75

14,2

271,2

375

0374 081

44 x 0,75

15,9

321,6

441

0374 082

48 x 0,75

16,2

350,4

475

0374 083

52 x 0,75

16,7

379,2

509

0374 013

2 x 1,0

4,9

24,0

39

0374 012

3 x 1,0

5,4

33,6

53

0374 006

4 x 1,0

5,9

43,2

65

0374 017

5 x 1,0

6,5

52,8

80

0374 014

7 x 1,0

7,0

72,0

100

0374 018

10 x 1,0

8,9

100,8

138

0374 019

12 x 1,0

9,6

120,0

170

0374 084

14 x 1,0

10,1

139,2

193

0374 020

16 x 1,0

10,7

158,4

219

0374 085

19 x 1,0

11,3

187,2

251

0374 086

24 x 1,0

13,4

235,2

319

0374 087

27 x 1,0

13,7

264,0

352

0374 088

30 x 1,0

14,4

292,8

393

0374 089

33 x 1,0

14,9

321,6

430

0374 090

37 x 1,0

15,5

360,0

472

0374 091

44 x 1,0

17,4

427,2

556

0374 092

48 x 1,0

17,7

465,6

600

0374 093

52 x 1,0

18,4

504,0

654

0374 010

2 x 1,5

5,9

36,0

55

0374 094

3 x 1,5

6,2

50,4

72

0374 095

4 x 1,5

6,8

64,8

90

0374 096

5 x 1,5

7,5

79,2

110

0374 097

7 x 1,5

8,1

108,0

140

0374 098

10 x 1,5

10,8

151,2

205

0374 099

12 x 1,5

11,2

180,0

238

0374 100

14 x 1,5

12,0

208,8

277

0374 101

16 x 1,5

12,6

237,6

314

0374 102

19 x 1,5

13,3

280,8

360

0374 103

24 x 1,5

15,8

352,8

457

0374 104

27 x 1,5

16,1

396,0

504

0374 105

30 x 1,5

16,7

439,2

554

0374 106

33 x 1,5

17,4

482,4

607

0374 107

37 x 1,5

18,3

540,0

678

0374 108

44 x 1,5

20,5

640,8

799

0374 109

48 x 1,5

20,9

698,4

863

0374 110

52 x 1,5

21,5

756,0

928

0374 111

2 x 2,5

6,7

55,2

76

0374 112

3 x 2,5

7,1

79,2

101

0374 113

4 x 2,5

7,8

103,2

127

0374 114

5 x 2,5

8,6

127,2

159

0374 115

7 x 2,5

9,8

175,2

214

0374 116

10 x 2,5

12,7

247,2

304

0374 117

12 x 2,5

13,2

295,2

354

0374 118

14 x 2,5

14,1

343,2

413

0374 119

16 x 2,5

14,8

391,2

469

0374 120

19 x 2,5

15,7

463,2

540

0374 121

24 x 2,5

18,6

583,2

684

0374 122

27 x 2,5

19,0

655,2

758

0374 123

30 x 2,5

19,7

727,2

834

0374 124

33 x 2,5

20,5

799,2

915

0374 125

37 x 2,5

21,3

895,2

1011

0374 126

44 x 2,5

24,2

1063,2

1206