KABLE ISKROBEZPIECZNE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50

 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y-P z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i strefach zagrożonych wybuchem na napięcie pracy 0,6/1 kV.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a - czarny z nadrukowanym białym numerem pary,

     żyła b - biały z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze niebieskim RAL 5015 zgodnie z VDE 0165 rozdział 6.1.3.2.3.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Yv-P - kable iskrobezpieczne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

72,0

49,0

36,2

24,2

14,82

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

120

120

130

140

150


 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0774 011

2 x 2 x 0,5

10,2

21,6

134

0774 012

3 x 2 x 0,5

10,7

31,2

165

0774 013

4 x 2 x 0,5

11,7

40,8

188

0774 014

5 x 2 x 0,5

12,8

50,4

215

0774 015

6 x 2 x 0,5

13,8

60,0

250

0774 016

7 x 2 x 0,5

13,8

69,6

260

0774 017

8 x 2 x 0,5

14,7

79,2

284

0774 018

10 x 2 x 0,5

16,6

98,4

342

0774 019

12 x 2 x 0,5

17,4

117,6

385

0774 020

16 x 2 x 0,5

19,6

156,0

479

0774 021

18 x 2 x 0,5

20,6

175,2

525

0774 022

20 x 2 x 0,5

21,6

194,4

570

0774 023

25 x 2 x 0,5

24,2

242,4

710

0774 024

30 x 2 x 0,5

26,2

290,4

820

0774 025

40 x 2 x 0,5

30,2

386,4

1071

0774 026

50 x 2 x 0,5

33,3

482,4

1291

0774 006

2 x 2 x 0,75

10,8

33,6

155

0774 027

3 x 2 x 0,75

11,4

48,0

196

0774 028

4 x 2 x 0,75

12,5

62,4

226

0774 003

5 x 2 x 0,75

13,6

76,8

257

0774 029

6 x 2 x 0,75

14,8

91,2

301

0774 030

7 x 2 x 0,75

14,8

105,6

314

0774 031

8 x 2 x 0,75

15,7

120,0

344

0774 004

10 x 2 x 0,75

17,8

148,8

416

0774 009

12 x 2 x 0,75

18,6

177,6

469

0774 032

16 x 2 x 0,75

21,1

235,2

588

0774 033

20 x 2 x 0,75

23,6

292,8

724

0774 002

2 x 2 x 1,0

11,5

43,2

182

0774 034

3 x 2 x 1,0

12,1

62,4

228