KABLE ISKROBEZPIECZNE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50

 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL IB-YSLY przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i strefach zagrożonych wybuchem na napięcie pracy 300/500 V.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze niebieskim RAL 5015 zgodnie z VDE 0165 rozdział 6.1.3.2.3.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL IB-YSLYv - kable iskrobezpieczne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

W/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

130

140

140

140

170

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0752 018

2 x 0,5

4,6

9,6

33

0752 024

3 x 0,5

4,9

14,4

40

0752 021

4 x 0,5

5,3

19,2

48

0752 037

5 x 0,5

5,8

24,0

59

0752 008

6 x 0,5

6,3

28,8

70

0752 031

7 x 0,5

6,3

33,6

73

0752 038

8 x 0,5

6,8

38,4

84

0752 005

10 x 0,5

8,0

48,0

103

0752 025

12 x 0,5

8,2

57,6

116

0752 039

14 x 0,5

8,7

67,2

132

0752 040

16 x 0,5

9,1

76,8

148

0752 041

18 x 0,5

10,0

86,4

175

0752 042

19 x 0,5

10,0

91,2

178

0752 043

21 x 0,5

10,5

100,8

197

0752 044

24 x 0,5

11,7

115,2

223

0752 045

27 x 0,5

12,2

129,6

250

0752 046

30 x 0,5

12,6

144,0

272

0752 047

36 x 0,5

13,6

172,8

322

0752 048

37 x 0,5

13,6

177,6

325

0752 049

40 x 0,5

14,3

192,0

358

0752 050

44 x 0,5

15,4

211,2

391

0752 051

48 x 0,5

15,7

230,4

419

0752 052

52 x 0,5

16,1

249,6

448

0752 053

56 x 0,5

16,6

268,8

480

0752 054

60 x 0,5

17,1

288,0

513

0752 017

2 x 0,75

5,0

14,4

41

0752 011

3 x 0,75

5,3

21,6

50

0752 023

4 x 0,75

5,8

28,8

61

0752 032

5 x 0,75

6,3

36,0

74

0752 055

6 x 0,75

6,9

43,2

88

0752 033

7 x 0,75

6,9

50,4

93

0752 056

8 x 0,75

7,4

57,6

107

0752 019

10 x 0,75

8,7

72,0

131

0752 057

12 x 0,75

9,0

86,4

150

0752 058

14 x 0,75

9,9

100,8

179

0752 059

16 x 0,75

10,4

115,2

202

0752 060

18 x 0,75

11,0

129,6

226

0752 061

19 x 0,75

11,0

136,8

231

0752 062

21 x 0,75

11,5

151,2

255

0752 063

24 x 0,75

13,0

172,8

295

0752 064

27 x 0,75

13,3

194,4

323

0752 065

30 x 0,75

13,8

216,0

353

0752 066

36 x 0,75

15,1

259,2

426

0752 067

37 x 0,75

15,1

266,4

431

0752 068

40 x 0,75

15,6

288,0

465

0752 069

44 x 0,75

16,9

316,8

509

0752 070

48 x 0,75

17,2

345,6

547

0752 071

52 x 0,75

17,7

374,4

587

0752 072

56 x 0,75

18,4

403,2

637

0752 073

60 x 0,75

19,0

432,0

680

0752 006

2 x 1,0

5,4

19,2

50

0752 003

3 x 1,0

5,7

28,8

61

0752 004

4 x 1,0

6,2

38,4

74

0752 030

5 x 1,0

6,8

48,0

92

0752 074

6 x 1,0

7,4

57,6

109

0752 034

7 x 1,0

7,4

67,2

115

0752 075

8 x 1,0

8,0

76,8

133

0752 035

10 x 1,0

9,8

96,0

172

0752 076

12 x 1,0

10,2

115,2

197

0752 077

14 x 1,0

10,7

134,4

223

0752 078

16 x 1,0

11,3

153,6

253

0752 079

18 x 1,0

12,1

172,8

289

0752 080

19 x 1,0

12,1

182,4

295

0752 022

21 x 1,0

12,7

201,6

326

0752 081

24 x 1,0

14,3

230,4

376

0752 082

27 x 1,0

14,6

259,2

413

0752 083

30 x 1,0

15,2

288,0

453

0752 084

36 x 1,0

16,3

345,6

536

0752 085

37 x 1,0

16,3

355,2

543

0752 086

40 x 1,0

17,0

384,0

588

0752 087

44 x 1,0

18,6

422,4

652

0752 088

48 x 1,0

18,9

460,8

701

0752 089

52 x 1,0

19,4

499,2

752

0752 090

56 x 1,0

20,0

537,6

807

0752 091

60 x 1,0

20,6

576,0

862