GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLXSżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność pomiędzy żyłami kabla oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YKSLXSżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLXSżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXS-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL HKSLXSżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXS-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLXSżo-Nr 0,6/1 kV - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

40

40

40

50

50

60

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

60

60

60

60

60

60

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+90°C

+250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0712 004

2 x 0,5

6,0

9,6

38

0712 005

3 x 0,5

6,3

14,4

46

0712 006

4 x 0,5

6,8

19,2

55

0712 007

5 x 0,5

7,4

24,0

68

0712 008

6 x 0,5

8,1

28,8

80

0712 009

7 x 0,5

8,1

33,6

81

0712 010

10 x 0,5

10,4

48,0

117

0712 011

12 x 0,5

10,7

57,6

131

0712 012

16 x 0,5

11,8

76,8

167

0712 013

20 x 0,5

13,3

96,0

214

0712 014

25 x 0,5

15,3

120,0

266

0712 015

32 x 0,5

16,4

153,6

317

0712 016

37 x 0,5

17,0

177,6

346

0712 017

44 x 0,5

19,5

211,2

425

0712 018

50 x 0,5

20,4

240,0

483

0712 019

56 x 0,5

21,0

268,8

519

0712 020

61 x 0,5

21,6

292,8

554

0712 021

65 x 0,5

22,2

312,0

587

0712 022

75 x 0,5

24,4

360,0

689

0712 023

80 x 0,5

25,0

384,0

727

0712 024

100 x 0,5

27,5

480,0

896

0712 025

2 x 0,75

6,3

14,4

44

0712 026

3 x 0,75

6,7

21,6

54

0712 027

4 x 0,75

7,3

28,8

67

0712 028

5 x 0,75

7,9

36,0

81

0712 029

6 x 0,75

8,6

43,2

97

0712 030

7 x 0,75

8,6

50,4

99

0712 031

10 x 0,75

11,1

72,0

142

0712 032

12 x 0,75

11,4

86,4

162

0712 033

16 x 0,75

12,9

115,2

214

0712 034

20 x 0,75

14,4

144,0

272

0712 035

25 x 0,75

16,4

180,0

331

0712 036

32 x 0,75

17,6

230,4

397

0712 037

37 x 0,75

18,3

266,4

436

0712 038

42 x 0,75

20,1

302,4

527

0712 039

50 x 0,75

21,9

360,0

607

0712 040

56 x 0,75

22,6

403,2

655

0712 041

61 x 0,75

23,6

439,2

724

0712 042

65 x 0,75

24,3

468,0

768

0712 043

75 x 0,75

26,3

540,0

870

0712 044

80 x 0,75

26,8

576,0

919

0712 045

100 x 0,75

29,6

720,0

1137

0712 046

2 x 1,0

6,7

19,2

50

0712 047

3 x 1,0

7,1

28,8

64

0712 048

4 x 1,0

7,7

38,4

78

0712 049

5 x 1,0

8,4

48,0

97

0712 050

6 x 1,0

9,2

57,6

116

0712 051

7 x 1,0

9,2

67,2

119

0712 052

10 x 1,0

11,8

96,0

171

0712 053

12 x 1,0

12,4

115,2

202

0712 054

16 x 1,0

13,7

153,6

259

0712 055

20 x 1,0

15,4

192,0

329

0712 056

25 x 1,0

17,5

240,0

402

0712 057

32 x 1,0

19,2

307,2

505

0712 058

37 x 1,0

20,0

355,2

556

0712 059

42 x 1,0

21,5

403,2

644

0712 060

50 x 1,0

23,8

480,0

768

0712 061

56 x 1,0

24,5

537,6

830

0712 062

61 x 1,0

25,3

585,6

890

0712 063

65 x 1,0

26,0

624,0

944

0712 064

75 x 1,0

28,1

720,0

1071

0712 065

80 x 1,0

28,7

768,0

1133

0712 066

100 x 1,0

31,9

960,0

1421

0712 067

2 x 1,5

7,2

28,8

62

0712 002

3 x 1,5

7,7

43,2

80

0712 068

4 x 1,5

8,4

57,6

99

0712 003

5 x 1,5

9,1

72,0

123

0712 069

6 x 1,5

10,2

86,4

153

0712 070

7 x 1,5

10,2

100,8

160

0712 001

10 x 1,5

13,1

144,0

228

0712 071

12 x 1,5

13,5

172,8

262

0712 072

16 x 1,5

15,2

230,4

346

0712 073

20 x 1,5

16,8

288,0

430

0712 074

25 x 1,5

19,5

360,0

547

0712 075

32 x 1,5

21,0

460,8

664

0712 076

37 x 1,5

21,8

532,8

734

0712 077

42 x 1,5

23,9

604,8

875

0712 078

50 x 1,5

26,1

720,0

1013

0712 079

56 x 1,5

26,9

806,4

1100

0712 080

61 x 1,5

27,7

878,4

1181

0712 081

65 x 1,5

28,5

936,0

1254

0712 082

75 x 1,5

30,8

1080,0

1427

0712 083

80 x 1,5

31,7

1152,0

1528

0712 084

100 x 1,5

35,0

1440,0

1899

0712 085

2 x 2,5

8,1

48,0

83

0712 086

3 x 2,5

8,6

72,0

110

0712 087

4 x 2,5

9,4

96,0

138

0712 088

5 x 2,5

10,5

120,0

178

0712 089

6 x 2,5

11,5

144,0

214

0712 090

7 x 2,5

11,5

168,0

226

0712 091

10 x 2,5

15,0

240,0

330

0712 092

12 x 2,5

15,5

288,0

382

0712 093

16 x 2,5

17,2

384,0

496

0712 094

20 x 2,5

19,5

480,0

640

0712 095

25 x 2,5

22,2

600,0

786

0712 096

32 x 2,5

24,3

768,0

986

0712 097

37 x 2,5

25,3

888,0

1097

0712 098

42 x 2,5

27,2

1008,0

1268

0712 099

50 x 2,5

29,7

1200,0

1475

0712 100

56 x 2,5

30,6

1344,0

1609

0712 101

61 x 2,5

31,8

1464,0

1749

0712 102

65 x 2,5

32,7

1560,0

1859

0712 103

75 x 2,5

35,4

1800,0

2120

0712 104

80 x 2,5

36,2

1920,0

2249

0712 105

100 x 2,5

40,2

2400,0

2824

0712 106

2 x 4,0

9,1

76,8

112

0712 107

3 x 4,0

9,6

115,2

151

0712 108

4 x 4,0

10,8

153,6

198

0712 109

5 x 4,0

11,8

192,0

248

0712 110

7 x 4,0

13,1

268,8

326

0712 111

3 x 6,0

11,1

172,8

214

0712 112

4 x 6,0

12,4

230,4

280

0712 113

5 x 6,0

13,6

288,0

352

0712 114

7 x 6,0

15,0

403,2

463

0712 115

3 x 10,0

14,1

288,0

356

0712 116

4 x 10,0

15,5

384,0

458

0712 117

5 x 10,0

16,9

480,0

580

0712 118

7 x 10,0

19,0

672,0

778

0712 119

3 x 16,0

16,0

460,8

533

0712 120

4 x 16,0

17,6

614,4

690

0712 121

5 x 16,0

19,8

768,0

893

0712 122

7 x 16,0

21,7

1075,2

1176

0712 123

3 x 25,0

19,5

720,0

785

0712 124

4 x 25,0

21,6

960,0

1040

0712 125

5 x 25,0

23,7

1200,0

1318

0712 126

3 x 35,0

21,9

1008,0

1059

0712 127

4 x 35,0

24,1

1344,0

1376

0712 128

5 x 35,0

26,6

1680,0

1744

0712 129

3 x 50,0

26,7

1440,0

1522

0712 130

4 x 50,0

29,9

1920,0

2000

0712 131

5 x 50,0

32,8

2400,0

2547