GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLXSżo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność pomiędzy żyłami kabla oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YKSLXSżo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLXSżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXS-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLXSżo-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXS-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLXSżo-Nr 300/500 V - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

60

60

60

70

70

80

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

80

80

80

80

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+ 90°C

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0895 004

2 x 0,5

5,1

9,6

29

0895 005

3 x 0,5

5,4

14,4

36

0895 006

4 x 0,5

5,9

19,2

44

0895 007

5 x 0,5

6,4

24,0

54

0895 008

6 x 0,5

7,0

28,8

65

0895 009

7 x 0,5

7,0

33,6

66

0895 010

10 x 0,5

8,8

48,0

91

0895 011

12 x 0,5

9,1

57,6

104

0895 012

16 x 0,5

10,5

76,8

144

0895 013

20 x 0,5

11,6

96,0

179

0895 014

25 x 0,5

13,4

120,0

225

0895 015

32 x 0,5

14,6

153,6

277

0895 016

37 x 0,5

15,2

177,6

304

0895 017

44 x 0,5

17,0

211,2

356

0895 018

2 x 0,75

5,5

14,4

35

0895 019

3 x 0,75

5,8

21,6

44

0895 020

4 x 0,75

6,3

28,8

54

0895 021

5 x 0,75

6,9

36,0

67

0895 022

6 x 0,75

7,5

43,2

80

0895 023

7 x 0,75

7,5

50,4

83

0895 024

10 x 0,75

9,9

72,0

125

0895 025

12 x 0,75

10,2

86,4

142

0895 026

16 x 0,75

11,3

115,2

183

0895 027

20 x 0,75

12,8

144,0

235

0895 028

25 x 0,75

14,7

180,0

294

0895 029

32 x 0,75

15,8

230,4

354

0895 003

34 x 0,75

16,4

244,8

382

0895 001

2 x 1,0

5,8

19,2

40

0895 030

3 x 1,0

6,2

28,8

52

0895 031

4 x 1,0

6,7

38,4

65

0895 032

5 x 1,0

7,4

48,0

82

0895 033

6 x 1,0

8,0

57,6

98

0895 034

7 x 1,0

8,0

67,2

102

0895 035

10 x 1,0

10,6

96,0

152

0895 036

12 x 1,0

11,0

115,2

175

0895 037

16 x 1,0

12,4

153,6

233

0895 038

20 x 1,0

13,7

192,0

289

0895 039

25 x 1,0

15,8

240,0

363

0895 040

2 x 1,5

6,4

28,8

51

0895 041

3 x 1,5

6,7

43,2

68

0895 042

4 x 1,5

7,4

57,6

85

0895 002

5 x 1,5

8,1

72,0

107

0895 043

6 x 1,5

8,8

86,4

128

0895 044

7 x 1,5

8,8

100,8

135

0895 045

10 x 1,5

11,7

144,0

201

0895 046

12 x 1,5

12,3

172,8

239

0895 047

16 x 1,5

13,7

230,4

310

0895 048

20 x 1,5

15,4

288,0

395

0895 049

25 x 1,5

17,5

360,0

484

0895 050

2 x 2,5

7,2

48,0

71

0895 051

3 x 2,5

7,7

72,0

96

0895 052

4 x 2,5

8,4

96,0

122

0895 053

5 x 2,5

9,3

120,0

154

0895 054

6 x 2,5

10,5

144,0

197

0895 055

7 x 2,5

10,5

168,0

209

0895 056

10 x 2,5

13,6

240,0

300

0895 057

12 x 2,5

14,3

288,0

356

0895 058

16 x 2,5

15,9

384,0

464

0895 059

20 x 2,5

17,6

480,0

579

0895 060

2 x 4,0

8,2

76,8

99

0895 061

3 x 4,0

8,7

115,2

136

0895 062

4 x 4,0

10,0

153,6

185

0895 063

5 x 4,0

11,0

192,0

232

0895 064

7 x 4,0

12,2

268,8

307

0895 065

3 x 6,0

10,5

172,8

216

0895 066

4 x 6,0

11,6

230,4

278

0895 067

5 x 6,0

12,9

288,0

357

0895 068

7 x 6,0

14,4

403,2

474

0895 069

3 x 10,0

13,3

288,0

361

0895 070

4 x 10,0

14,9

384,0

475

0895 071

5 x 10,0

16,4

480,0

600

0895 072

7 x 10,0

18,0

672,0

790

0895 073

3 x 16,0

15,9

460,8

549

0895 074

4 x 16,0

17,5

614,4

713

0895 075

5 x 16,0

19,5

768,0

913

0895 076

7 x 16,0

21,4

1075,2

1211

0895 077

3 x 25,0

18,6

720,0

795

0895 078

4 x 25,0

20,6

960,0

1036

0895 079

5 x 25,0

22,9

1200,0

1325

0895 080

3 x 35,0

21,9

1008,0

1097

0895 081

4 x 35,0

24,5

1344,0

1447

0895 082

5 x 35,0

27,1

1680,0

1839

0895 083

3 x 50,0

27,5

1440,0

1608

0895 084

4 x 50,0

30,5

1920,0

2107

0895 085

5 x 50,0

34,0

2400,0

2707

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.