GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr 300/500 V z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność torów parowych oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), - kolory izolacji żył w parach: czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXS-P-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXS-P-Nr 300/500 V - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

60

65

65

70

75

 

 

 

`Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+ 90°C

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1344 003

2 x 2 x 0,5

7,7

19,2

60

1344 004

3 x 2 x 0,5

8,2

28,8

65

1344 005

4 x 2 x 0,5

9,0

38,4

80

1344 006

5 x 2 x 0,5

10,3

48,0

106

1344 007

6 x 2 x 0,5

11,2

57,6

123

1344 008

8 x 2 x 0,5

12,2

76,8

157

1344 009

10 x 2 x 0,5

13,8

96,0

190

1344 010

12 x 2 x 0,5

14,7

115,2

225

1344 011

16 x 2 x 0,5

16,6

153,6

285

1344 012

18 x 2 x 0,5

17,5

172,8

315

1344 013

24 x 2 x 0,5

20,1

230,4

412

1344 014

27 x 2 x 0,5

21,1

259,2

455

1344 015

30 x 2 x 0,5

22,2

288,0

498

1344 016

31 x 2 x 0,5

22,7

297,6

524

1344 017

33 x 2 x 0,5

23,3

316,8

552

1344 018

2 x 2 x 0,75

8,3

28,8

71

1344 019

3 x 2 x 0,75

8,8

43,2

81

1344 020

4 x 2 x 0,75

10,1

57,6

111

1344 021

5 x 2 x 0,75

11,1

72,0

132

1344 022

8 x 2 x 0,75

13,2

115,2

197

1344 023

10 x 2 x 0,75

15,2

144,0

248

1344 024

12 x 2 x 0,75

15,9

172,8

285

1344 025

16 x 2 x 0,75

18,0

230,4

363

1344 026

18 x 2 x 0,75

19,2

259,2

412

1344 027

20 x 2 x 0,75

20,1

288,0

451

1344 028

25 x 2 x 0,75

22,2

360,0

547

1344 029

27 x 2 x 0,75

23,2

388,8

596

1344 030

30 x 2 x 0,75

24,3

432,0

652

1344 002

2 x 2 x 1,0

8,9

38,4

83

1344 031

3 x 2 x 1,0

9,9

57,6

108

1344 002

4 x 2 x 1,0

10,9

76,8

134

1344 032

5 x 2 x 1,0

12,2

96,0

167

1344 033

8 x 2 x 1,0

14,4

153,6

250

1344 034

10 x 2 x 1,0

16,3

192,0

304

1344 035

12 x 2 x 1,0

17,1

230,4

351

1344 036

14 x 2 x 1,0

18,5

268,8

410

1344 037

16 x 2 x 1,0

19,6

307,2

460

1344 038

20 x 2 x 1,0

21,7

384,0

559

1344 039

24 x 2 x 1,0

23,7

460,8

667

1344 040

2 x 2 x 1,5

10,2

57,6

118

1344 041

3 x 2 x 1,5

10,9

86,4

140

1344 042

4 x 2 x 1,5

12,2

115,2

181

1344 043

5 x 2 x 1,5

13,4

144,0

218

1344 044

6 x 2 x 1,5

14,8

172,8

262

1344 045

8 x 2 x 1,5

15,8

230,4

329

1344 046

10 x 2 x 1,5

18,1

288,0

403

1344 047

12 x 2 x 1,5

19,1

345,6

478

1344 048

16 x 2 x 1,5

21,7

460,8

616

1344 049

20 x 2 x 1,5

24,2

576,0

762

1344 050

2 x 2 x 2,5

11,7

96,0

164

1344 051

3 x 2 x 2,5

12,6

144,0

205

1344 052

4 x 2 x 2,5

13,9

192,0

259

1344 053

5 x 2 x 2,5

15,6

240,0

323

1344 054

7 x 2 x 2,5

17,0

336,0

426

1344 055

10 x 2 x 2,5

21,0

480,0

602

1344 056

12 x 2 x 2,5

22,0

576,0

703

1344 057

14 x 2 x 2,5

23,8

672,0

817

1344 058

16 x 2 x 2,5

25,3

768,0

922

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

.