GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLXSekpekw-Nr 0,6/1 kV o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność torów parowych oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), - kolory izolacji żył w parach: czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXSekpekw-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXSekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXSekpekw-Nr 0,6/1 kV - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

70

80

90

100

120

 
 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

100 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

+90°C

+250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1365 005

2 x 2 x 0,5

10,9

26,7

101,0

1365 006

3 x 2 x 0,5

11,5

38,8

127,5

1365 007

4 x 2 x 0,5

12,6

50,9

157,0

1365 008

5 x 2 x 0,5

13,9

63,0

187,0

1365 009

6 x 2 x 0,5

15,3

75,2

224,0

1365 010

8 x 2 x 0,5

16,3

99,4

276,0

1365 011

10 x 2 x 0,5

18,9

123,7

352,0

1365 012

12 x 2 x 0,5

19,8

147,9

405,0

1365 013

16 x 2 x 0,5

22,4

196,5

516,3

1365 014

18 x 2 x 0,5

24,0

220,7

592,0

1365 015

24 x 2 x 0,5

27,2

293,5

757,0

1365 016

2 x 2 x 0,75

11,8

43,6

125,0

1365 017

3 x 2 x 0,75

12,4

63,0

160,5

1365 018

4 x 2 x 0,75

13,7

82,5

199,0

1365 019

5 x 2 x 0,75

15,3

101,9

245,0

1365 020

8 x 2 x 0,75

17,7

160,1

355,0

1365 021

10 x 2 x 0,75

19,6

198,9

444,5

1365 022

12 x 2 x 0,75

21,6

237,8

521,0

1365 023

16 x 2 x 0,75

24,9

315,4

690,0

1365 024

2 x 2 x 1,0

12,1

53,4

137,5

1365 025

3 x 2 x 1,0

12,7

77,7

177,6

1365 026

4 x 2 x 1,0

14,1

102,0

222,4

1365 027

5 x 2 x 1,0

15,7

126,3

274,2

1365 028

8 x 2 x 1,0

18,3

199,2

401,1

1365 029

10 x 2 x 1,0

21,2

247,8

508,6

1365 030

12 x 2 x 1,0

22,3

296,4

590,3

1365 003

2 x 2 x 1,5

13,1

78,7

170,5

1365 031

3 x 2 x 1,5

13,8

114,4

224,5

1365 032

4 x 2 x 1,5

15,5

150,2

289,5

1365 004

5 x 2 x 1,5

17,1

185,9

348,5

1365 033

8 x 2 x 1,5

20,3

293,1

533,5

1365 034

10 x 2 x 1,5

23,6

364,6

672,5

1365 035

2 x 2 x 2,5

14,0

116,9

219,0

1365 036

3 x 2 x 2,5

15,0

171,7

302,0

1365 037

4 x 2 x 2,5

16,5

226,5

382,0

1365 038

5 x 2 x 2,5

18,2

281,4

465,0

1365 039

7 x 2 x 2,5

20,3

445,9

636,0

1365 040

10 x 2 x 2,5

25,2

555,6

903,5

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.