GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLXSekwżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność pomiędzy żyłami kabla oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YKSLXSekwżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLXSekwżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXSekw-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL HKSLXSekwżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXSekw-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLXSekwżo-Nr 0,6/1 kV - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

50

50

50

60

60

70

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

70

70

70

70

70

70

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+90°C

+250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0713 007

2 x 0,5

6,1

12,0

42

0713 012

3 x 0,5

6,4

16,8

50

0713 008

4 x 0,5

6,9

21,6

59

0713 013

5 x 0,5

7,5

26,4

72

0713 009

6 x 0,5

8,2

31,2

85

0713 014

7 x 0,5

8,2

36,0

86

0713 015

10 x 0,5

10,5

50,4

122

0713 016

12 x 0,5

10,8

60,0

136

0713 017

16 x 0,5

11,9

79,2

172

0713 018

20 x 0,5

13,4

98,4

220

0713 019

25 x 0,5

15,4

122,4

273

0713 020

32 x 0,5

16,5

156,0

324

0713 021

37 x 0,5

17,1

180,0

353

0713 022

40 x 0,5

17,8

194,4

380

0713 023

2 x 0,75

6,4

19,2

50

0713 024

3 x 0,75

6,8

26,4

61

0713 025

4 x 0,75

7,4

33,6

73

0713 026

5 x 0,75

8,0

40,8

88

0713 027

6 x 0,75

8,7

48,0

104

0713 028

7 x 0,75

8,7

55,2

106

0713 029

10 x 0,75

11,2

76,8

150

0713 030

12 x 0,75

11,5

91,2

169

0713 031

16 x 0,75

13,0

120,0

222

0713 032

20 x 0,75

14,5

148,8

280

0713 033

25 x 0,75

16,5

184,8

340

0713 034

34 x 0,75

18,8

249,6

457

0713 035

2 x 1,0

6,8

24,0

57

0713 001

3 x 1,0

7,2

33,6

71

0713 036

4 x 1,0

7,8

43,2

85

0713 037

5 x 1,0

8,5

52,8

104

0713 038

6 x 1,0

9,3

62,4

123

0713 039

7 x 1,0

9,3

72,0

126

0713 040

10 x 1,0

11,9

100,8

178

0713 041

12 x 1,0

12,5

120,0

210

0713 042

16 x 1,0

13,8

158,4

267

0713 043

20 x 1,0

15,5

196,8

338

0713 044

25 x 1,0

17,6

244,8

412

0713 045

2 x 1,5

7,3

36,0

70

0713 006

3 x 1,5

7,8

50,4

88

0713 010

4 x 1,5

8,5

64,8

108

0713 003

5 x 1,5

9,2

79,2

132

0713 011

6 x 1,5

10,3

93,6

162

0713 005

7 x 1,5

10,3

108,0

169

0713 046

10 x 1,5

13,2

151,2

237

0713 047

12 x 1,5

13,6

180,0

271

0713 048

16 x 1,5

15,3

237,6

356

0713 049

20 x 1,5

16,9

295,2

441

0713 050

25 x 1,5

19,6

367,2

559

0713 051

2 x 2,5

8,2

55,2

91

0713 002

3 x 2,5

8,7

79,2

119

0713 052

4 x 2,5

9,5

103,2

147

0713 053

5 x 2,5

10,6

127,2

187

0713 054

6 x 2,5

11,6

151,2

224

0713 055

7 x 2,5

11,6

175,2

235

0713 056

10 x 2,5

15,1

247,2

341

0713 057

12 x 2,5

15,6

295,2

392

0713 058

14 x 2,5

16,4

343,2

446

0713 059

16 x 2,5

17,3

391,2

507

0713 060

2 x 4,0

9,2

86,4

123

0713 061

3 x 4,0

9,7

124,8

162

0713 062

4 x 4,0

10,9

163,2

209

0713 063

5 x 4,0

11,9

201,6

260

0713 064

7 x 4,0

13,2

278,4

338

0713 065

3 x 6,0

11,2

182,4

226

0713 066

4 x 6,0

12,5

240,0

292

0713 067

5 x 6,0

13,7

297,6

364

0713 068

7 x 6,0

15,1

412,8

476

0713 069

3 x 10,0

13,5

297,6

360

0713 070

4 x 10,0

15,0

393,6

460

0713 071

5 x 10,0

16,8

489,6

578

0713 072

7 x 10,0

18,8

681,6

772

0713 073

3 x 16,0

16,1

475,2

549

0713 074

4 x 16,0

17,7

628,8

707

0713 075

5 x 16,0

19,9

782,4

911

0713 076

7 x 16,0

21,8

1089,6

1195

0713 077

3 x 25,0

19,6

734,4

783

0713 078

4 x 25,0

21,7

974,4

1033

0713 079

5 x 25,0

24,1

1214,4

1304

0713 080

3 x 35,0

21,9

1022,4

1052

0713 081

4 x 35,0

24,3

1358,4

1360

0713 082

5 x 35,0

26,9

1694,4

1724

0713 083

3 x 50,0

27,0

1464,0

1480

0713 084

4 x 50,0

30,0

1944,0

1900

0713 085

5 x 50,0

33,5

2424,0

2410

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.