GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność torów parowych oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), - kolory izolacji żył w parach: czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXSekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXSekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20ºC

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

50

55

55

60

70

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

100 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

 +90°C

+250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1707 001

2 x 2 x 0,5

9,0

21,6

79

1707 002

3 x 2 x 0,5

9,5

31,2

87

1707 003

4 x 2 x 0,5

10,7

40,8

111

1707 004

5 x 2 x 0,5

11,7

50,4

130

1707 005

6 x 2 x 0,5

13,0

60,0

156

1707 006

8 x 2 x 0,5

13,8

79,2

188

1707 007

10 x 2 x 0,5

15,9

98,4

235

1707 008

12 x 2 x 0,5

16,6

117,6

267

1707 009

16 x 2 x 0,5

19,2

156,0

355

1707 010

18 x 2 x 0,5

20,2

175,2

389

1707 012

24 x 2 x 0,5

23,3

232,8

515

1707 013

2 x 2 x 0,75

9,6

33,6

93

1707 014

3 x 2 x 0,75

10,4

48,0

111

1707 015

4 x 2 x 0,75

11,4

62,4

135

1707 016

5 x 2 x 0,75

12,7

76,8

165

1707 017

8 x 2 x 0,75

15,0

120,0

240

1707 018

10 x 2 x 0,75

17,0

148,8

289

1707 019

12 x 2 x 0,75

17,8

177,6

331

1707 020

16 x 2 x 0,75

20,6

235,2

440

1707 021

2 x 2 x 1,0

10,4

43,2

115

1707 022

3 x 2 x 1,0

11,0

62,4

130

1707 023

4 x 2 x 1,0

12,3

81,6

165

1707 024

5 x 2 x 1,0

13,6

100,8

196

1707 025

8 x 2 x 1,0

16,0

158,4

287

1707 026

10 x 2 x 1,0

18,2

196,8

348

1707 027

12 x 2 x 1,0

19,4

235,2

419

1707 028

2 x 2 x 1,5

11,3

64,8

141

1707 011

3 x 2 x 1,5

12,2

93,6

171

1707 029

4 x 2 x 1,5

13,5

122,4

211

1707 030

5 x 2 x 1,5

15,0

151,2

258

1707 031

8 x 2 x 1,5

17,5

237,6

372

1707 032

10 x 2 x 1,5

20,3

295,2

473

1707 033

2 x 2 x 2,5

13,0

103,2

199

1707 034

3 x 2 x 2,5

13,8

151,2

234

1707 035

4 x 2 x 2,5

15,4

199,2

300

1707 036

5 x 2 x 2,5

17,0

247,2

360

1707 037

7 x 2 x 2,5

19,0

343,2

489

1707 038

10 x 2 x 2,5

23,5

487,2

694