GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOKONTROL YKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYżo 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHżo 300/500 V - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0285 020

2 x 0,5

4,7

9,6

28

0285 021

3 x 0,5

5,0

14,4

35

0285 022

4 x 0,5

5,4

19,2

43

0285 023

5 x 0,5

5,9

24,0

53

0285 024

6 x 0,5

6,4

28,8

62

0285 025

7 x 0,5

6,4

33,6

65

0285 026

8 x 0,5

6,9

38,4

76

0285 027

10 x 0,5

8,0

48,0

90

0285 028

12 x 0,5

8,3

57,6

104

0285 029

14 x 0,5

8,7

67,2

117

0285 030

16 x 0,5

9,2

76,8

134

0285 031

20 x 0,5

10,6

96,0

177

0285 032

21 x 0,5

10,6

100,8

180

0285 033

25 x 0,5

12,2

120,0

222

0285 034

32 x 0,5

13,1

153,6

268

0285 035

37 x 0,5

13,6

177,6

297

0285 036

42 x 0,5

14,8

201,6

350

0285 037

50 x 0,5

16,1

240,0

405

0285 038

56 x 0,5

16,6

268,8

440

0285 039

61 x 0,5

17,1

292,8

472

0285 015

2 x 0,75

5,1

14,4

34

0285 040

3 x 0,75

5,3

21,6

43

0285 041

4 x 0,75

5,8

28,8

53

0285 001

5 x 0,75

6,3

36,0

66

0285 042

6 x 0,75

6,9

43,2

79

0285 002

7 x 0,75

6,9

50,4

83

0285 043

8 x 0,75

7,4

57,6

97

0285 044

10 x 0,75

8,7

72,0

116

0285 045

12 x 0,75

9,0

86,4

134

0285 046

14 x 0,75

9,9

100,8

162

0285 047

16 x 0,75

10,4

115,2

184

0285 048

20 x 0,75

11,5

144,0

228

0285 049

21 x 0,75

11,5

151,2

233

0285 050

25 x 0,75

13,3

180,0

287

0285 051

32 x 0,75

14,5

230,4

357

0285 052

37 x 0,75

15,0

266,4

395

0285 053

42 x 0,75

16,1

302,4

456

0285 054

50 x 0,75

17,6

360,0

530

0285 055

2 x 1,0

5,4

19,2

40

0285 056

3 x 1,0

5,7

28,8

52

0285 057

4 x 1,0

6,3

38,4

65

0285 004

5 x 1,0

6,8

48,0

81

0285 058

6 x 1,0

7,4

57,6

97

0285 059

7 x 1,0

7,4

67,2

103

0285 060

8 x 1,0

8,0

76,8

119

0285 005

10 x 1,0

9,8

96,0

153

0285 061

12 x 1,0

10,2

115,2

177

0285 062

14 x 1,0

10,7

134,4

201

0285 063

16 x 1,0

11,2

153,6

228

0285 064

20 x 1,0

12,7

192,0

291

0285 065

21 x 1,0

12,7

201,6

297

0285 066

25 x 1,0

14,6

240,0

364

0285 067

32 x 1,0

15,7

307,2

445

0285 068

37 x 1,0

16,3

355,2

495

0285 069

42 x 1,0

17,5

403,2

571

0285 070

50 x 1,0

19,3

480,0

675

0285 006

2 x 1,5

6,0

28,8

51

0285 004

3 x 1,5

6,3

43,2

67

0285 008

4 x 1,5

6,9

57,6

85

0285 018

5 x 1,5

7,6

72,0

106

0285 071

6 x 1,5

8,2

86,4

127

0285 010

7 x 1,5

8,2

100,8

136

0285 072

8 x 1,5

8,9

115,2

159

0285 011

10 x 1,5

10,9

144,0

201

0285 073

12 x 1,5

11,3

172,8

234

0285 074

14 x 1,5

12,1

201,6

273

0285 075

16 x 1,5

12,7

230,4

311

0285 076

20 x 1,5

14,3

288,0

395

0285 077

21 x 1,5

14,3

302,4

404

0285 078

25 x 1,5

16,2

360,0

484

0285 079

32 x 1,5

17,5

460,8

596

0285 080

37 x 1,5

18,4

532,8

676

0285 081

42 x 1,5

19,8

604,8

779

0285 082

50 x 1,5

21,6

720,0

909

0285 083

2 x 2,5

6,8

48,0

71

0285 013

3 x 2,5

7,2

72,0

96

0285 014

4 x 2,5

7,9

96,0

123

0285 084

5 x 2,5

8,7

120,0

154

0285 085

6 x 2,5

9,9

144,0

196

0285 086

7 x 2,5

9,9

168,0

210

0285 087

8 x 2,5

10,8

192,0

245

0285 088

10 x 2,5

12,8

240,0

301

0285 089

12 x 2,5

13,3

288,0

351

0285 090

14 x 2,5

14,2

336,0

410

0285 091

16 x 2,5

14,9

384,0

466

0285 092

20 x 2,5

16,6

480,0

583

0285 093

21 x 2,5

16,6

504,0

597

0285 094

25 x 2,5

19,1

600,0

729

0285 095

2 x 4,0

8,2

76,8

103

0285 096

3 x 4,0

8,7

115,2

143

0285 097

4 x 4,0

10,0

153,6

194

0285 098

5 x 4,0

11,0

192,0

243

0285 019

7 x 4,0

12,2

268,8

322

0285 099

3 x 6,0

10,5

172,8

216

0285 100

4 x 6,0

11,6

230,4

278

0285 101

5 x 6,0

12,9

288,0

357

0285 102

7 x 6,0

14,4

403,2

474

0285 103

3 x 10,0

13,3

288,0

361

0285 104

4 x 10,0

14,9

384,0

475

0285 105

5 x 10,0

16,4

480,0

600

0285 106

7 x 10,0

18,0

672,0

790

0285 107

3 x 16,0

15,9

460,8

549

0285 108

4 x 16,0

17,5

614,4

713

0285 109

5 x 16,0

19,5

768,0

913

0285 110

7 x 16,0

21,4

1075,2

1211

0285 111

3 x 25,0

18,6

720,0

795

0285 112

4 x 25,0

20,6

960,0

1036

0285 113

5 x 25,0

22,9

1200,0

1325

0285 114

3 x 35,0

21,9

1008,0

1097

0285 115

4 x 35,0

24,5

1344,0

1447

0285 116

5 x 35,0

27,1

1680,0

1839

0285 117

3 x 50,0

27,5

1440,0

1608

0285 118

4 x 50,0

30,5

1920,0

2107

0285 119

5 x 50,0

34,0

2400,0

2707

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.