GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLY-P 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr 0,6/1 kV, giętkie, z wiąz-kami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych
i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YKSLY-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-P-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczo-ne do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL HKSLHP-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLY-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-17

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0290 008

2 x 2 x 0,5

9,0

19,2

82

0290 009

3 x 2 x 0,5

9,6

28,8

95

0290 010

4 x 2 x 0,5

10,7

38,4

122

0290 001

5 x 2 x 0,5

11,8

48,0

145

0290 011

6 x 2 x 0,5

13,1

57,6

175

0290 012

7 x 2 x 0,5

13,1

67,2

193

0290 013

8 x 2 x 0,5

13,9

76,8

215

0290 002

10 x 2 x 0,5

16,0

96,0

269

0290 014

12 x 2 x 0,5

16,8

115,2

309

0290 015

14 x 2 x 0,5

17,9

134,4

351

0290 016

16 x 2 x 0,5

19,4

153,6

413

0290 017

18 x 2 x 0,5

20,4

172,8

455

0290 018

20 x 2 x 0,5

21,4

192,0

497

0290 019

24 x 2 x 0,5

23,5

230,4

604

0290 020

2 x 2 x 0,75

9,7

28,8

96

0290 021

3 x 2 x 0,75

10,4

43,2

118

0290 022

4 x 2 x 0,75

11,5

57,6

146

0290 023

5 x 2 x 0,75

12,8

72,0

181

0290 024

7 x 2 x 0,75

14,0

100,8

233

0290 025

10 x 2 x 0,75

17,2

144,0

327

0290 026

12 x 2 x 0,75

18,0

172,8

376

0290 027

14 x 2 x 0,75

19,7

201,6

449

0290 028

16 x 2 x 0,75

20,8

230,4

503

0290 029

18 x 2 x 0,75

21,9

259,2

556

0290 030

2 x 2 x 1,0

10,5

38,4

119

0290 031

3 x 2 x 1,0

11,1

57,6

138

0290 032

4 x 2 x 1,0

12,4

76,8

178

0290 004

5 x 2 x 1,0

13,7

96,0

214

0290 033

7 x 2 x 1,0

15,1

134,4

285

0290 034

10 x 2 x 1,0

18,3

192,0

389

0290 035

12 x 2 x 1,0

19,6

230,4

470

0290 036

14 x 2 x 1,0

21,0

268,8

537

0290 005

16 x 2 x 1,0

22,2

307,2

602

0290 037

18 x 2 x 1,0

23,8

345,6

690

0290 038

2 x 2 x 1,5

11,4

57,6

148

0290 039

3 x 2 x 1,5

12,3

86,4

180

0290 040

4 x 2 x 1,5

13,5

115,2

224

0290 041

5 x 2 x 1,5

15,1

144,0

278

0290 007

7 x 2 x 1,5

16,5

201,6

363

0290 006

10 x 2 x 1,5

20,5

288,0

520

0290 042

12 x 2 x 1,5

21,4

345,6

602

0290 043

14 x 2 x 1,5

23,3

403,2

712

0290 044

16 x 2 x 1,5

24,7

460,8

797

0290 045

2 x 2 x 2,5

13,0

96,0

201

0290 046

3 x 2 x 2,5

13,8

144,0

241

0290 047

4 x 2 x 2,5

15,5

192,0

312

0290 048

5 x 2 x 2,5

17,1

240,0

377

0290 049

7 x 2 x 2,5

19,1

336,0

517

0290 050

10 x 2 x 2,5

23,6

480,0

737

0290 051

12 x 2 x 2,5

24,7

576,0

853

0290 052

14 x 2 x 2,5

26,5

672,0

978

0290 053

16 x 2 x 2,5

28,1

768,0

1102

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.