GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 0,6/1 kV, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekwżo-O 0,6/1 kV - kable przez-naczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYekwżo 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 
 
 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0312 010

2 x 0,75

6,5

19,2

55

0312 011

3 x 0,75

6,9

26,4

68

0312 042

4 x 0,75

7,5

33,6

82

0312 012

5 x 0,75

8,1

40,8

100

0312 043

6 x 0,75

8,8

48,0

118

0312 044

7 x 0,75

8,8

55,2

122

0312 045

8 x 0,75

9,5

62,4

141

0312 046

10 x 0,75

11,3

76,8

173

0312 014

12 x 0,75

11,7

91,2

197

0312 015

14 x 0,75

12,5

105,6

229

0312 040

16 x 0,75

13,2

120,0

259

0312 047

20 x 0,75

14,8

148,8

328

0312 048

21 x 0,75

14,8

156,0

332

0312 049

25 x 0,75

16,7

184,8

399

0312 050

32 x 0,75

18,0

235,2

482

0312 051

37 x 0,75

19,1

271,2

550

0312 052

42 x 0,75

20,5

307,2

635

0312 053

48 x 0,75

21,7

350,4

693

0312 054

50 x 0,75

22,3

364,8

734

0312 016

2 x 1,0

6,9

24,0

62

0312 017

3 x 1,0

7,3

33,6

78

0312 019

4 x 1,0

7,9

43,2

95

0312 020

5 x 1,0

8,6

52,8

116

0312 055

6 x 1,0

9,4

62,4

138

0312 021

7 x 1,0

9,4

72,0

144

0312 056

8 x 1,0

10,3

81,6

172

0312 022

10 x 1,0

12,3

100,8

211

0312 057

12 x 1,0

12,6

120,0

240

0312 023

14 x 1,0

13,3

139,2

272

0312 058

16 x 1,0

14,0

158,4

308

0312 059

20 x 1,0

15,7

196,8

390

0312 060

21 x 1,0

15,7

206,4

395

0312 061

25 x 1,0

17,8

244,8

476

0312 062

32 x 1,0

19,6

312,0

597

0312 027

37 x 1,0

20,3

360,0

660

0312 063

42 x 1,0

21,9

408,0

763

0312 064

48 x 1,0

23,6

465,6

858

0312 065

50 x 1,0

24,3

484,8

908

0312 028

2 x 1,5

7,4

36,0

77

0312 029

3 x 1,5

7,8

50,4

97

0312 066

4 x 1,5

8,6

64,8

120

0312 030

5 x 1,5

9,4

79,2

147

0312 067

6 x 1,5

10,4

93,6

180

0312 031

7 x 1,5

10,4

108,0

189

0312 068

8 x 1,5

11,2

122,4

219

0312 032

10 x 1,5

13,3

151,2

267

0312 069

12 x 1,5

13,8

180,0

307

0312 033

14 x 1,5

14,7

208,8

356

0312 070

16 x 1,5

15,5

237,6

404

0312 071

20 x 1,5

17,1

295,2

501

0312 072

21 x 1,5

17,1

309,6

510

0312 073

25 x 1,5

19,9

367,2

633

0312 074

32 x 1,5

21,4

468,0

771

0312 075

37 x 1,5

22,2

540,0

855

0312 076

40 x 1,5

23,5

583,2

948

0312 077

2 x 2,5

8,3

55,2

98

0312 036

3 x 2,5

8,8

79,2

127

0312 037

4 x 2,5

9,6

103,2

158

0312 038

5 x 2,5

10,7

127,2

202

0312 039

6 x 2,5

11,7

151,2

241

0312 078

7 x 2,5

11,7

175,2

255

0312 079

8 x 2,5

12,8

199,2

303

0312 080

10 x 2,5

15,3

247,2

370

0312 081

12 x 2,5

15,8

295,2

427

0312 082

14 x 2,5

16,6

343,2

487

0312 083

16 x 2,5

17,5

391,2

553

0312 084

20 x 2,5

19,8

487,2

709

0312 085

21 x 2,5

19,8

511,2

723

0312 086

25 x 2,5

22,5

607,2

869

0312 087

2 x 4,0

9,7

86,4

138

0312 088

3 x 4,0

10,5

124,8

189

0312 089

4 x 4,0

11,5

163,2

237

0312 090

5 x 4,0

12,8

201,6

301

0312 091

7 x 4,0

13,9

278,4

384

0312 092

3 x 6,0

11,7

182,4

250

0312 093

4 x 6,0

13,0

240,0

323

0312 094

5 x 6,0

14,5

297,6

412

0312 095

7 x 6,0

15,9

412,8

530

0312 096

3 x 10,0

14,7

297,6

409

0312 097

4 x 10,0

16,1

393,6

522

0312 098

5 x 10,0

17,8

489,6

657

0312 099

7 x 10,0

19,9

681,6

877

0312 100

3 x 16,0

17,0

475,2

598

0312 101

4 x 16,0

19,2

628,8

790

0312 102

5 x 16,0

21,1

782,4

994

0312 103

7 x 16,0

23,5

1089,6

1327

0312 104

3 x 25,0

20,8

734,4

890

0312 105

4 x 25,0

23,4

974,4

1174

0312 106

5 x 25,0

25,8

1214,4

1482

0312 107

3 x 35,0

23,7

1022,4

1195

0312 108

4 x 35,0

26,1

1358,4

1547

0312 109

5 x 35,0

28,9

1694,4

1959

0312 110

3 x 50,0

29,0

1464,0

1719

0312 111

4 x 50,0

32,3

1944,0

2251

0312 112

5 x 50,0

35,8

2424,0

2860