GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYekwżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYekwżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0313 003

2 x 0,5

4,8

12,0

32

0313 004

3 x 0,5

5,1

16,8

39

0313 045

4 x 0,5

5,5

21,6

47

0313 038

5 x 0,5

6,0

26,4

56

0313 046

6 x 0,5

6,5

31,2

67

0313 007

7 x 0,5

6,5

36,0

69

0313 032

8 x 0,5

7,0

40,8

80

0313 006

10 x 0,5

8,1

50,4

94

0313 042

12 x 0,5

8,4

60,0

108

0313 043

14 x 0,5

8,8

69,6

122

0313 047

16 x 0,5

9,3

79,2

138

0313 048

20 x 0,5

10,7

98,4

182

0313 049

21 x 0,5

10,7

103,2

185

0313 050

25 x 0,5

12,3

122,4

228

0313 051

32 x 0,5

13,2

156,0

274

0313 052

37 x 0,5

13,7

180,0

303

0313 053

42 x 0,5

14,9

204,0

356

0313 054

50 x 0,5

16,2

242,4

412

0313 055

56 x 0,5

16,7

271,2

447

0313 008

2 x 0,75

5,2

19,2

40

0313 056

3 x 0,75

5,4

26,4

49

0313 057

4 x 0,75

5,9

33,6

59

0313 009

5 x 0,75

6,4

40,8

72

0313 058

6 x 0,75

7,0

48,0

86

0313 059

7 x 0,75

7,0

55,2

90

0313 060

8 x 0,75

7,5

62,4

103

0313 001

10 x 0,75

8,8

76,8

122

0313 010

12 x 0,75

9,1

91,2

140

0313 002

14 x 0,75

10,0

105,6

170

0313 061

16 x 0,75

10,5

120,0

191

0313 062

20 x 0,75

11,6

148,8

236

0313 063

21 x 0,75

11,6

156,0

240

0313 064

25 x 0,75

13,4

184,8

295

0313 065

32 x 0,75

14,6

235,2

365

0313 066

37 x 0,75

15,1

271,2

404

0313 067

42 x 0,75

16,2

307,2

465

0313 068

50 x 0,75

17,7

364,8

539

0313 011

2 x 1,0

5,5

24,0

46

0313 014

3 x 1,0

5,8

33,6

58

0313 015

4 x 1,0

6,4

43,2

71

0313 039

5 x 1,0

6,9

52,8

87

0313 069

6 x 1,0

7,5

62,4

103

0313 028

7 x 1,0

7,5

72,0

109

0313 070

8 x 1,0

8,1

81,6

126

0313 016

10 x 1,0

9,9

100,8

160

0313 071

12 x 1,0

10,3

120,0

184

0313 072

14 x 1,0

10,8

139,2

208

0313 073

16 x 1,0

11,3

158,4

236

0313 031

20 x 1,0

12,8

196,8

299

0313 074

21 x 1,0

12,8

206,4

304

0313 075

25 x 1,0

14,7

244,8

373

0313 076

32 x 1,0

15,8

312,0

453

0313 077

37 x 1,0

16,4

360,0

504

0313 078

42 x 1,0

17,6

408,0

580

0313 079

50 x 1,0

19,4

484,8

684

0313 018

2 x 1,5

6,1

36,0

58

0313 019

3 x 1,5

6,4

50,4

75

0313 021

4 x 1,5

7,0

64,8

93

0313 080

5 x 1,5

7,7

79,2

114

0313 081

6 x 1,5

8,3

93,6

136

0313 022

7 x 1,5

8,3

108,0

145

0313 082

8 x 1,5

9,0

122,4

167

0313 023

10 x 1,5

11,0

151,2

211

0313 027

12 x 1,5

11,4

180,0

243

0313 083

14 x 1,5

12,2

208,8

283

0313 084

16 x 1,5

12,8

237,6

320

0313 085

20 x 1,5

14,4

295,2

405

0313 086

21 x 1,5

14,4

309,6

414

0313 044

25 x 1,5

16,3

367,2

495

0313 087

32 x 1,5

17,6

468,0

607

0313 088

37 x 1,5

18,5

540,0

687

0313 089

42 x 1,5

19,9

612,0

790

0313 090

50 x 1,5

21,7

727,2

921

0313 029

2 x 2,5

6,9

55,2

79

0313 091

3 x 2,5

7,3

79,2

104

0313 026

4 x 2,5

8,0

103,2

131

0313 092

5 x 2,5

8,8

127,2

163

0313 093

6 x 2,5

10,0

151,2

205

0313 094

7 x 2,5

10,0

175,2

219

0313 095

8 x 2,5

10,9

199,2

254

0313 096

10 x 2,5

12,9

247,2

311

0313 097

12 x 2,5

13,4

295,2

361

0313 098

14 x 2,5

14,3

343,2

420

0313 099

16 x 2,5

15,0

391,2

477

0313 100

2 x 4,0

8,3

86,4

114

0313 101

3 x 4,0

8,8

124,8

153

0313 102

4 x 4,0

10,1

163,2

205

0313 103

5 x 4,0

11,1

201,6

254

0313 104

7 x 4,0

12,3

278,4

334

0313 105

3 x 6,0

10,6

182,4

227

0313 106

4 x 6,0

11,7

240,0

289

0313 107

5 x 6,0

13,0

297,6

369

0313 108

7 x 6,0

14,5

412,8

486

0313 109

3 x 10,0

13,4

297,6

373

0313 110

4 x 10,0

15,0

393,6

488

0313 111

5 x 10,0

16,5

489,6

613

0313 112

7 x 10,0

18,1

681,6

804

0313 113

3 x 16,0

16,0

475,2

565

0313 114

4 x 16,0

17,6

628,8

730

0313 115

5 x 16,0

19,6

782,4

931

0313 116

7 x 16,0

21,5

1089,6

1229

0313 117

3 x 25,0

18,7

734,4

812

0313 118

4 x 25,0

20,7

974,4

1055

0313 119

5 x 25,0

23,0

1214,4

1344

0313 120

3 x 35,0

22,0

1022,4

1115

0313 121

4 x 35,0

24,6

1358,4

1466

0313 122

5 x 35,0

27,2

1694,4

1859

0313 123

3 x 50,0

27,6

1464,0

1636

0313 124

4 x 50,0

30,8

1944,0

2151

0313 125

5 x 50,0

34,1

2424,0

2736