GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable YStY 300/500 V i YStYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YStYżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YStY-O 300/500 V i YStYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YnStY 300/500 V i YnStYżo 300/500 V  - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-91/K-376

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0408 083

2 x 0,5

4,6

9,6

31

0408 063

3 x 0,5

4,9

14,4

37

0408 001

4 x 0,5

5,3

19,2

45

0408 064

5 x 0,5

5,8

24,0

55

0408 084

6 x 0,5

6,3

28,8

65

0408 085

7 x 0,5

6,3

33,6

67

0408 025

10 x 0,5

7,9

48,0

94

0408 086

12 x 0,5

8,2

57,6

107

0408 026

14 x 0,5

8,6

67,2

121

0408 087

16 x 0,5

9,1

76,8

137

0408 088

19 x 0,5

10,0

91,2

164

0408 089

21 x 0,5

10,5

100,8

181

0408 002

24 x 0,5

11,6

115,2

205

0408 090

27 x 0,5

12,1

129,6

229

0408 091

30 x 0,5

12,5

144,0

250

0408 092

36 x 0,5

13,5

172,8

296

0408 093

37 x 0,5

13,5

177,6

298

0408 065

40 x 0,5

14,2

192,0

328

0408 094

44 x 0,5

15,3

211,2

359

0408 095

48 x 0,5

15,6

230,4

385

0408 096

52 x 0,5

16,0

249,6

411

0408 097

56 x 0,5

16,5

268,8

441

0408 098

60 x 0,5

17,0

288,0

470

0408 099

2 x 0,75

5,0

14,4

39

0408 003

3 x 0,75

5,2

21,6

46

0408 004

4 x 0,75

5,7

28,8

56

0408 005

5 x 0,75

6,2

36,0

68

0408 066

6 x 0,75

6,8

43,2

82

0408 006

7 x 0,75

6,8

50,4

86

0408 007

10 x 0,75

8,6

72,0

121

0408 027

12 x 0,75

8,9

86,4

138

0408 041

14 x 0,75

9,8

100,8

165

0408 058

16 x 0,75

10,3

115,2

186

0408 040

19 x 0,75

10,9

136,8

213

0408 100

21 x 0,75

11,4

151,2

235

0408 008

24 x 0,75

12,9

172,8

272

0408 101

27 x 0,75

13,2

194,4

298

0408 102

30 x 0,75

13,6

216,0

325

408 103

36 x 0,75

14,9

259,2

393

0408 104

37 x 0,75

14,9

266,4

397

0408 105

40 x 0,75

15,5

288,0

429

0408 106

44 x 0,75

16,7

316,8

469

0408 107

48 x 0,75

17,0

345,6

504

0408 108

52 x 0,75

17,5

374,4

541

0408 109

56 x 0,75

18,0

403,2

579

0408 110

60 x 0,75

18,8

432,0

628

0408 111

2 x 1,0

5,3

19,2

45

0408 009

3 x 1,0

5,6

28,8

56

0408 010

4 x 1,0

6,2

38,4

69

0408 011

5 x 1,0

6,7

48,0

84

0408 061

6 x 1,0

7,3

57,6

100

0408 012

7 x 1,0

7,3

67,2

106

0408 013

10 x 1,0

9,3

96,0

150

0408 014

12 x 1,0

10,1

115,2

181

0408 015

14 x 1,0

10,6

134,4

205

0408 038

16 x 1,0

11,1

153,6

232

0408 049

19 x 1,0

12,0

182,4

271

0408 039

21 x 1,0

12,6

201,6

299

0408 042

24 x 1,0

14,2

230,4

346

0408 062

27 x 1,0

14,5

259,2

379

0408 112

30 x 1,0

15,0

288,0

414

0408 113

36 x 1,0

16,2

345,6

492

0408 114

37 x 1,0

16,2

355,2

498

0408 032

40 x 1,0

16,8

384,0

538

0408 115

44 x 1,0

18,4

422,4

597

0408 116

48 x 1,0

18,7

460,8

642

0408 117

52 x 1,0

19,2

499,2

688

0408 067

56 x 1,0

19,8

537,6

739

0408 118

60 x 1,0

20,4

576,0

789

0408 119

2 x 1,5

5,9

28,8

59

0408 016

3 x 1,5

6,2

43,2

72

0408 021

4 x 1,5

6,8

57,6

90

0408 017

5 x 1,5

7,5

72,0

111

0408 120

6 x 1,5

8,1

86,4

132

0408 018

7 x 1,5

8,1

100,8

140

0408 019

10 x 1,5

10,8

144,0

210

0408 020

12 x 1,5

11,2

172,8

240

0408 028

14 x 1,5

12,0

201,6

279

0408 121

16 x 1,5

12,6

230,4

315

0408 047

19 x 1,5

13,3

273,6

362

0408 068

21 x 1,5

14,2

302,4

407

0408 031

24 x 1,5

15,8

345,6

462

0408 122

27 x 1,5

16,1

388,8

508

0408 123

30 x 1,5

16,7

432,0

557

0408 124

36 x 1,5

18,1

518,4

664

0408 125

37 x 1,5

18,1

532,8

672

0408 069

40 x 1,5

19,0

576,0

735

0408 126

44 x 1,5

20,5

633,6

805

0408 127

48 x 1,5

20,9

691,2

867

0408 128

52 x 1,5

21,5

748,8

932

0408 129

56 x 1,5

22,1

806,4

1000

0408 130

60 x 1,5

23,0

864,0

1079

0408 131

2 x 2,5

6,7

48,0

82

0408 035

3 x 2,5

7,1

72,0

104

0408 034

4 x 2,5

7,8

96,0

130

0408 036

5 x 2,5

8,6

120,0

162

0408 132

6 x 2,5

9,8

144,0

202

0408 043

7 x 2,5

9,8

168,0

216

0408 044

10 x 2,5

12,7

240,0

313

0408 048

12 x 2,5

13,2

288,0

361

0408 056

14 x 2,5

13,9

336,0

412

0408 133

16 x 2,5

14,8

384,0

474

0408 134

19 x 2,5

15,7

456,0

546

0408 135

21 x 2,5

16,5

504,0

605

0408 136

24 x 2,5

18,6

576,0

695

0408 137

27 x 2,5

19,0

648,0

766

0408 138

30 x 2,5

19,7

720,0

841

0408 139

36 x 2,5

21,3

864,0

1004

0408 140

37 x 2,5

21,3

888,0

1018

0408 141

40 x 2,5

22,1

960,0

1102

0408 142

44 x 2,5

24,2

1056,0

1218

0408 143

48 x 2,5

24,6

1152,0

1314

0408 144

52 x 2,5

25,3

1248,0

1413

0408 145

56 x 2,5

26,1

1344,0

1518

0408 146

60 x 2,5

26,9

1440,0

1625

0408 147

2 x 4,0

8,1

76,8

123

0408 070

3 x 4,0

8,6

115,2

157

0408 071

4 x 4,0

9,9

153,6

205

0408 072

5 x 4,0

10,9

192,0

255

0408 073

7 x 4,0

12,1

268,8

333

0408 148

3 x 6,0

10,4

172,8

235

0408 074

4 x 6,0

11,5

230,4

296

0408 149

5 x 6,0

12,8

288,0

374

0408 075

7 x 6,0

14,3

403,2

491

0408 150

3 x 10,0

13,2

288,0

396

0408 076

4 x 10,0

14,8

384,0

507

0408 077

5 x 10,0

16,3

480,0

632

0408 078

7 x 10,0

17,9

672,0

824

0408 151

3 x 16,0

15,8

460,8

603

0408 079

4 x 16,0

17,4

614,4

763

0408 080

5 x 16,0

19,4

768,0

961

0408 152

7 x 16,0

21,3

1075,2

1260

0408 153

3 x 25,0

18,5

720,0

872

0408 081

4 x 25,0

20,5

960,0

1110

0408 082

5 x 25,0

22,8

1200,0

1396

0408 154

3 x 35,0

21,8

1008,0

1213

0408 155

4 x 35,0

24,4

1344,0

1557

0408 156

5 x 35,0

27,0

1680,0

1950

0408 157

3 x 50,0

27,4

1440,0

1806

0408 158

4 x 50,0

30,4

1920,0

2296

0408 159

5 x 50,0

33,9

2400,0

2896