GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sterownicze YStYekw i YStYekwżo przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YStYekwżo zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka wewnętrzna wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YStYekw-O i YStYekwżo-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YnStYekw i YnStYekwżo  - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-91/K-363

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0518 009

2 x 0,5

6,5

19,6

54

0518 010

3 x 0,5

6,8

25,0

63

0518 011

4 x 0,5

7,2

30,6

73

0518 012

5 x 0,5

7,7

36,4

85

0518 005

6 x 0,5

8,3

46,2

102

0518 013

7 x 0,5

8,3

51,0

104

0518 014

10 x 0,5

10,3

69,7

146

0518 015

12 x 0,5

10,6

79,9

162

0518 016

14 x 0,5

11,0

90,6

178

0518 017

16 x 0,5

11,5

101,4

197

0518 018

19 x 0,5

12,2

117,1

224

0518 019

21 x 0,5

12,7

128,0

245

0518 020

24 x 0,5

13,8

145,3

272

0518 021

27 x 0,5

14,3

160,5

300

0518 022

30 x 0,5

14,7

175,9

323

0518 023

36 x 0,5

15,8

214,3

382

0518 024

37 x 0,5

15,8

219,1

385

0518 025

40 x 0,5

16,3

235,4

412

0518 026

44 x 0,5

17,4

257,6

446

0518 027

48 x 0,5

17,7

277,8

475

0518 028

52 x 0,5

18,1

298,2

504

0518 029

56 x 0,5

18,8

319,0

545

0518 030

60 x 0,5

19,3

339,7

577

0518 004

2 x 0,75

6,9

25,2

62

0518 006

3 x 0,75

7,1

32,8

72

0518 031

4 x 0,75

7,6

41,0

85

0518 032

5 x 0,75

8,2

53,1

104

0518 033

6 x 0,75

8,8

62,2

121

0518 034

7 x 0,75

8,8

69,4

125

0518 035

10 x 0,75

11,0

95,4

176

0518 036

12 x 0,75

11,3

110,8

196

0518 037

14 x 0,75

12,0

126,2

223

0518 038

16 x 0,75

12,5

142,3

248

0518 039

19 x 0,75

13,1

165,1

277

0518 040

21 x 0,75

13,6

180,8

302

0518 041

24 x 0,75

15,2

212,4

352

0518 042

27 x 0,75

15,5

235,0

381

518043

30 x 0,75

15,9

257,8

411

0518 044

36 x 0,75

17,0

304,4

479

0518 045

37 x 0,75

17,0

311,6

483

0518 046

40 x 0,75

17,6

335,1

518

0518 047

44 x 0,75

19,0

367,6

571

0518 048

48 x 0,75

19,3

397,3

609

0518 049

52 x 0,75

19,8

427,7

648

0518 050

56 x 0,75

20,3

458,1

691

0518 051

60 x 0,75

20,9

488,7

734

0518 002

2 x 1,0

7,2

30,6

70

0518 052

3 x 1,0

7,5

40,8

83

0518 053

4 x 1,0

8,2

55,5

103

0518 054

5 x 1,0

8,7

67,0

122

0518 055

6 x 1,0

9,3

77,6

141

0518 056

7 x 1,0

9,3

87,2

146

0518 057

10 x 1,0

11,7

121,2

207

0518 058

12 x 1,0

12,3

141,4

239

0518 059

14 x 1,0

12,8

161,9

266

0518 060

16 x 1,0

13,3

182,4

296

0518 061

19 x 1,0

14,2

213,0

340

0518 062

21 x 1,0

14,8

233,7

372

0518 063

24 x 1,0

16,3

273,8

424

0518 064

27 x 1,0

16,6

303,1

460

0518 065

30 x 1,0

17,1

333,5

499

0518 066

36 x 1,0

18,5

394,8

592

0518 067

37 x 1,0

18,5

404,4

597

0518 068

40 x 1,0

19,1

435,1

641

0518 069

44 x 1,0

20,5

477,8

698

0518 070

48 x 1,0

20,8

517,2

745

0518 071

52 x 1,0

21,3

557,1

795

0518 072

56 x 1,0

21,9

597,4

849

0518 073

60 x 1,0

22,9

659,9

935

0518 001

2 x 1,5

7,9

45,2

87

0518 074

3 x 1,5

8,2

60,3

105

0518 075

4 x 1,5

8,8

76,6

126

0518 076

5 x 1,5

9,9

92,5

159

0518 077

6 x 1,5

10,5

108,5

184

0518 078

7 x 1,5

10,5

122,9

193

0518 079

10 x 1,5

13,0

172,0

267

0518 080

12 x 1,5

13,4

201,8

302

0518 081

14 x 1,5

14,2

232,2

345

0518 082

16 x 1,5

14,8

262,5

386

0518 083

19 x 1,5

15,6

314,5

443

0518 084

21 x 1,5

16,3

345,8

487

0518 085

24 x 1,5

17,9

393,6

546

0518 086

27 x 1,5

18,4

437,7

603

0518 087

30 x 1,5

19,0

482,8

656

0518 088

36 x 1,5

20,4

573,5

771

0518 089

37 x 1,5

20,4

587,9

780

0518 090

40 x 1,5

21,1

633,3

839

0518 091

44 x 1,5

23,0

717,9

945

0518 092

48 x 1,5

23,4

777,2

1012

0518 093

52 x 1,5

24,0

837,4

1081

0518 094

56 x 1,5

24,6

897,4

1154

0518 095

60 x 1,5

25,3

958,0

1228

0518 003

2 x 2,5

8,7

67,0

112

0518 096

3 x 2,5

9,1

91,5

139

0518 097

4 x 2,5

10,2

117,7

178

0518 098

5 x 2,5

11,0

143,4

214

0518 099

6 x 2,5

12,0

169,4

256

0518 100

7 x 2,5

12,0

193,4

270

0518 101

10 x 2,5

14,9

272,4

376

0518 102

12 x 2,5

15,5

328,6

436

0518 103

14 x 2,5

16,2

378,8

492

0518 104

16 x 2,5

16,9

428,9

552

0518 105

19 x 2,5

17,8

503,9

629

0518 106

21 x 2,5

18,8

554,2

700

0518 107

24 x 2,5

20,7

632,0

787

0518 108

27 x 2,5

21,1

705,3

864

0518 109

30 x 2,5

21,8

779,5

944

0518 110

36 x 2,5

23,8

951,7

1148

0518 111

37 x 2,5

23,8

975,7

1162

0518 112

40 x 2,5

24,6

1051,0

1251

0518 113

44 x 2,5

26,7

1181,4

1387

0518 114

48 x 2,5

27,1

1279,6

1488

0518 115

52 x 2,5

27,8

1379,2

1593

0518 116

56 x 2,5

28,6

1479,5

1704

0518 117

60 x 2,5

29,4

1579,8

1817

0518 118

2 x 4,0

10,5

98,9

160

0518 119

3 x 4,0

11,0

138,6

202

0518 120

4 x 4,0

12,1

179,3

254

0518 121

5 x 4,0

13,1

220,3

309

0518 122

7 x 4,0

14,3

299,7

393

0518 123

3 x 6,0

12,6

199,9

279

0518 124

4 x 6,0

13,7

260,2

347

0518 125

5 x 6,0

15,1

327,4

438

0518 126

7 x 6,0

16,4

446,6

556

0518 127

3 x 10,0

15,5

328,6

445

0518 128

4 x 10,0

16,9

428,9

560

0518 129

5 x 10,0

18,6

529,5

700

0518 130

7 x 10,0

20,2

726,6

901

0518 131

3 x 16,0

17,9

508,8

638

0518 132

4 x 16,0

19,7

667,4

820

0518 133

5 x 16,0

21,5

826,6

1021

0518 134

7 x 16,0

23,8

1162,9

1361

0518 135

3 x 25,0

20,6

775,8

897

0518 136

4 x 25,0

23,0

1044,3

1182

0518 137

5 x 25,0

25,1

1293,1

1473

0518 138

3 x 35,0

24,3

1097,8

1250

0518 139

4 x 35,0

26,9

1470,5

1627

0518 140

5 x 35,0

29,5

1820,3

2037

0518 141

3 x 50,0

29,9

1582,4

1810

0518 142

4 x 50,0

33,5

2080,4

2374

0518 143

5 x 50,0

37,0

2600,9

2999

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.