GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiY11Y-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiY11Yżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable dedykowane są do ciężkich warunków pracy. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiY11Yżo-Nr 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiY11Yżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z poliuretanu (TPU), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od - 15 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0809 010 2 x 0,5 6,4 9,6 54
0809 011 3 x 0,5 6,7 14,4 62
0809 012 4 x 0,5 7,2 19,2 72
0809 013 5 x 0,5 7,9 24,0 88
0809 014 6 x 0,5 8,5 28,8 103
0809 015 7 x 0,5 8,5 33,6 106
0809 016 8 x 0,5 9,1 38,4 122
0809 017 10 x 0,5 10,6 48,0 148
0809 018 12 x 0,5 10,9 57,6 165
0809 019 14 x 0,5 11,5 67,2 186
0809 020 16 x 0,5 12,1 76,8 209
0809 021 18 x 0,5 12,8 86,4 234
0809 022 19 x 0,5 12,8 91,2 237
0809 023 21 x 0,5 13,4 100,8 261
0809 024 24 x 0,5 15,1 115,2 302
0809 025 27 x 0,5 15,4 129,6 329
0809 026 30 x 0,5 16,0 144,0 358
0809 027 36 x 0,5 17,2 172,8 423
0809 028 37 x 0,5 17,2 177,6 426
0809 029 44 x 0,5 19,7 211,2 520
0809 030 48 x 0,5 20,1 230,4 557
0809 031 52 x 0,5 20,6 249,6 594
0809 032 56 x 0,5 21,2 268,8 636
0809 033 60 x 0,5 21,9 288,0 679
0809 034 2 x 0,75 6,7 14,4 61
0809 035 3 x 0,75 7,1 21,6 72
0809 036 4 x 0,75 7,7 28,8 86
0809 037 5 x 0,75 8,3 36,0 104
0809 038 6 x 0,75 9,0 43,2 123
0809 039 7 x 0,75 9,0 50,4 127
0809 040 8 x 0,75 9,7 57,6 146
0809 041 10 x 0,75 11,3 72,0 178
0809 042 12 x 0,75 11,7 86,4 201
0809 043 14 x 0,75 12,3 100,8 226
0809 044 16 x 0,75 13,0 115,2 256
0809 045 18 x 0,75 13,7 129,6 286
0809 046 19 x 0,75 13,7 136,8 290
0809 047 21 x 0,75 14,6 151,2 327
0809 048 24 x 0,75 16,2 172,8 370
0809 049 27 x 0,75 16,5 194,4 403
0809 050 30 x 0,75 17,1 216,0 440
0809 051 36 x 0,75 18,9 259,2 539
0809 052 37 x 0,75 18,9 266,4 543
0809 053 44 x 0,75 21,2 316,8 641
0809 054 48 x 0,75 21,5 345,6 686
0809 055 52 x 0,75 22,1 374,4 734
0809 056 56 x 0,75 23,2 403,2 807
0809 057 60 x 0,75 23,9 432,0 861
0809 058 2 x 1,0 7,1 19,2 71
0809 059 3 x 1,0 7,5 28,8 84
0809 060 4 x 1,0 8,1 38,4 100
0809 061 5 x 1,0 8,8 48,0 122
0809 062 6 x 1,0 9,6 57,6 145
0809 063 7 x 1,0 9,6 67,2 151
0809 064 8 x 1,0 10,3 76,8 173
0809 065 10 x 1,0 12,1 96,0 212
0809 066 12 x 1,0 12,4 115,2 239
0809 067 14 x 1,0 13,1 134,4 270
0809 068 16 x 1,0 13,8 153,6 306
0809 069 18 x 1,0 14,8 172,8 349
0809 070 19 x 1,0 14,8 182,4 355
0809 071 21 x 1,0 15,5 201,6 391
0809 072 24 x 1,0 17,2 230,4 444
0809 073 27 x 1,0 17,6 259,2 486
0809 074 30 x 1,0 18,3 288,0 531
0809 075 36 x 1,0 20,1 345,6 648
0809 076 37 x 1,0 20,1 355,2 654
0809 077 44 x 1,0 22,6 422,4 774
0809 078 48 x 1,0 23,4 460,8 850
0809 079 52 x 1,0 24,1 499,2 911
0809 080 56 x 1,0 24,8 537,6 976
0809 081 60 x 1,0 25,5 576,0 1041
0809 002 2 x 1,5 7,6 28,8 85
0809 003 3 x 1,5 8,0 43,2 103
0809 004 4 x 1,5 8,8 57,6 126
0809 082 5 x 1,5 9,6 72,0 154
0809 083 6 x 1,5 10,4 86,4 182
0809 084 7 x 1,5 10,4 100,8 191
0809 085 8 x 1,5 11,2 115,2 220
0809 086 10 x 1,5 13,1 144,0 269
0809 087 12 x 1,5 13,6 172,8 307
0809 088 14 x 1,5 14,5 201,6 354
0809 089 16 x 1,5 15,3 230,4 401
0809 090 18 x 1,5 16,1 259,2 448
0809 091 19 x 1,5 16,1 273,6 457
0809 092 21 x 1,5 16,9 302,4 505
0809 093 24 x 1,5 19,3 345,6 591
0809 094 27 x 1,5 19,7 388,8 647
0809 095 30 x 1,5 20,4 432,0 708
0809 096 36 x 1,5 22,0 518,4 841
0809 097 37 x 1,5 22,0 532,8 849
0809 098 44 x 1,5 25,2 633,6 1029
0809 099 48 x 1,5 25,6 691,2 1104
0809 101 52 x 1,5 26,3 748,8 1184
0809 102 56 x 1,5 27,1 806,4 1270
0809 103 60 x 1,5 27,9 864,0 1356
0809 005 2 x 2,5 8,5 48,0 113
0809 006 3 x 2,5 9,0 72,0 138
0809 007 4 x 2,5 9,8 96,0 168
0809 104 5 x 2,5 10,7 120,0 206
0809 105 6 x 2,5 11,7 144,0 246
0809 106 7 x 2,5 11,7 168,0 260
0809 107 8 x 2,5 12,6 192,0 301
0809 108 10 x 2,5 15,1 240,0 377
0809 109 12 x 2,5 15,6 288,0 430
0809 110 14 x 2,5 16,4 336,0 488
0809 111 16 x 2,5 17,3 384,0 554
0809 112 18 x 2,5 18,3 432,0 621
0809 113 19 x 2,5 18,3 456,0 635
0809 114 21 x 2,5 19,6 504,0 721
0809 115 24 x 2,5 21,8 576,0 818
0809 116 27 x 2,5 22,3 648,0 899
0809 117 30 x 2,5 23,6 720,0 1007
0809 118 36 x 2,5 25,4 864,0 1196
0809 119 37 x 2,5 25,4 888,0 1210
0809 120 44 x 2,5 28,6 1056,0 1435
0809 121 48 x 2,5 29,1 1152,0 1544
0809 122 52 x 2,5 29,9 1248,0 1658
0809 123 56 x 2,5 30,9 1344,0 1781
0809 124 60 x 2,5 32,2 1440,0 1931
0809 008 2 x 4,0 9,9 76,8 161
0809 125 3 x 4,0 10,5 115,2 199
0809 126 4 x 4,0 11,5 153,6 246
0809 127 5 x 4,0 12,6 192,0 304
0809 128 7 x 4,0 13,7 268,8 386
0809 129 3 x 6,0 11,7 172,8 267
0809 130 4 x 6,0 12,8 230,4 332
0809 131 5 x 6,0 14,1 288,0 413
0809 132 7 x 6,0 15,7 403,2 538
0809 133 3 x 10,0 14,5 288,0 437
0809 134 4 x 10,0 15,9 384,0 546
0809 135 5 x 10,0 17,6 480,0 682
0809 136 7 x 10,0 19,7 672,0 899
0809 137 3 x 16,0 16,8 460,8 640
0809 138 4 x 16,0 19,0 614,4 826
0809 139 5 x 16,0 20,9 768,0 1029
0809 140 7 x 16,0 23,3 1075,2 1359
0809 141 3 x 25,0 20,6 720,0 965
0809 009 4 x 25,0 23,2 960,0 1241
0809 142 5 x 25,0 25,6 1200,0 1549
0809 143 3 x 35,0 23,5 1008,0 1298
0809 144 4 x 35,0 25,9 1344,0 1641
0809 145 5 x 35,0 28,7 1680,0 2056
0809 146 3 x 50,0 28,8 1440,0 1895
0809 147 4 x 50,0 32,3 1920,0 2428
0809 148 5 x 50,0 35,8 2400,0 3043

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.