GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiYC11Y-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYC11Yżo-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHCH-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHCHżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYCYv-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCYvżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0124 054 1 x 0,5 4,3 9,6 30
0124 011 2 x 0,5 6,5 19,3 53
0124 055 3 x 0,5 6,8 24,2 63
0124 001 4 x 0,5 7,3 30 75
0124 056 5 x 0,5 8 36,2 92
0124 002 6 x 0,5 8,7 46,2 112
0124 057 7 x 0,5 8,7 51 114
0124 002 8 x 0,5 9,3 57,4 131
0124 058 10 x 0,5 11 70,9 161
0124 035 12 x 0,5 11,3 81,2 181
0124 059 14 x 0,5 11,9 92,4 203
0124 060 16 x 0,5 12,7 103,9 234
0124 049 18 x 0,5 13,4 114,9 260
0124 061 19 x 0,5 13,4 119,7 263
0124 062 21 x 0,5 14 130,9 289
0124 063 24 x 0,5 15,8 156,1 338
0124 064 25 x 0,5 16,1 161,8 362
0124 065 27 x 0,5 16,1 171,4 367
0124 066 30 x 0,5 16,7 187,7 399
0124 067 34 x 0,5 17,9 210,6 463
0124 068 36 x 0,5 17,9 220,2 468
0124 069 37 x 0,5 17,9 225 471
0124 070 40 x 0,5 19 241,5 526
0124 071 41 x 0,5 19,6 248,2 558
0124 072 1 x 0,75 4,5 12,6 34
0124 004 2 x 0,75 6,8 24,2 59
0124 032 3 x 0,75 7,2 32,2 73
0124 044 4 x 0,75 7,8 40,6 89
0124 073 5 x 0,75 8,5 52,9 111
0124 074 6 x 0,75 9,2 62,2 132
0124 075 7 x 0,75 9,2 69,4 135
0124 003 8 x 0,75 10,1 78,1 161
0124 045 10 x 0,75 11,7 96,6 191
0124 046 12 x 0,75 12,3 112,1 222
0124 047 14 x 0,75 12,9 128 250
0124 048 16 x 0,75 13,6 144,2 281
0124 076 18 x 0,75 14,5 160,5 320
0124 077 19 x 0,75 14,5 167,7 324
0124 078 21 x 0,75 15,3 190,6 364
0124 042 24 x 0,75 16,9 217,1 407
0124 079 25 x 0,75 17,2 225,2 435
0124 080 27 x 0,75 17,2 239,6 443
0124 027 30 x 0,75 17,8 263,1 482
0124 081 34 x 0,75 19,6 296,2 581
0124 082 1 x 1,0 4,7 16 38
0124 005 2 x 1,0 7,2 29,8 67
0124 013 3 x 1,0 7,6 40,2 84
0124 010 4 x 1,0 8,3 54,8 106
0124 025 5 x 1,0 9 67 130
0124 015 6 x 1,0 10 77,8 157
0124 008 7 x 1,0 10 87,4 163
0124 022 8 x 1,0 10,7 98,9 188
0124 009 10 x 1,0 12,7 123,1 231
0124 008 12 x 1,0 13 142,7 261
0124 052 14 x 1,0 13,7 163,7 294
0124 016 16 x 1,0 14,6 184,7 339
0124 039 18 x 1,0 15,5 212,8 384
0124 033 19 x 1,0 15,5 222,4 390
0124 083 21 x 1,0 16,2 243,7 430
0124 084 24 x 1,0 17,9 277,8 482
0124 085 25 x 1,0 18,3 288,6 515
0124 086 27 x 1,0 18,3 307,8 527
0124 087 30 x 1,0 19,4 338,8 595
0124 088 1 x 1,5 5 20,8 44
0124 006 2 x 1,5 7,7 40,4 81
0124 019 3 x 1,5 8,1 55,6 102
0124 030 4 x 1,5 9 76,6 131
0124 031 5 x 1,5 10 92,2 165
0124 021 6 x 1,5 10,8 108,7 195
0124 012 7 x 1,5 10,8 123,1 203
0124 023 8 x 1,5 11,6 139,6 235
0124 014 10 x 1,5 13,7 173,3 287
0124 038 12 x 1,5 14,4 203,4 336
0124 051 14 x 1,5 15,1 234 379
0124 024 16 x 1,5 16 271,9 435
0124 089 18 x 1,5 16,8 303,1 485
0124 034 19 x 1,5 16,8 317,5 494
0124 090 21 x 1,5 17,6 348,8 545
0124 041 24 x 1,5 20 398,3 633
0124 026 25 x 1,5 20,4 413,9 676
0124 091 1 x 2,5 5,4 32,1 56
0124 040 2 x 2,5 8,7 65,4 108
0124 020 3 x 2,5 9,2 91 139
0124 018 4 x 2,5 10,2 116,7 176
0124 037 5 x 2,5 11,1 143,1 217
0124 028 6 x 2,5 12,3 169,7 264
0124 029 7 x 2,5 12,3 193,7 278
0124 092 8 x 2,5 13,2 220 322
0124 093 10 x 2,5 15,8 280,9 401
0124 094 12 x 2,5 16,3 330,4 459
0124 053 14 x 2,5 17,1 380,9 521
0124 095 16 x 2,5 18 431,9 590
0124 096 18 x 2,5 19,4 482,8 679
0124 097 2 x 4,0 10,3 98,5 154
0124 098 3 x 4,0 10,9 137,8 201
0124 050 4 x 4,0 11,9 178,8 251
0124 099 5 x 4,0 13,2 220 318
0124 100 7 x 4,0 14,5 299,7 410
0124 101 3 x 6,0 12,3 198,5 271
0124 102 4 x 6,0 13,4 258,9 340
0124 103 5 x 6,0 14,9 319,9 432
0124 104 7 x 6,0 16,4 446 561
0124 105 3 x 10,0 15,1 320,4 429
0124 106 4 x 10,0 16,6 427,4 553
0124 107 5 x 10,0 18,3 528,6 693
0124 108 7 x 10,0 20,4 725,9 918
0124 109 3 x 16,0 17,5 506,9 627
0124 110 4 x 16,0 19,7 666,1 824
0124 111 5 x 16,0 21,6 825,6 1033
0124 112 7 x 16,0 24,2 1162 1395
0124 113 3 x 25,0 21,3 776,7 928
0124 114 4 x 25,0 24,1 1046,4 01242
0124 115 5 x 25,0 26,5 1296,5 1555
0124 116 3 x 35,0 24,4 1095,7 1263
0124 117 4 x 35,0 27 1467,9 1647
0124 118 5 x 35,0 29,8 1818,7 2071
0124 119 3 x 50,0 29,9 1579,1 1824
0124 120 4 x 50,0 33,2 2075,6 2371
0124 121 5 x 50,0 36,9 2600,9 3014

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.