GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY-P 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr 0,6/1 kV
z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100, w kablu TECHNOFLEKS LiYCY-P 0,6/1 kV lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYCEY-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCEY-P-Nr 0,6/1 kV - kable z giętką żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem.

TECHNOFLEKS LiYCY-P-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCY-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiYC11Y-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYC11Y-P-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiYCYv-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYCYv-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 


kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba par x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0668 001 2 x 2 x 0,5 9,5 38,7 103
0668 004 3 x 2 x 0,5 10,3 50,5 122
0668 007 4 x 2 x 0,5 11,2 61,8 146
0668 008 5 x 2 x 0,5 12,5 74,2 179
0668 009 6 x 2 x 0,5 13,6 86,6 205
0668 010 7 x 2 x 0,5 13,6 96,2 223
0668 011 8 x  2 x 0,5 14,6 107,9 254
0668 012 10 x 2 x 0,5 16,6 139,4 314
0668 013 12 x 2 x 0,5 17,4 161,1 355
0668 014 14 x 2 x 0,5 18,9 183,6 419
0668 015 16 x 2 x 0,5 20 206,3 466
0668 016 18 x 2 x 0,5 21 228,6 511
0668 017 2 x 2 x 0,75 10,4 50,5 124
0668 018 3 x 2 x 0,75 10,9 65,8 142
0668 019 4 x 2 x 0,75 12,2 83 179
0668 020 5 x 2 x 0,75 13,3 100,3 210
0668 006 6 x 2 x 0,75 14,7 117,8 250
0668 021 7 x 2 x 0,75 14,7 132,2 273
0668 022 8 x 2 x 0,75 15,7 155,8 310
0668 023 10 x 2 x 0,75 17,8 191,1 375
0668 024 12 x 2 x 0,75 19 222,3 445
0668 025 14 x 2 x 0,75 20,3 255,2 503
0668 002 2 x 2 x 1,0 11 61,3 143
0668 005 3 x 2 x 1,0 11,6 82 164
0668 026 4 x 2 x 1,0 12,9 104 207
0668 027 5 x 2 x 1,0 14,4 126,6 253
0668 003 6 x 2 x 1,0 15,7 155,8 298
0668 028 7 x 2 x 1,0 15,7 175 327
0668 029 8 x 2 x 1,0 16,7 197,3 364
0668 030 10 x 2 x 1,0 19,3 242,5 460
0668 031 12 x 2 x 1,0 20,2 283,7 524
0668 032 14 x 2 x 1,0 21,6 326,4 594
0668 033 2 x 2 x 1,5 11,9 82,8 174
0668 034 3 x 2 x 1,5 12,8 113,5 208
0668 035 4 x 2 x 1,5 14 145,3 256
0668 036 5 x 2 x 1,5 15,7 184,6 320
0668 037 6 x 2 x 1,5 17,1 217,7 371
0668 038 7 x 2 x 1,5 17,1 246,5 409
0668 039 8 x 2 x 1,5 18,2 278,7 457
0668 040 10 x 2 x 1,5 21,1 344 577
0668 041 2 x 2 x 2,5 13,5 124,8 231
0668 042 3 x 2 x 2,5 14,5 174,9 280
0668 043 4 x 2 x 2,5 16,1 233,8 355
0668 044 5 x 2 x 2,5 17,7 286,8 425
0668 045 6 x 2 x 2,5 19,7 339,7 515
0668 046 7 x 2 x 2,5 19,7 387,7 571
0668 047 8 x 2 x 2,5 20,9 439,4 639

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.