GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYżo-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiY11Yżo 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHHżo 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYvżo 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0724 002 2 x 0,5 6 9,6 48
0724 003 3 x 0,5 6,3 14,4 56
0724 004 4 x 0,5 6,8 19,2 66
0724 005 5 x 0,5 7,5 24 82
0724 006 6 x 0,5 8,1 28,8 96
0724 007 7 x 0,5 8,1 33,6 99
0724 008 8 x 0,5 8,7 38,4 114
0724 009 10 x 0,5 10,4 48 143
0724 010 12 x 0,5 10,7 57,6 161
0724 011 14 x 0,5 11,3 67,2 181
0724 012 16 x 0,5 11,9 76,8 204
0724 013 18 x 0,5 12,8 86,4 234
0724 014 19 x 0,5 12,8 91,2 237
0724 015 21 x 0,5 13,4 100,8 261
0724 016 24 x 0,5 15,1 115,2 302
0724 017 27 x 0,5 15,4 129,6 329
0724 018 30 x 0,5 16 144 358
0724 019 36 x 0,5 17,2 172,8 423
0724 020 37 x 0,5 17,2 177,6 426
0724 021 44 x 0,5 19,7 211,2 520
0724 022 48 x 0,5 20,1 230,4 557
0724 023 52 x 0,5 20,6 249,6 594
0724 024 56 x 0,5 21,2 268,8 636
0724 025 60 x 0,5 21,9 288 679
0724 026 2 x 0,75 6,3 14,4 56
0724 027 3 x 0,75 6,7 21,6 66
0724 028 4 x 0,75 7,3 28,8 80
0724 029 5 x 0,75 7,9 36 97
0724 030 6 x 0,75 8,6 43,2 115
0724 031 7 x 0,75 8,6 50,4 119
0724 032 8 x 0,75 9,3 57,6 138
0724 033 10 x 0,75 11,1 72 173
0724 034 12 x 0,75 11,5 86,4 196
0724 035 14 x 0,75 12,3 100,8 226
0724 036 16 x 0,75 13 115,2 256
0724 037 18 x 0,75 13,7 129,6 286
0724 038 19 x 0,75 13,7 136,8 290
0724 039 21 x 0,75 14,6 151,2 327
0724 040 24 x 0,75 16,2 172,8 370
0724 041 27 x 0,75 16,5 194,4 403
0724 042 30 x 0,75 17,1 216 440
0724 043 36 x 0,75 18,9 259,2 539
0724 044 37 x 0,75 18,9 266,4 543
0724 045 44 x 0,75 21,2 316,8 641
0724 046 48 x 0,75 21,5 345,6 686
0724 047 52 x 0,75 22,1 374,4 734
0724 048 56 x 0,75 23,2 403,2 807
0724 049 60 x 0,75 23,9 432 861
0724 050 2 x 1,0 6,7 19,2 65
0724 051 3 x 1,0 7,1 28,8 78
0724 052 4 x 1,0 7,7 38,4 93
0724 053 5 x 1,0 8,4 48 114
0724 054 6 x 1,0 9,2 57,6 136
0724 055 7 x 1,0 9,2 67,2 142
0724 056 8 x 1,0 10,1 76,8 169
0724 057 10 x 1,0 11,9 96 207
0724 058 12 x 1,0 12,4 115,2 239
0724 059 14 x 1,0 13,1 134,4 270
0724 060 16 x 1,0 13,8 153,6 306
0724 061 18 x 1,0 14,8 172,8 349
0724 062 19 x 1,0 14,8 182,4 355
0724 063 21 x 1,0 15,5 201,6 391
0724 064 24 x 1,0 17,2 230,4 444
0724 065 27 x 1,0 17,6 259,2 486
0724 066 30 x 1,0 18,3 288 531
0724 067 36 x 1,0 20,1 345,6 648
0724 068 37 x 1,0 20,1 355,2 654
0724 069 44 x 1,0 22,6 422,4 774
0724 070 48 x 1,0 23,4 460,8 850
0724 071 52 x 1,0 24,1 499,2 911
0724 072 56 x 1,0 24,8 537,6 976
0724 073 60 x 1,0 25,5 576 1041
0724 001 2 x 1,5 7,2 28,8 79
0724 074 3 x 1,5 7,6 43,2 96
0724 075 4 x 1,5 8,4 57,6 118
0724 076 5 x 1,5 9,2 72 146
0724 077 6 x 1,5 10,2 86,4 177
0724 078 7 x 1,5 10,2 100,8 186
0724 079 8 x 1,5 11 115,2 215
0724 080 10 x 1,5 13,1 144 269
0724 081 12 x 1,5 13,6 172,8 307
0724 082 14 x 1,5 14,5 201,6 354
0724 083 16 x 1,5 15,3 230,4 401
0724 084 18 x 1,5 16,1 259,2 448
0724 085 19 x 1,5 16,1 273,6 457
0724 086 21 x 1,5 16,9 302,4 505
0724 087 24 x 1,5 19,3 345,6 591
0724 088 27 x 1,5 19,7 388,8 647
0724 089 30 x 1,5 20,4 432 708
0724 090 36 x 1,5 22 518,4 841
0724 091 37 x 1,5 22 532,8 849
0724 092 44 x 1,5 25,2 633,6 1029
0724 093 48 x 1,5 25,6 691,2 1104
0724 094 52 x 1,5 26,3 748,8 1184
0724 095 56 x 1,5 27,1 806,4 1270
0724 096 60 x 1,5 27,9 864 1356
0724 097 2 x 2,5 8,1 48 105
0724 098 3 x 2,5 8,6 72 130
0724 099 4 x 2,5 9,4 96 159
0724 100 5 x 2,5 10,5 120 202
0724 101 6 x 2,5 11,5 144 241
0724 102 7 x 2,5 11,5 168 255
0724 103 8 x 2,5 12,6 192 301
0724 104 10 x 2,5 15,1 240 377
0724 105 12 x 2,5 15,6 288 430
0724 106 14 x 2,5 16,4 336 488
0724 107 16 x 2,5 17,3 384 554
0724 108 18 x 2,5 18,3 432 621
0724 109 19 x 2,5 18,3 456 635
0724 110 21 x 2,5 19,6 504 721
0724 111 24 x 2,5 21,8 576 818
0724 112 27 x 2,5 22,3 648 899
0724 113 30 x 2,5 23,6 720 1007
0724 114 36 x 2,5 25,4 864 1196
0724 115 37 x 2,5 25,4 888 1210
0724 116 44 x 2,5 28,6 1056 1435
0724 117 48 x 2,5 29,1 1152 1544
0724 118 52 x 2,5 29,9 1248 1658
0724 119 56 x 2,5 30,9 1344 1781
0724 120 60 x 2,5 32 1440 1917
0724 121 2 x 4,0 9,5 76,8 152
0724 122 3 x 4,0 10,3 115,2 195
0724 123 4 x 4,0 11,3 153,6 241
0724 124 5 x 4,0 12,6 192 304
0724 125 7 x 4,0 13,7 268,8 386
0724 126 3 x 6,0 11,5 172,8 262
0724 127 4 x 6,0 12,8 230,4 332
0724 128 5 x 6,0 14,1 288 413
0724 129 7 x 6,0 15,7 403,2 538
0724 130 3 x 10,0 14,5 288 437
0724 131 4 x 10,0 15,9 384 546
0724 132 5 x 10,0 17,6 480 682
0724 133 7 x 10,0 19,7 672 899
0724 134 3 x 16,0 16,8 460,8 640
0724 135 4 x 16,0 19 614,4 826
0724 136 5 x 16,0 20,9 768 1029
0724 137 7 x 16,0 23,3 1075,2 1359
0724 138 3 x 25,0 20,6 720 965
0724 139 4 x 25,0 23,2 960 1241
0724 140 5 x 25,0 25,6 1200 1549
0724 141 3 x 35,0 23,5 1008 1298
0724 142 4 x 35,0 25,9 1344 1641
0724 143 5 x 35,0 28,7 1680 2056
0724 144 3 x 50,0 28,8 1440 1895
0724 145 4 x 50,0 32,1 1920 2414
0724 146 5 x 50,0 35,6 2400 3028

 

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.