GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYYżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo-Nr 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiY11Yżo-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHHżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-Nr 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYvżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0165 026 2 x 0,5 6 9,6 48
0165 034 3 x 0,5 6,3 14,4 56
0165 035 4 x 0,5 6,8 19,2 66
0165 016 5 x 0,5 7,5 24 82
0165 036 6 x 0,5 8,1 28,8 96
0165 037 7 x 0,5 8,1 33,6 99
0165 038 8 x 0,5 8,7 38,4 114
0165 039 10 x 0,5 10,4 48 143
0165 040 12 x 0,5 10,7 57,6 161
0165 041 14 x 0,5 11,3 67,2 181
0165 042 16 x 0,5 11,9 76,8 204
0165 043 18 x 0,5 12,8 86,4 234
0165 044 19 x 0,5 12,8 91,2 237
0165 045 21 x 0,5 13,4 100,8 261
0165 046 24 x 0,5 15,1 115,2 302
0165 047 27 x 0,5 15,4 129,6 329
0165 048 30 x 0,5 16 144 358
0165 049 36 x 0,5 17,2 172,8 423
0165 050 37 x 0,5 17,2 177,6 426
0165 051 44 x 0,5 19,7 211,2 520
0165 052 48 x 0,5 20,1 230,4 557
0165 053 52 x 0,5 20,6 249,6 594
0165 054 56 x 0,5 21,2 268,8 636
0165 055 60 x 0,5 21,9 288 679
0165 056 2 x 0,75 6,3 14,4 56
0165 001 3 x 0,75 6,7 21,6 66
0165 002 4 x 0,75 7,3 28,8 80
0165 057 5 x 0,75 7,9 36 97
0165 058 6 x 0,75 8,6 43,2 115
0165 014 7 x 0,75 8,6 50,4 119
0165 027 8 x 0,75 9,3 57,6 138
0165 059 10 x 0,75 11,1 72 173
0165 060 12 x 0,75 11,5 86,4 196
0165 061 14 x 0,75 12,3 100,8 226
0165 062 16 x 0,75 13 115,2 256
0165 063 18 x 0,75 13,7 129,6 286
0165 064 19 x 0,75 13,7 136,8 290
0165 065 21 x 0,75 14,6 151,2 327
0165 066 24 x 0,75 16,2 172,8 370
0165 067 27 x 0,75 16,5 194,4 403
0165 068 30 x 0,75 17,1 216 440
0165 069 36 x 0,75 18,9 259,2 539
0165 070 37 x 0,75 18,9 266,4 543
0165 071 44 x 0,75 21,2 316,8 641
0165 072 48 x 0,75 21,5 345,6 686
0165 073 52 x 0,75 22,1 374,4 734
0165 074 56 x 0,75 23,2 403,2 807
0165 075 60 x 0,75 23,9 432 861
0165 076 2 x 1,0 6,7 19,2 65
0165 022 3 x 1,0 7,1 28,8 78
0165 012 4 x 1,0 7,7 38,4 93
0165 020 5 x 1,0 8,4 48 114
0165 077 6 x 1,0 9,2 57,6 136
0165 015 7 x 1,0 9,2 67,2 142
0165 078 8 x 1,0 10,1 76,8 169
0165 028 10 x 1,0 11,9 96 207
0165 009 12 x 1,0 12,4 115,2 239
0165 024 14 x 1,0 13,1 134,4 270
0165 079 16 x 1,0 13,8 153,6 306
0165 029 18 x 1,0 14,8 172,8 349
0165 080 19 x 1,0 14,8 182,4 355
0165 081 21 x 1,0 15,5 201,6 391
0165 018 24 x 1,0 17,2 230,4 444
0165 082 27 x 1,0 17,6 259,2 486
0165 030 30 x 1,0 18,3 288 531
0165 083 36 x 1,0 20,1 345,6 648
0165 084 37 x 1,0 20,1 355,2 654
0165 085 44 x 1,0 22,6 422,4 774
0165 086 48 x 1,0 23,4 460,8 850
0165 087 52 x 1,0 24,1 499,2 911
0165 088 56 x 1,0 24,8 537,6 976
0165 089 60 x 1,0 25,5 576 1041
0165 003 2 x 1,5 7,2 28,8 79
0165 004 3 x 1,5 7,6 43,2 96
0165 005 4 x 1,5 8,4 57,6 118
0165 006 5 x 1,5 9,2 72 146
0165 090 6 x 1,5 10,2 86,4 177
0165 007 7 x 1,5 10,2 100,8 186
0165 091 8 x 1,5 11 115,2 215
0165 023 10 x 1,5 13,1 144 269
0165 008 12 x 1,5 13,6 172,8 307
0165 019 14 x 1,5 14,5 201,6 354
0165 017 16 x 1,5 15,3 230,4 401
0165 092 18 x 1,5 16,1 259,2 448
0165 093 19 x 1,5 16,1 273,6 457
0165 094 21 x 1,5 16,9 302,4 505
0165 095 24 x 1,5 19,3 345,6 591
0165 096 27 x 1,5 19,7 388,8 647
0165 097 30 x 1,5 20,4 432 708
0165 098 36 x 1,5 22 518,4 841
0165 099 37 x 1,5 22 532,8 849
0165 100 44 x 1,5 25,2 633,6 1029
0165 101 48 x 1,5 25,6 691,2 1104
0165 102 52 x 1,5 26,3 748,8 1184
0165 103 56 x 1,5 27,1 806,4 1270
0165 104 60 x 1,5 27,9 864 1356
0165 013 2 x 2,5 8,1 48 105
0165 010 3 x 2,5 8,6 72 130
0165 105 4 x 2,5 9,4 96 159
0165 106 5 x 2,5 10,5 120 202
0165 107 6 x 2,5 11,5 144 241
0165 108 7 x 2,5 11,5 168 255
0165 109 8 x 2,5 12,6 192 301
0165 110 10 x 2,5 15,1 240 377
0165 111 12 x 2,5 15,6 288 430
0165 112 14 x 2,5 16,4 336 488
0165 113 16 x 2,5 17,3 384 554
0165 114 18 x 2,5 18,3 432 621
0165 115 19 x 2,5 18,3 456 635
0165 116 21 x 2,5 19,6 504 721
0165 117 24 x 2,5 21,8 576 818
0165 118 27 x 2,5 22,3 648 899
0165 119 30 x 2,5 23,6 720 1007
0165 120 36 x 2,5 25,4 864 1196
0165 121 37 x 2,5 25,4 888 1210
0165 122 44 x 2,5 28,6 1056 1435
0165 123 48 x 2,5 29,1 1152 1544
0165 124 52 x 2,5 29,9 1248 01658
0165 125 56 x 2,5 30,9 1344 1781
0165 126 60 x 2,5 32 1440 1917
0165 031 2 x 4,0 9,5 76,8 152
0165 021 3 x 4,0 10,3 115,2 195
0165 127 4 x 4,0 11,3 153,6 241
0165 128 5 x 4,0 12,6 192 304
0165 129 7 x 4,0 13,7 268,8 386
0165 032 3 x 6,0 11,5 172,8 262
0165 130 4 x 6,0 12,8 230,4 332
0165 131 5 x 6,0 14,1 288 413
0165 132 7 x 6,0 15,7 403,2 538
0165 133 3 x 10,0 14,5 288 437
0165 134 4 x 10,0 15,9 384 546
0165 135 5 x 10,0 17,6 480 682
0165 136 7 x 10,0 19,7 672 899
0165 137 3 x 16,0 16,8 460,8 640
0165 138 4 x 16,0 19 614,4 826
0165 139 5 x 16,0 20,9 768 1029
0165 140 7 x 16,0 23,3 1075,2 1359
0165 141 3 x 25,0 20,6 720 965
0165 033 4 x 25,0 23,2 960 1241
0165 142 5 x 25,0 25,6 1200 1549
0165 143 3 x 35,0 23,5 1008 1298
0165 144 4 x 35,0 25,9 1344 1641
0165 145 5 x 35,0 28,7 1680 2056
0165 146 3 x 50,0 28,8 1440 1895
0165 147 4 x 50,0 32,1 1920 2414
0165 148 5 x 50,0 35,6 2400 3028

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.