GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-P 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych,
a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100 w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-P-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiY11Y-P-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHH-P-Nr  0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYv-P-Nr  0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu Liczba par x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
0475 004 2 x 2 x 0,5 9 19,2 82
0475 005 3 x 2 x 0,5 9,6 28,8 95
0475 006 4 x 2 x 0,5 10,7 38,4 122
0475 007 5 x 2 x 0,5 11,8 48 145
0475 008 6 x 2 x 0,5 13,1 57,6 175
0475 009 7 x 2 x 0,5 13,1 67,2 193
0475 010 8 x 2 x 0,5 13,9 76,8 215
0475 011 10 x 2 x 0,5 16 96 269
0475 012 12 x 2 x 0,5 16,8 115,2 309
0475 013 16 x 2 x 0,5 19,4 153,6 413
0475 014 18 x 2 x 0,5 20,4 172,8 455
0475 015 20 x 2 x 0,5 21,4 192 497
0475 016 25 x 2 x 0,5 24 240 625
0475 017 30 x 2 x 0,5 25,9 288 727
0475 018 40 x 2 x 0,5 29,5 384 932
0475 019 50 x 2 x 0,5 32,8 480 1149
0475 002 2 x 2 x 0,75 9,7 28,8 96
0475 020 3 x 2 x 0,75 10,4 43,2 118
0475 021 4 x 2 x 0,75 11,5 57,6 146
0475 003 5 x 2 x 0,75 12,8 72 181
0475 022 6 x 2 x 0,75 14 86,4 210
0475 023 7 x 2 x 0,75 14 100,8 233
0475 001 8 x 2 x 0,75 15,1 115,2 268
0475 024 10 x 2 x 0,75 17,2 144 327
0475 025 12 x 2 x 0,75 18 172,8 376
0475 026 16 x 2 x 0,75 20,8 230,4 503
0475 027 20 x 2 x 0,75 23,3 288 631
0475 028 2 x 2 x 1,0 10,5 38,4 119
0475 029 3 x 2 x 1,0 11,1 57,6 138
0475 030 4 x 2 x 1,0 12,4 76,8 178
0475 031 5 x 2 x 1,0 13,7 96 214
0475 032 6 x 2 x 1,0 15,1 115,2 256
0475 033 7 x 2 x 1,0 15,1 134,4 285
0475 034 8 x 2 x 1,0 16,1 153,6 319
0475 035 10 x 2 x 1,0 18,3 192 389
0475 036 12 x 2 x 1,0 19,6 230,4 470
0475 037 14 x 2 x 1,0 21 268,8 537
0475 038 16 x 2 x 1,0 22,2 307,2 602
0475 039 18 x 2 x 1,0 23,8 345,6 690
0475 040 20 x 2 x 1,0 24,9 384 754
0475 041 2 x 2 x 1,5 11,4 57,6 148
0475 042 3 x 2 x 1,5 12,3 86,4 180
0475 043 4 x 2 x 1,5 13,5 115,2 224
0475 044 5 x 2 x 1,5 15,1 144 278
0475 045 6 x 2 x 1,5 16,5 172,8 324
0475 046 7 x 2 x 1,5 16,5 201,6 363
0475 047 8 x 2 x 1,5 17,6 230,4 408
0475 048 10 x 2 x 1,5 20,5 288 520
0475 049 12 x 2 x 1,5 21,4 345,6 602
0475 050 14 x 2 x 1,5 23,3 403,2 712
0475 051 16 x 2 x 1,5 24,7 460,8 797
0475 052 18 x 2 x 1,5 26 518,4 884
0475 053 20 x 2 x 1,5 27,3 576 971
0475 054 2 x 2 x 2,5 13 96 201
0475 055 3 x 2 x 2,5 13,8 144 241
0475 056 4 x 2 x 2,5 15,5 192 312
0475 057 5 x 2 x 2,5 17,1 240 377
0475 058 6 x 2 x 2,5 19,1 288 461
0475 059 7 x 2 x 2,5 19,1 336 517
0475 060 8 x 2 x 2,5 20,3 384 582
0475 061 10 x 2 x 2,5 23,6 480 737
0475 062 12 x 2 x 2,5 24,7 576 853
0475 063 14 x 2 x 2,5 26,5 672 978
0475 064 16 x 2 x 2,5 28,1 768 1102

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.