GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane YSLYCY-JZ 300/500 V, YSLYCY-OZ 300/500 V, YSLYCY-JB 300/500 V i YSLYCY‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Przy instalacji na zewnątrz budynków kable wymagają osłony przed promieniowaniem UV.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLYCY-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLYCY‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLYCY-JZ 300/500 V i YSLYCY‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla w powłoce wewnętrznej z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YSLYCY-JZ OR 300/500 V, YSLYCY-OZ OR 300/500 V, YSLYCY-JB OR 300/500 V i YSLYCY‑OB OR 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YSLYSY-JZ 300/500 V, YSLYSY-OZ 300/500 V, YSLYSY-JB 300/500 V i YSLYSY‑OB 300/500 V  – kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej z ekranem w postaci oplotu z drutów stalowych ocynkowanych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 
 
 
 
 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 
Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
YSLYCY-JZ 300/500 V
1767 001 2x0,5 6,5 19,3 54
1767 002 3x0,5 6,8 24,2 63
1767 003 4x0,5 7,2 29,8 72
1767 004 5x0,5 7,7 35,6 85
1767 005 6x0,5 8,5 45,7 105
1767 006 7x0,5 8,5 50,5 107
1767 007 8x0,5 9,2 57,4 123
1767 008 10x0,5 10,3 69,7 146
1767 009 12x0,5 10,6 79,4 161
1767 010 14x0,5 11,0 90,1 177
1767 011 16x0,5 11,5 101,2 197
1767 012 18x0,5 12,2 111,8 221
1767 013 20x0,5 12,9 123,2 247
1767 014 21x0,5 12,9 128,0 247
1767 015 27x0,5 14,3 160,5 300
1767 016 30x0,5 14,7 175,9 323
1767 017 36x0,5 16,0 214,3 388
1767 018 40x0,5 16,7 235,7 423
1767 019 44x0,5 17,8 258,3 461
1767 020 48x0,5 18,3 278,4 497
1767 021 52x0,5 18,7 298,8 527
1767 022 56x0,5 19,2 319,6 560
1767 023 61x0,5 19,7 345,1 596
1767 024 2x0,75 6,9 24,4 62
1767 025 3x0,75 7,1 32,0 72
1767 026 4x0,75 7,6 40,2 85
1767 027 5x0,75 8,1 48,4 100
1767 028 6x0,75 9,2 62,2 129
1767 029 7x0,75 9,2 69,4 133
1767 030 8x0,75 9,7 77,1 145
1767 031 10x0,75 11,0 94,9 175
1767 032 12x0,75 11,3 110,0 195
1767 033 14x0,75 11,8 125,7 217
1767 034 16x0,75 12,7 142,3 253
1767 035 18x0,75 13,3 157,9 278
1767 036 20x0,75 13,8 173,6 303
1767 037 21x0,75 13,8 180,8 305
1767 038 27x0,75 15,7 235,0 387
1767 039 30x0,75 16,3 258,4 424
1767 040 36x0,75 17,4 305,1 493
1767 041 40x0,75 18,0 335,9 530
1767 042 44x0,75 19,4 368,2 587
1767 043 48x0,75 19,7 397,9 624
1767 044 52x0,75 20,4 429,0 674
1767 045 56x0,75 20,9 459,2 716
1767 046 61x0,75 21,7 497,1 774
1767 047 2x1,0 7,2 29,8 69
1767 048 3x1,0 7,5 40,0 83
1767 049 4x1,0 8,1 50,8 99
1767 050 5x1,0 9,1 65,9 129
1767 051 6x1,0 9,7 77,1 149
1767 052 7x1,0 9,7 86,7 154
1767 053 8x1,0 10,3 98,5 172
1767 054 10x1,0 11,7 120,6 207
1767 055 12x1,0 12,5 141,4 244
1767 056 14x1,0 13,0 161,9 271
1767 057 16x1,0 13,5 182,4 301
1767 058 18x1,0 14,2 203,4 333
1767 059 20x1,0 14,8 224,1 365
1767 060 21x1,0 14,8 233,7 367
1767 061 27x1,0 17,0 303,8 474
1767 062 30x1,0 17,5 334,1 513
1767 063 36x1,0 18,9 395,5 607
1767 064 40x1,0 19,5 435,7 653
1767 065 44x1,0 21,3 479,1 733
1767 066 48x1,0 21,6 518,4 781
1767 067 52x1,0 22,1 558,4 832
1767 068 56x1,0 22,9 620,6 908
1767 069 61x1,0 23,5 671,2 969
1767 070 2x1,5 8,5 45,7 96
1767 071 3x1,5 8,8 60,9 116
1767 072 4x1,5 9,7 77,1 143
1767 073 5x1,5 10,4 93,7 171
1767 074 6x1,5 11,1 109,5 197
1767 075 7x1,5 11,1 123,9 206
1767 076 8x1,5 12,1 140,4 236
1767 077 10x1,5 14,0 174,1 292
1767 078 12x1,5 14,4 203,9 330
1767 079 14x1,5 15,3 241,0 382
1767 080 16x1,5 16,3 272,8 436
1767 081 18x1,5 17,0 303,8 481
1767 082 20x1,5 17,8 335,1 530
1767 083 21x1,5 17,8 349,5 533
1767 084 27x1,5 20,3 443,0 675
1767 085 30x1,5 20,9 488,0 732
1767 086 36x1,5 22,8 601,1 890
1767 087 40x1,5 23,5 661,6 958
1767 088 44x1,5 25,6 727,2 1071
1767 089 48x1,5 26,0 786,4 1143
1767 090 52x1,5 26,9 873,2 1245
1767 091 56x1,5 27,8 934,4 1338
1767 092 61x1,5 28,7 1011,3 1442
1767 093 2x2,5 10,1 68,5 135
1767 094 3x2,5 10,6 93,8 167
1767 095 4x2,5 11,4 120,4 202
1767 096 5x2,5 12,7 147,1 255
1767 097 6x2,5 13,7 173,3 299
1767 098 7x2,5 13,7 197,3 313
1767 099 8x2,5 14,6 223,6 350
1767 100 10x2,5 17,4 285,9 451
1767 101 12x2,5 17,9 335,4 512
1767 102 14x2,5 18,9 385,9 584
1767 103 16x2,5 20,0 437,3 664
1767 104 18x2,5 21,0 488,4 737
1767 105 20x2,5 22,1 539,2 822
1767 106 21x2,5 22,1 563,2 827
1767 107 27x2,5 25,4 740,7 1072
1767 108 30x2,5 26,3 816,5 1166
1767 109 36x2,5 28,7 996,9 1422
1767 110 40x2,5 29,7 1098,2 1534
1767 111 44x2,5 32,3 1206,9 1708
1767 112 48x2,5 32,8 1305,5 1826
1767 113 52x2,5 33,8 1405,7 1963
1767 114 56x2,5 34,8 1507,0 2096
1767 115 61x2,5 35,9 1632,8 2258
1767 116 2x4 10,8 99,1 165
1767 117 3x4 11,3 138,8 208
1767 118 4x4 12,6 180,1 267
1767 119 5x4 13,7 221,3 325
1767 120 7x4 14,7 300,7 406
1767 121 2x6 12,1 140,4 216
1767 122 3x6 13,0 200,3 285
1767 123 4x6 14,0 260,5 352
1767 124 5x6 15,5 328,0 445
1767 125 7x6 16,9 447,5 569
1767 126 2x10 15,7 232,6 363
1767 127 3x10 16,8 331,9 484
1767 128 4x10 18,4 432,3 613
1767 129 5x10 20,3 534,2 767
1767 130 7x10 22,2 731,5 987
1767 131 2x16 18,3 355,2 517
1767 132 3x16 19,3 511,9 690
1767 133 4x16 21,5 671,7 892
1767 134 5x16 23,6 854,0 1128
1767 135 7x16 26,0 1170,4 1473
1767 136 2x25 21,8 538,2 740
1767 137 3x25 23,3 804,8 1022
1767 138 4x25 25,9 1054,8 1320
1767 139 5x25 28,9 1333,9 1695
1767 140 7x25 31,8 1828,2 2211
1767 141 2x35 24,7 761,8 989
1767 142 3x35 26,2 1104,1 1343
1767 143 4x35 29,2 1479,5 1764
1767 144 5x35 32,4 1831,4 2225
1767 145 7x35 35,6 2519,2 2915
1767 146 2x50 30,1 1100,3 1417
1767 147 3x50 32,4 1591,4 1958
1767 148 4x50 35,8 2088,3 2525
1767 149 5x50 39,8 2587,3 3208
1767 150 7x50 43,8 3567,4 4197
YSLYCY-OZ 300/500 V
1768 001 2x0,5 6,5 19,3 54
1768 002 3x0,5 6,8 24,2 63
1768 003 4x0,5 7,2 29,8 72
1768 004 5x0,5 7,7 35,6 85
1768 005 7x0,5 8,5 50,5 107
1768 006 2x0,75 6,9 24,4 62
1768 007 3x0,75 7,1 32,0 72
1768 008 4x0,75 7,6 40,2 85
1768 009 5x0,75 8,1 48,4 100
1768 010 7x0,75 9,2 69,4 133
1768 011 2x1,0 7,2 29,8 69
1768 012 3x1,0 7,5 40,0 83
1768 013 4x1,0 8,1 50,8 99
1768 014 5x1,0 9,1 65,9 129
1768 015 7x1,0 9,7 86,7 154
1768 016 2x1,5 8,5 45,7 96
1768 017 3x1,5 8,8 60,9 116
1768 018 4x1,5 9,7 77,1 143
1768 019 5x1,5 10,4 93,7 171
1768 020 7x1,5 11,1 123,9 206
1768 021 2x2,5 10,1 68,5 135
1768 022 3x2,5 10,6 93,8 167
1768 023 4x2,5 11,4 120,4 202
1768 024 5x2,5 12,7 147,1 255
1768 025 7x2,5 13,7 197,3 313
1768 026 2x4 10,8 99,1 165
1768 027 3x4 11,3 138,8 208
1768 028 4x4 12,6 180,1 267
1768 029 5x4 13,7 221,3 325
1768 030 7x4 14,7 300,7 406
1768 031 2x6 12,1 140,4 216
1768 032 3x6 13,0 200,3 285
1768 033 4x6 14,0 260,5 352
1768 034 5x6 15,5 328,0 445
1768 035 7x6 16,9 447,5 569
1768 036 2x10 15,7 232,6 363
1768 037 3x10 16,8 331,9 484
1768 038 4x10 18,4 432,3 613
1768 039 5x10 20,3 534,2 767
1768 040 7x10 22,2 731,5 987
1768 041 2x16 18,3 355,2 517
1768 042 3x16 19,3 511,9 690
1768 043 4x16 21,5 671,7 892
1768 044 5x16 23,6 854,0 1128
1768 045 7x16 26,0 1170,4 1473
1768 046 2x25 21,8 538,2 740
1768 047 3x25 23,3 804,8 1022
1768 048 4x25 25,9 1054,8 1320
1768 049 5x25 28,9 1333,9 1695
1768 050 7x25 31,8 1828,2 2211
1768 051 2x35 24,7 761,8 989
1768 052 3x35 26,2 1104,1 1343
1768 053 4x35 29,2 1479,5 1764
1768 054 5x35 32,4 1831,4 2225
1768 055 7x35 35,6 2519,2 2915
1768 056 2x50 30,1 1100,3 1417
1768 057 3x50 32,4 1591,4 1958
1768 058 4x50 35,8 2088,3 2525
1768 059 5x50 39,8 2587,3 3208
1768 060 7x50 43,8 3567,4 4197
YSLYCY-JB 300/500 V
1769 001 3x0,5 6,8 24,2 63
1769 002 5x0,5 7,7 35,6 85
1769 003 3x0,75 7,1 32,0 72
1769 004 5x0,75 8,1 48,4 100
1769 005 3x1,0 7,5 40,0 83
1769 006 5x1,0 9,1 65,9 129
1769 007 3x1,5 8,8 60,9 116
1769 008 5x1,5 10,4 93,7 171
1769 009 3x2,5 10,6 93,8 167
1769 010 5x2,5 12,7 147,1 255
1769 011 3x4 11,3 138,8 208
1769 012 5x4 13,7 221,3 325
1769 013 3x6 13,0 200,3 285
1769 014 5x6 15,5 328,0 445
1769 015 3x10 16,8 331,9 484
1769 016 5x10 20,3 534,2 767
1769 017 3x16 19,3 511,9 690
1769 018 5x16 23,6 854,0 1128
1769 019 3x25 23,3 804,8 1022
1769 020 5x25 28,9 1333,9 1695
1769 021 3x35 26,2 1104,1 1343
1769 022 5x35 32,4 1831,4 2225
1769 023 3x50 32,4 1591,4 1958
1769 024 5x50 39,8 2587,3 3208
YSLYCY-OB 300/500 V
1770 001 2x0,5 6,5 19,3 54
1770 002 4x0,5 7,2 29,8 72
1770 003 2x0,75 6,9 24,4 62
1770 004 4x0,75 7,6 40,2 85
1770 005 2x1,0 7,2 29,8 69
1770 006 4x1,0 8,1 50,8 99
1770 007 2x1,5 8,5 45,7 96
1770 008 4x1,5 9,7 77,1 143
1770 009 2x2,5 10,1 68,5 135
1770 010 4x2,5 11,4 120,4 202
1770 011 2x4 10,8 99,1 165
1770 012 4x4 12,6 180,1 267
1770 013 2x6 12,1 140,4 216
1770 014 4x6 14,0 260,5 352
1770 015 2x10 15,7 232,6 363
1770 016 4x10 18,4 432,3 613
1770 017 2x16 18,3 355,2 517
1770 018 4x16 21,5 671,7 892
1770 019 2x25 21,8 538,2 740
1770 020 4x25 25,9 1054,8 1320
1770 021 2x35 24,7 761,8 989
1770 022 4x35 29,2 1479,5 1764
1770 023 2x50 30,1 1100,3 1417
1770 024 4x50 35,8 2088,3 2525
 
Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.