GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL KS-Y(St)Y-Nr-O (9) 300/500 V i TECHNOKONTROL KS-Y(St)Yżo-Nr-O (9) 300/500 V, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe, z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOKONTROL KS-Y(St)Yżo-Nr-O (9) 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miedzi ocynowanej, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

4,61

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

160

170

180

180

200

210


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Indukcyjność, około

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

0,7 mH/km

 

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      podczas pracy

      podczas układania

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

12 x średnica kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0980 003

2x0,5

6,2

14,4

57

0980 004

3x0,5

6,4

19,2

64

0980 005

4x0,5

6,9

24,0

74

0980 006

5x0,5

7,3

28,8

85

0980 007

7x0,5

7,8

38,4

100

0980 008

10x0,5

9,4

53,0

131

0980 009

14x0,5

10,1

72,0

162

0980 010

19x0,5

11,0

96,0

205

0980 011

24x0,5

12,6

120,0

250

0980 012

27x0,5

12,8

134,0

270

0980 013

30x0,5

13,3

149,0

295

0980 014

36x0,5

14,2

178,0

345

0980 015

2x0,75

6,6

21,6

69

0980 016

3x0,75

6,8

28,8

78

0980 017

4x0,75

7,3

36,0

91

0980 018

5x0,75

7,8

43,2

105

0980 019

7x0,75

8,3

58,0

126

0980 020

10x0,75

10,1

79,0

166

0980 021

14x0,75

10,9

108,0

210

0980 022

19x0,75

11,9

144,0

265

0980 023

24x0,75

13,7

180,0

325

0980 024

27x0,75

14,0

202,0

355

0980 025

30x0,75

14,4

223,0

385

0980 026

36x0,75

15,5

266,0

455

0980 001

2x1

6,9

28,8

80

0980 027

3x1

7,2

38,4

91

0980 028

4x1

7,7

48,0

106

0980 029

5x1

8,2

58,0

124

0980 030

7x1

8,8

77,0

150

0980 031

10x1

10,7

106,0

199

0980 032

14x1

11,5

144,0

255

0980 033

19x1

12,7

192,0

320

0980 034

24x1

14,6

240,0

395

0980 035

27x1

14,9

269,0

435

0980 036

30x1

15,4

298,0

470

0980 037

36x1

16,5

355,0

555

0980 038

2x1,5

7,8

43,2

106

0980 039

3x1,5

8,1

58,0

124

0980 040

4x1,5

8,7

72,0

146

0980 002

5x1,5

9,4

86,0

171

0980 041

7x1,5

10,1

115,0

210

0980 042

10x1,5

12,5

158,0

280

0980 043

14x1,5

13,5

216,0

360

0980 044

19x1,5

14,9

288,0

460

0980 045

24x1,5

17,3

360,0

565

0980 046

27x1,5

17,6

403,0

620

0980 047

30x1,5

18,7

446,0

695

0980 048

2x2,5

8,6

72,0

146

0980 049

3x2,5

9,0

96,0

172

0980 050

4x2,5

9,7

120,0

210

0980 051

5x2,5

10,5

144,0

245

0980 052

7x2,5

11,3

192,0

300

0980 053

10x2,5

14,1

264,0

405

0980 054

14x2,5

15,3

360,0

525

0980 055

19x2,5

16,9

480,0

675

0980 056

2x4

9,9

115,0

215

0980 057

3x4

10,5

154,0

255

0980 058

4x4

11,4

192,0

305

0980 059

5x4

12,3

230,0

365

0980 060

7x4

13,4

307,0

455

0980 061

10x4

16,8

422,0

615

0980 062

14x4

18,7

576,0

815

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.