GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YSLY-Nr-O (9) 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YSLYv-Nr-O (9) 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

100

110

120

130

140


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0995 003

2 x 0,5

6,0

9,6

51

0995 004

3 x 0,5

6,3

14,4

60

0995 005

4 x 0,5

6,9

19,2

72

0995 006

5 x 0,5

7,5

24,0

87

0995 007

6 x 0,5

8,1

28,8

102

0995 008

7 x 0,5

8,1

33,6

105

0995 009

8 x 0,5

8,8

38,4

122

0995 010

10 x 0,5

10,5

48,0

154

0995 011

12 x 0,5

10,8

57,6

172

0995 012

14 x 0,5

11,4

67,2

194

0995 013

16 x 0,5

12,2

76,8

224

0995 014

18 x 0,5

12,8

86,4

249

0995 015

19 x 0,5

12,8

91,2

253

0995 016

21 x 0,5

13,5

100,8

279

0995 017

24 x 0,5

15,2

115,2

324

0995 018

27 x 0,5

15,5

129,6

352

0995 019

30 x 0,5

16,1

144,0

384

0995 020

36 x 0,5

17,3

172,8

453

0995 021

37 x 0,5

17,3

177,6

456

0995 022

40 x 0,5

18,0

192,0

493

0995 023

44 x 0,5

19,9

211,2

558

0995 024

48 x 0,5

20,2

230,4

596

0995 025

52 x 0,5

20,8

249,6

638

0995 026

56 x 0,5

21,4

268,8

682

0995 027

60 x 0,5

22,0

288,0

727

0995 028

2 x 0,75

6,4

14,4

61

0995 029

3 x 0,75

6,7

21,6

71

0995 030

4 x 0,75

7,3

28,8

85

0995 031

5 x 0,75

8,0

36,0

104

0995 032

6 x 0,75

8,7

43,2

124

0995 033

7 x 0,75

8,7

50,4

128

0995 034

8 x 0,75

9,4

57,6

149

0995 035

10 x 0,75

11,2

72,0

187

0995 036

12 x 0,75

11,6

86,4

211

0995 037

14 x 0,75

12,4

100,8

243

0995 038

16 x 0,75

13,1

115,2

275

0995 039

18 x 0,75

13,8

129,6

307

0995 040

19 x 0,75

13,8

136,8

312

0995 041

21 x 0,75

14,7

151,2

351

0995 042

24 x 0,75

16,3

172,8

398

0995 043

27 x 0,75

16,7

194,4

435

0995 044

30 x 0,75

17,3

216,0

475

0995 045

36 x 0,75

19,0

259,2

579

0995 046

37 x 0,75

19,0

266,4

584

0995 047

40 x 0,75

19,7

288,0

630

0995 048

44 x 0,75

21,4

316,8

691

0995 049

48 x 0,75

21,7

345,6

740

0995 050

52 x 0,75

22,3

374,4

792

0995 051

56 x 0,75

23,4

403,2

870

0995 052

60 x 0,75

24,1

432,0

928

0995 001

2 x 1,0

6,7

19,2

69

0995 053

3 x 1,0

7,1

28,8

83

0995 054

4 x 1,0

7,8

38,4

101

0995 055

5 x 1,0

8,5

48,0

124

0995 056

6 x 1,0

9,2

57,6

147

0995 057

7 x 1,0

9,2

67,2

153

0995 058

8 x 1,0

10,2

76,8

183

0995 059

10 x 1,0

12,2

96,0

230

0995 060

12 x 1,0

12,5

115,2

259

0995 061

14 x 1,0

13,2

134,4

293

0995 062

16 x 1,0

13,9

153,6

331

0995 063

18 x 1,0

14,9

172,8

377

0995 064

19 x 1,0

14,9

182,4