GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione giętkie kable TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnvKSLYżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną, czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.
TECHNOKONTROL HKSLH-NR 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0813 031

2 x 0,75

6,4

14,4

49

0813 055

3 x 0,75

6,8

21,6

62

0813 026

4 x 0,75

7,4

28,8

76

0813 045

5 x 0,75

8,0

36,0

94

0813 056

6 x 0,75

8,7

43,2

112

0813 025

7 x 0,75

8,7

50,4

116

0813 057

8 x 0,75

9,4

57,6

135

0813 027

10 x 0,75

11,2

72,0

165

0813 058

12 x 0,75

11,6

86,4

190

0813 043

14 x 0,75

12,4

100,8

222

0813 046

16 x 0,75

13,1

115,2

252

0813 059

20 x 0,75

14,7

144,0

320

0813 060

21 x 0,75

14,7

151,2

324

0813 061

25 x 0,75

16,6

180,0

390

0813 062

32 x 0,75

17,9

230,4

472

0813 063

37 x 0,75

19,0

266,4

541

0813 047

40 x 0,75

19,7

288,0

584

0813 064

42 x 0,75

20,4

302,4

625

0813 065

50 x 0,75

22,2

360,0

723

0813 066

56 x 0,75

23,3

403,2

808

0813 067

61 x 0,75

24,0

439,2

866

0813 068

65 x 0,75

24,7

468,0

921

0813 069

75 x 0,75

26,7

540,0

1044

0813 070

80 x 0,75

27,3

576,0

1104

0813 071

100 x 0,75

30,0

720,0

1368

0813 016

2 x 1,0

6,8

19,2

56

0813 021

3 x 1,0

7,2

28,8

72

0813 018

4 x 1,0

7,8

38,4

89

0813 048

5 x 1,0

8,5

48,0

110

0813 049

6 x 1,0

9,3

57,6

131

0813 010

7 x 1,0

9,3

67,2

137

0813 032

8 x 1,0

10,2

76,8

165

0813 019

10 x 1,0

12,2

96,0

203

0813 033

12 x 1,0

12,5

115,2

232

0813 011

14 x 1,0

13,2

134,4

264

0813 050

16 x 1,0

13,9

153,6

300

0813 040

20 x 1,0

15,6

192,0

381

0813 041

21 x 1,0

15,6

201,6

387

0813 051

25 x 1,0

17,7

240,0

466

0813 052

32 x 1,0

19,5

307,2

588

0813 053

37 x 1,0

20,2

355,2

650

0813 028

40 x 1,0

21,0

384,0

703

0813 072

42 x 1,0

21,8

403,2

753

0813 073

50 x 1,0

24,2

480,0

897

0813 074

56 x 1,0

24,9

537,6

974

0813 075

61 x 1,0

25,6

585,6

1045

0813 076

65 x 1,0

26,4

624,0

1112

0813 077

75 x 1,0

28,5

720,0

1263

0813 078

80 x 1,0

29,1

768,0

1337

0813 079

100 x 1,0

32,3

960,0

1677

0813 002

2 x 1,5

7,3

28,8

68

0813 005

3 x 1,5

7,7

43,2

89

0813 020

4 x 1,5

8,5

57,6

111

0813 004

5 x 1,5

9,3

72,0

139

0813 042

6 x 1,5

10,3

86,4

171

0813 003

7 x 1,5

10,3

100,8

180

0813 054

8 x 1,5

11,1

115,2

210

0813 001

10 x 1,5

13,2

144,0

257

0813 034

12 x 1,5

13,7

172,8

297

0813 006

14 x 1,5

14,6

201,6

346

0813 035

16 x 1,5

15,4

230,4

393

0813 036

20 x 1,5

17,0

288,0

491

0813 080

21 x 1,5

17,0

302,4

499

0813 037

25 x 1,5

19,8

360,0

621

0813 038

32 x 1,5

21,3

460,8

758

0813 039

37 x 1,5

22,1

532,8

843

0813 081

40 x 1,5

23,4

576,0

936

0813 082

42 x 1,5

24,2

604,8

999

0813 083

50 x 1,5

26,4

720,0

1160

0813 084

56 x 1,5

27,2

806,4

1264

0813 085

61 x 1,5

28,0

878,4

1360

0813 086

65 x 1,5

28,9

936,0

1448

0813 087

75 x 1,5

31,4

1080,0

1663

0813 088

80 x 1,5

32,1

1152,0

1763

0813 089

100 x 1,5

35,5

1440,0

2192

0813 024

2 x 2,5

8,2

48,0

89

0813 014

3 x 2,5

8,7

72,0

119

0813 015

4 x 2,5

9,5

96,0

149

0813 009

5 x 2,5

10,6

120,0

193

0813 090

6 x 2,5

11,6

144,0

231

0813 017

7 x 2,5

11,6

168,0

246

0813 091

8 x 2,5

12,7

192,0

293

0813 092

10 x 2,5

15,2

240,0

359

0813 093

12 x 2,5

15,7

288,0

417

0813 012

14 x 2,5

16,5

336,0

476

0813 094

16 x 2,5

17,4

384,0

542

0813 095

20 x 2,5

19,7

480,0

698

0813 096

21 x 2,5

19,7

504,0

712

0813 097

25 x 2,5

22,4

600,0

857

0813 098

32 x 2,5

24,6

768,0

1078

0813 099

37 x 2,5

25,5

888,0

1201

0813 100

40 x 2,5

26,5

960,0

1300

0813 101

42 x 2,5

27,5

1008,0

1387

0813 102

50 x 2,5

30,0

1200,0

1616

0813 103

56 x 2,5

31,0

1344,0

1768

0813 104

61 x 2,5

32,1

1464,0

1921

0813 105

65 x 2,5

33,1

1560,0

2047

0813 106

75 x 2,5

35,8

1800,0

2333

0813 107

80 x 2,5

36,6

1920,0

2475

0813 108

100 x 2,5

40,7

2400,0

3107

0813 013

2 x 4,0

9,6

76,8

127

0813 109

3 x 4,0

10,4

115,2

177

0813 110

4 x 4,0

11,4

153,6

225

0813 111

5 x 4,0

12,7

192,0

289

0813 112

7 x 4,0

13,8

268,8

372

0813 113

3 x 6,0

11,6

172,8

238

0813 114

4 x 6,0

12,9

230,4

311

0813 115

5 x 6,0

14,4

288,0

400

0813 116

7 x 6,0

15,8

403,2

518

0813 117

3 x 10,0

14,6

288,0

396

0813 118

4 x 10,0

16,0

384,0

509

0813 119

5 x 10,0

17,7

480,0

644

0813 120

7 x 10,0

19,8

672,0

864

0813 121

3 x 16,0

16,9

460,8

580

0813 122

4 x 16,0

19,1

614,4

772

0813 123

5 x 16,0

21,0

768,0

976

0813 124

7 x 16,0

23,4

1075,2

1309

0813 125

3 x 25,0

20,7

720,0

872

0813 126

4 x 25,0

23,3

960,0

1155

0813 127

5 x 25,0

25,7

1200,0

1463

0813 128

3 x 35,0

23,6

1008,0

1176

0813 129

4 x 35,0

26,0

1344,0

1528

0813 130

5 x 35,0

28,8

1680,0

1938

0813 131

3 x 50,0

28,9

1440,0

1691

0813 132

4 x 50,0

32,2

1920,0

2222

0813 133

5 x 50,0

35,7

2400,0

2830

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.