GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione giętkie kable TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V zielono‑żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLYżo-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLH-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 300/500 V - kable bezhalo-genowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0371 046

2 x 0,5

4,7

9,6

28

0371 047

3 x 0,5

5,0

14,4

35

0371 048

4 x 0,5

5,4

19,2

43

0371 021

5 x 0,5

5,9

24,0

53

0371 049

6 x 0,5

6,4

28,8

62

0371 006

7 x 0,5

6,4

33,6

65

0371 050

8 x 0,5

6,9

38,4

76

0371 051

10 x 0,5

8,0

48,0

90

0371 052

12 x 0,5

8,3

57,6

104

0371 053

14 x 0,5

8,7

67,2

117

0371 054

16 x 0,5

9,2

76,8

134

0371 055

20 x 0,5

10,6

96,0

177

0371 056

21 x 0,5

10,6

100,8

180

0371 057

25 x 0,5

12,2

120,0

222

0371 058

32 x 0,5

13,1

153,6

268

0371 059

37 x 0,5

13,6

177,6

297

0371 060

42 x 0,5

14,8

201,6

350

0371 061

50 x 0,5

16,1

240,0

405

0371 062

56 x 0,5

16,6

268,8

440

0371 063

61 x 0,5

17,1

292,8

472

0371 022

2 x 0,75

5,1

14,4

34

0371 023

3 x 0,75

5,3

21,6

43

0371 011

4 x 0,75

5,8

28,8

53

0371 014

5 x 0,75

6,3

36,0

66

0371 064

6 x 0,75

6,9

43,2

79

0371 019

7 x 0,75

6,9

50,4

83

0371 013

8 x 0,75

7,4

57,6

97

0371 065

10 x 0,75

8,7

72,0

116

0371 066

12 x 0,75

9,0

86,4

134

0371 067

14 x 0,75

9,9

100,8

162

0371 039

16 x 0,75

10,4

115,2

184

0371 068

20 x 0,75

11,5

144,0

228

0371 015

21 x 0,75

11,5

151,2

233

0371 069

25 x 0,75

13,3

180,0

287

0371 070

32 x 0,75

14,5

230,4

357

0371 071

37 x 0,75

15,0

266,4

395

0371 072

42 x 0,75

16,1

302,4

456

0371 073

50 x 0,75

17,6

360,0

530

0371 004

2 x 1,0

5,4

19,2

40

0371 012

3 x 1,0

5,7

28,8

52

0371 005

4 x 1,0

6,3

38,4

65

0371 018

5 x 1,0

6,8

48,0

81

0371 017

6 x 1,0

7,4

57,6

97

0371 074

7 x 1,0

7,4

67,2

103

0371 040

8 x 1,0

8,0

76,8

119

0371 025

10 x 1,0

9,8

96,0

153

0371 041

12 x 1,0

10,2

115,2

177

0371 027

14 x 1,0

10,7

134,4

201

0371 042

16 x 1,0

11,2

153,6

228

0371 075

20 x 1,0

12,7

192,0

291

0371 016

21 x 1,0

12,7

201,6

297

0371 076

25 x 1,0

14,6

240,0

364

0371 077

32 x 1,0

15,7

307,2

445

0371 078

37 x 1,0

16,3

355,2

495

0371 079

42 x 1,0

17,5

403,2

571

0371 080

50 x 1,0

19,3

480,0

675

0371 002

2 x 1,5

6,0

28,8

51

0371 007

3 x 1,5

6,3

43,2

67

0371 001

4 x 1,5

6,9

57,6

85

0371 030

5 x 1,5

7,6

72,0

106

0371 026

6 x 1,5

8,2

86,4

127

0371 034

7 x 1,5

8,2

100,8

136

0371 010

8 x 1,5

8,9

115,2

159

0371 033

10 x 1,5

10,9

144,0

201

0371 029

12 x 1,5

11,3

172,8

234

0371 003

14 x 1,5

12,1

201,6

273

0371 035

16 x 1,5

12,7

230,4

311

0371 081

20 x 1,5

14,3

288,0

395

0371 082

21 x 1,5

14,3

302,4

404

0371 083

25 x 1,5

16,2

360,0

484

0371 084

32 x 1,5

17,5

460,8

596

0371 085

37 x 1,5

18,4

532,8

676

0371 086

42 x 1,5

19,8

604,8

779

0371 087

50 x 1,5

21,6

720,0

909

0371 037

2 x 2,5

6,8

48,0

71

0371 088

3 x 2,5

7,2

72,0

96

0371 008

4 x 2,5

7,9

96,0

123

0371 089

5 x 2,5

8,7

120,0

154

0371 009

6 x 2,5

9,9

144,0

196

0371 031

7 x 2,5

9,9

168,0

210

0371 043

8 x 2,5

10,8

192,0

245

0371 036

10 x 2,5

12,8

240,0

301

0371 044

12 x 2,5

13,3

288,0

351

0371 090

14 x 2,5

14,2

336,0

410

0371 091

16 x 2,5

14,9

384,0

466

0371 092

20 x 2,5

16,6

480,0

583

0371 093

21 x 2,5

16,6

504,0

597

0371 094

25 x 2,5

19,1

600,0

729

0371 095

2 x 4,0

8,2

76,8

103

0371 096

3 x 4,0

8,7

115,2

143

0371 045

4 x 4,0

10,0

153,6

194

0371 097

5 x 4,0

11,0

192,0

243

0371 098

7 x 4,0

12,2

268,8

322

0371 099

3 x 6,0

10,5

172,8

216

0371 020

4 x 6,0

11,6

230,4

278

0371 100

5 x 6,0

12,9

288,0

357

0371 101

7 x 6,0

14,4

403,2

474

0371 102

3 x 10,0

13,3

288,0

361

0371 103

4 x 10,0

14,9

384,0

475

0371 104

5 x 10,0

16,4

480,0

600

0371 105

7 x 10,0

18,0

672,0

790

0371 106

3 x 16,0

15,9

460,8

549

0371 107

4 x 16,0

17,5

614,4

713

0371 108

5 x 16,0

19,5

768,0

913

0371 109

7 x 16,0

21,4

1075,2

1211

0371 110

3 x 25,0

18,6

720,0

795

0371 111

4 x 25,0

20,6

960,0

1036

0371 112

5 x 25,0

22,9

1200,0

1325

0371 113

3 x 35,0

21,9

1008,0

1097

0371 114

4 x 35,0

24,5

1344,0

1447

0371 115

5 x 35,0

27,1

1680,0

1839

0371 116

3 x 50,0

27,5

1440,0

1608

0371 117

4 x 50,0

30,5

1920,0

2107

0371 118

5 x 50,0

34,0

2400,0

2707

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.