GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V, giętkie, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-P-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr-O 300/500 V - kable przez-naczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN EN 60811‑2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLY-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmoc-nioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.
TECHNOKONTROL HKSLH-P 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHP-Nr 300/500 V - kable bezhaloge-nowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0372 008

2 x 2 x 0,5

7,0

19,2

53

0372 009

3 x 2 x 0,5

7,4

28,8

63

0372 010

4 x 2 x 0,5

8,2

38,4

79

0372 011

5 x 2 x 0,5

9,0

48,0

94

0372 012

6 x 2 x 0,5

10,2

57,6

120

0372 013

7 x 2 x 0,5

10,2

67,2

133

0372 014

8 x 2 x 0,5

10,9

76,8

148

0372 015

10 x 2 x 0,5

12,6

96,0

187

0372 016

12 x 2 x 0,5

13,1

115,2

214

0372 017

14 x 2 x 0,5

14,2

134,4

251

0372 018

16 x 2 x 0,5

15,1

153,6

282

0372 019

18 x 2 x 0,5

15,8

172,8

311

0372 020

20 x 2 x 0,5

16,6

192,0

340

0372 021

24 x 2 x 0,5

18,0

230,4

398

0372 022

25 x 2 x 0,5

18,5

240,0

422

0372 023

27 x 2 x 0,5

19,1

259,2

451

0372 024

30 x 2 x 0,5

20,0

288,0

494

0372 025

31 x 2 x 0,5

20,3

297,6

508

0372 026

33 x 2 x 0,5

20,9

316,8

537

0372 005

2 x 2 x 0,75

7,6

28,8

69

0372 027

3 x 2 x 0,75

8,1

43,2

80

0372 028

4 x 2 x 0,75

8,9

57,6

100

0372 029

5 x 2 x 0,75

10,2

72,0

131

0372 030

7 x 2 x 0,75

11,1

100,8

169

0372 031

8 x 2 x 0,75

12,1

115,2

196

0372 032

10 x 2 x 0,75

13,7

144,0

239

0372 033

12 x 2 x 0,75

14,6

172,8

284

0372 034

16 x 2 x 0,75

16,5

230,4

364

0372 035

18 x 2 x 0,75

17,3

259,2

403

0372 036

20 x 2 x 0,75

18,4

288,0

452

0372 037

24 x 2 x 0,75

19,9

345,6

530

0372 038

25 x 2 x 0,75

20,2

360,0

549

0372 039

27 x 2 x 0,75

20,9

388,8

587

0372 040

2 x 2 x 1,0

8,2

38,4

81

0372 041

3 x 2 x 1,0

8,7

57,6

97

0372 042

4 x 2 x 1,0

10,0

76,8

133

0372 002

5 x 2 x 1,0

11,0

96,0

160

0372 003

7 x 2 x 1,0

12,3

134,4

215

0372 004

10 x 2 x 1,0

15,1

192,0

303

0372 043

12 x 2 x 1,0

15,8

230,4

352

0372 044

14 x 2 x 1,0

16,9

268,8

402

0372 045

16 x 2 x 1,0

17,9

307,2

453

0372 001

18 x 2 x 1,0

19,0

345,6

512

0372 046

20 x 2 x 1,0

19,9

384,0

562

0372 047

24 x 2 x 1,0

21,6

460,8

661

0372 048

2 x 2 x 1,5

9,2

57,6

103

0372 049

3 x 2 x 1,5

10,1

86,4

138

0372 050

4 x 2 x 1,5

11,1

115,2

173

0372 051

5 x 2 x 1,5

12,5

144,0

216

0372 052

7 x 2 x 1,5

13,6

201,6

284

0372 053

10 x 2 x 1,5

16,8

288,0

402

0372 054

12 x 2 x 1,5

17,6

345,6

468

0372 055

14 x 2 x 1,5

19,0

403,2

547

0372 056

16 x 2 x 1,5

20,2

460,8

617

0372 057

20 x 2 x 1,5

22,3

576,0

754

0372 058

2 x 2 x 2,5

11,0

96,0

158

0372 059

3 x 2 x 2,5

11,7

144,0

198

0372 060

4 x 2 x 2,5

13,1

192,0

258

0372 061

5 x 2 x 2,5

14,7

240,0

321

0372 062

7 x 2 x 2,5

16,0

336,0

426

0372 063

10 x 2 x 2,5

19,7

480,0

602

0372 064

12 x 2 x 2,5

20,7

576,0

704

0372 065

14 x 2 x 2,5

22,2

672,0

810

0372 066

16 x 2 x 2,5

23,7

768,0

924

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.