GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 0,6/1 kV, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnvKSLYekwżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0536 060

2 x 0,5

6,2

12,0

46

0536 002

3 x 0,5

6,5

16,8

56

0536 061

4 x 0,5

7,0

21,6

68

0536 008

5 x 0,5

7,7

26,4

83

0536 062

6 x 0,5

8,3

31,2

98

0536 063

7 x 0,5

8,3

36,0

101

0536 064

8 x 0,5

8,9

40,8

116

0536 044

10 x 0,5

10,6

50,4

142

0536 065

12 x 0,5

10,9

60,0

161

0536 066

14 x 0,5

11,5

69,6

182

0536 067

16 x 0,5

12,3

79,2

212

0536 068

20 x 0,5

13,6

98,4

261

0536 069

21 x 0,5

13,6

103,2

264

0536 070

25 x 0,5

15,6

122,4

326

0536 071

32 x 0,5

16,8

156,0

391

0536 072

37 x 0,5

17,4

180,0

430

0536 073

42 x 0,5

19,1

204,0

516

0536 074

50 x 0,5

20,8

242,4

596

0536 075

56 x 0,5

21,4

271,2

643

0536 076

61 x 0,5

22,1

295,2

689

0536 006

2 x 0,75

6,5

19,2

55

0536 034

3 x 0,75

6,9

26,4

68

0536 020

4 x 0,75

7,5

33,6

82

0536 077

5 x 0,75

8,1

40,8

100

0536 038

6 x 0,75

8,8

48,0

118

0536 054

7 x 0,75

8,8

55,2

122

0536 078

8 x 0,75

9,5

62,4

141

0536 079

10 x 0,75

11,3

76,8

173

0536 039

12 x 0,75

11,7

91,2

197

0536 029

14 x 0,75

12,5

105,6

229

0536 080

16 x 0,75

13,2

120,0

259

0536 040

20 x 0,75

14,8

148,8

328

0536 057

21 x 0,75

14,8

156,0

332

0536 081

25 x 0,75

16,7

184,8

399

0536 082

32 x 0,75

18,0

235,2

482

0536 083

37 x 0,75

19,1

271,2

550

0536 084

42 x 0,75

20,5

307,2

635

0536 085

50 x 0,75

22,3

364,8

734

0536 001

2 x 1,0

6,9

24,0

62

0536 004

3 x 1,0

7,3

33,6

78

0536 017

4 x 1,0

7,9

43,2

95

0536 013

5 x 1,0

8,6

52,8

116

0536 086

6 x 1,0

9,4

62,4

138

0536 009

7 x 1,0

9,4

72,0

144

0536 045

8 x 1,0

10,3

81,6

172

0536 015

10 x 1,0

12,3

100,8

211

0536 010

12 x 1,0

12,6

120,0

240

0536 003

14 x 1,0

13,3

139,2

272

0536 018

16 x 1,0

14,0

158,4

308

0536 027

20 x 1,0

15,7

196,8

390

0536 022

21 x 1,0

15,7

206,4

395

0536 087

25 x 1,0

17,8

244,8

476

0536 088

32 x 1,0

19,6

312,0

597

0536 089

37 x 1,0

20,3

360,0

660

0536 090

42 x 1,0

21,9

408,0

763

0536 091

50 x 1,0

24,3

484,8

908

0536 021

2 x 1,5

7,4

36,0

77

0536 024

3 x 1,5

7,8

50,4

97

0536 007

4 x 1,5

8,6

64,8

120

0536 023

5 x 1,5

9,4

79,2

147

0536 052

6 x 1,5

10,4

93,6

180

0536 005

7 x 1,5

10,4

108,0

189

0536 053

8 x 1,5

11,2

122,4

219

0536 048

10 x 1,5

13,3

151,2

267

0536 030

12 x 1,5

13,8

180,0

307

0536 012

14 x 1,5

14,7

208,8

356

0536 037

16 x 1,5

15,5

237,6

404

0536 056

20 x 1,5

17,1

295,2

501

0536 092

21 x 1,5

17,1

309,6

510

0536 093

25 x 1,5

19,9

367,2

633

0536 094

32 x 1,5

21,4

468,0

771

0536 095

37 x 1,5

22,2

540,0

855

0536 096

42 x 1,5

24,3

612,0

1011

0536 097

50 x 1,5

26,5

727,2

1174

0536 036

2 x 2,5

8,3

55,2

98

0536 047

3 x 2,5

8,8

79,2

127

0536 019

4 x 2,5

9,6

103,2

158

0536 014

5 x 2,5

10,7

127,2

202

0536 098

6 x 2,5

11,7

151,2

241

0536 031

7 x 2,5

11,7

175,2

255

0536 058

8 x 2,5

12,8

199,2

303

0536 049

10 x 2,5

15,3

247,2

370

0536 032

12 x 2,5

15,8

295,2

427

0536 099

14 x 2,5

16,6

343,2

487

0536 100

16 x 2,5

17,5

391,2

553

0536 101

20 x 2,5

19,8

487,2

709

0536 102

21 x 2,5

19,8

511,2

723

0536 103

25 x 2,5

22,5

607,2

869

0536 104

2 x 4,0

9,7

86,4

138

0536 105

3 x 4,0

10,5

124,8

189

0536 025

4 x 4,0

11,5

163,2

237

0536 016

5 x 4,0

12,8

201,6

301

0536 106

7 x 4,0

13,9

278,4

384

0536 107

3 x 6,0

11,7

182,4

250

0536 108

4 x 6,0

13,0

240,0

323

0536 059

5 x 6,0

14,5

297,6

412

0536 109

7 x 6,0

15,9

412,8

530

0536 110

3 x 10,0

14,7

297,6

409

0536 111

4 x 10,0

16,1

393,6

522

0536 112

5 x 10,0

17,8

489,6

657

0536 113

7 x 10,0

19,9

681,6

877

0536 114

3 x 16,0

17,0

475,2

598

0536 115

4 x 16,0

19,2

628,8

790

0536 116

5 x 16,0

21,1

782,4

994

0536 117

7 x 16,0

23,5

1089,6

1327

0536 118

3 x 25,0

20,8

734,4

890

0536 119

4 x 25,0

23,4

974,4

1174

0536 120

5 x 25,0

25,8

1214,4

1482

0536 121

3 x 35,0

23,7

1022,4

1195

0536 122

4 x 35,0

26,1

1358,4

1547

0536 123

5 x 35,0

28,9

1694,4

1959

0536 124

3 x 50,0

29,0

1464,0

1719

0536 125

4 x 50,0

32,3

1944,0

2251

0536 126

5 x 50,0

35,8

2424,0

2860

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.